دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)

تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی

غلامرضا گودرزی؛ محمد شیخ زاده

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 119-139

چکیده
  موضوع فرهنگ با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی، سخنان امام عزیز (ره)، تأکید مقام معظم رهبری و همچنین ابعاد و مؤلفه‌های آن در آینده‌ کشور، از حساسیت و جایگاه بالایی برخوردار است. به ‌همین دلیل در مطالعات و تحقیقات گوناگون به فرهنگ، سازمان فرهنگی و اخیراً مهندسی فرهنگی پرداخته شده است. شاید بتوان ادعا کرد که سازمان و نهادهای فرهنگی ...  بیشتر

بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان

توحید علیزاده؛ نریمان محمدی

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 119-144

چکیده
  مطالعة پیشِ‏رو به بررسی نقش رسانه‏های اجتماعی نوین در شکل‏گیری و برساخت هویت نسلی در میان جوانان می‏پردازد. روش پژوهش کیفی می‌باشد و تکنیک پژوهش مصاحبه روایی است. بر این اساس مصاحبه‌های مجازی آنلاین با 29نفر از افرادی که از وایبر استفاده می‌کنند، صورت گرفته است. نمونه‌گیری از نوع هدفمند و معیار نمونه‌گیری، اشباع نظری است. ...  بیشتر

فناوری‌های ارتباطی جدید، هویت و احساس امنیت اجتماعی (دانشجویان دانشگاه کرمان)

سینا امینی زاده؛ منصور طبیعی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.171133.2720

چکیده
  این پژوهش، به بررسی رابطۀ فنّاوری ارتباطی جدید با نقش واسطه‌گری هویت‌های ملی، مذهبی بر متغیر وابسته امنیت پرداخته است. جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه با توجه به ماهیت طبقه‌ای جامعۀ آماری، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 380 نفر برآورد و داده‌ها به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی و ...  بیشتر

امواج سیاسی برآمده از مناظره‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران: مطالعه اخبار مطبوعات در بازه زمانی دهم تا بیست و چهارم خردادماه 1392

هادی خانیکی؛ کیوان لطفی

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.235290.3108

چکیده
  در انتخابات سال 1392 برای دومین بار، مناظره هایی ترتیب داده شد که در آن انتقادات جنجالی مطرح گردید؛ ازاین‌رو تحقیق حاضر به بررسی امواج سیاسی- رسانه‌ای ایجادشده از مناظره‌ها این انتخابات پرداخته است. هر مناظره بازتاب خاصی در رسانه‌های خبری دارد و تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی به دسته‌بندی اخبار منبعث از هر مناظره، ...  بیشتر

انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام

محمد سلگی؛ وحید مصطفی پور

دوره 22، شماره 54 ، مرداد 1400، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.230646.3083

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه‌های عضویت در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش مردم‌نگاری مجازی بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبۀ نیمه ­ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری، پس از انجام 61 مصاحبه با کاربران صفحۀ شخصی اینستاگرامِ یکی از محققان اشباع نظری حاصل ...  بیشتر

مطالعة معنا در سنت اسلامی

احمد پاکتچی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 121-155

چکیده
  توسعة روزافزون علوم جدید در غرب و آشنایی اندیشمندان و دانش‌پژوهان مملکت اسلامی ما با این دستاوردها، این پیش‌فرض را به وجود آورده است که در دانش نظری و علوم و فناوری‌های گوناگون، هیچ نظر یا دیدگاهی در سنت فکری ایرانی ـ اسلامی نمی‌تواند در حکم دیدگاهی «پیشرو» مطرح باشد. این گمان هرچند فعلاً در برخی از شاخه‌های معرفتی ...  بیشتر

تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

رحمان سعیدی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ رحیم نریمانی

دوره 18، شماره 39 ، آذر 1396، ، صفحه 121-152

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.96838.2248

چکیده
  پژوهش پیش‌رو درصدد تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی بوده است. از این منظر از روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد و روش نمونه‌گیری هدفمند با 15 نفر از خبرگان و نیز تحلیل مضمون و از نوع روش شبکه مضامین مدل مفهومی مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی تدوینشد. جهت احتساب اعتبار و پایایی ...  بیشتر

ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

مهدی منیری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فرزانه چاوش باشی

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 121-149

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.97910.2253

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی مبتنی بر مقایسه تطبیقی با ترکیه می‌باشد. در این مطالعه به بررسی ویژگی‌های فرهنگی ایران و ترکیه بر اساس مطالعات گلوب و هافستد، بررسی وضعیت موجود وتحلیل سواتی و        ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی ایران پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی ـ ...  بیشتر

بررسی محتوای برنامه‌های شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای بی‌بی‌سی فارسی

محمد محمدخانی ملکوه؛ ابراهیم فتحی

دوره 12، شماره 13 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 123-154

چکیده
  افزایش روزافزون شبکه‌های خبری ماهواره‌ای، حکایت از نقش مهم رسانه‌های جمعی در اطلاع‌رسانی دارد و در این میان، آغاز به کار تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با پوشش جغرافیایی سه منطقه فارسی‌زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان، برخی تمایزهای جدی محتوایی و روشی را میان این رسانه نوپا و سایر تلویزیون‌های ماهواره‌ای آشکار می‌سازد. ...  بیشتر

طرحواره‌های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق

محمدمهدی فرزبد؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، ، صفحه 123-155

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.106245.2301

چکیده
  حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق به معنای حافظه به اشتراک گذاشته شده توسط افرادی است که تجربه مشترک آنها از جنگ در دوره تاریخی مشابه به دیدگاه‌هایشان شکل داده است. واقعیت اساسی حافظه نسلی آن است که نسل‌های مختلف، رویدادهای گذشته را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر و یاد می‌کنند. بدین‌نحو، واقعه اثرگذاری چون جنگ ایران و عراق می‌تواند به‌عنوان ...  بیشتر

ارزیابی گذران اوقات فراغت در رسانه‌های اجتماعی

مرضیه خلقتی

دوره 21، شماره 49 ، فروردین 1399، ، صفحه 123-146

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.142337.2526

چکیده
  هدف این مقاله، ارزیابی شرایط و زمینه‌های اولویت‌بخشی به رسانه‌های اجتماعی برای گذران اوقات فراغت، نحوۀ استفادۀ فراغتی از رسانه‌های اجتماعی و ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی آن از منظر کاربران بوده و از رویکرد نظریۀ زمینه‌ای استفاده کرده است. براساس تحلیل داده‌های مصاحبه‌های کیفی، چهار مقولۀ عمدۀ نیازهای ارتباطی، نیازهای فراغتی، ...  بیشتر

ارائۀ الگوی همگرایی شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها در چرخۀ اطلاع‌رسانی

امیدعلی مسعودی؛ غلام‌حسین اسلامی‌فرد

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، ، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.195929.2882

چکیده
  موضوع پژوهش پیش‌‌رو ارائۀ الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در چرخۀ اطلاع‌رسانی خبرگزاری‌ها با تأکید بر خبرگزاری ایرنا و فرانس پرس است. این پژوهش با استفاده از روش مصاحبۀ عمقی و با روش دلفی انجام شده است. جامعۀ پژوهش این مقاله متخصصان حوزۀ خبرگزاری‌ها و استادان روزنامه‌نگاری بودند که از میان آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله ...  بیشتر

روزنامه‌نگاری دین در ایران؛ تحلیل‌محتوای خبرگزاری‌های رسمی در سال 1399

زهرا اردکانی فرد؛ محمدمهدی فرقانی؛ منا سلگی

دوره 23، شماره 59 ، مهر 1401، ، صفحه 123-150

https://doi.org/10.22083/jccs.2022.301208.3424

چکیده
  دین در طول تاریخ رسانه‌های خبری وجود داشته و موضوعات مربوط به دین بخشی از گفتمان‌های روزنامه‌نگاری بوده است. در ایران نیز دین در رسانه‌ها حضور پررنگی دارد؛ اما رابطۀ بین روزنامه‌نگاری و دین کمتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال توصیف و تبیین روزنامه‌نگاری دین به‌عنوان یک سبک روزنامه‌نگاری در فضای رسانه‌ای ...  بیشتر

جنگ نرم، صورت و سیرت انقلاب اسلامی

سید علی مرتضوی امامی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، ، صفحه 125-157

چکیده
  ظهور انقلاب اسلامی ایران که با برچیدن استبداد 2500 ساله شاهنشاهی و سلطه فراگیر و همه جانبه آمریکا در ایران آغاز شد و به همراه خود، انقلاب بزرگ‌تر و عظیم‌تر را رقم زد، انقلابی حاوی ارزش، اصول و باورهای دینی و اعتقادی با ارج نهادن به اصولی چون فداکاری، گذشت، عدالت‌خواهی و آرمان‌گرایی، که از آنها تحت عنوان سیرت انقلاب اسلامی یاد ...  بیشتر

الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه‌های محلی ایران

امیدعلی مسعودی؛ سیده طناز جعفری؛ داود نعمتی انارکی

دوره 23، شماره 60 ، دی 1401، ، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22083/jccs.2022.317852.3511

چکیده
  مطبوعات محلی در برابر مطبوعات سراسری کشور به دلایل گوناگون ازجمله ناتوانی در ارائۀ محتوای موردنیاز مخاطبان، قدرت رقابت ندارند. هدف این مطالعه طراحی الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه‌های محلی ایران است تا محتوای آن‌ها ارتقا یابد. این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی ـ اکتشافی انجام یافت. جامعۀ پژوهشی شامل اساتید، صاحب‌نظران و فعالان ...  بیشتر

رابطۀ میزان دینداری با کیفیت زندگی جوانان (مطالعه موردی جوانان شیراز)

بیژن خواجه‌نوری؛ زهرا ریاحی؛ سید ابراهیم مساوات

دوره 12، شماره 14 ، مرداد 1390، ، صفحه 127-157

چکیده
  مطالعۀ حاضر رابطۀ بین میزان دینداری و کیفیت زندگی جوانان شهر شیراز را بررسی می‌کند. در ابتدا مطالعه‌های انجام شده در این حوزه را مرور کردیم، سپس بر اساس نظریه‏ای مبتنی بر آرای بوم‏شناختی پنج فرضیه را مطرح نمودیم. برای آزمون فرضیه‏ها 550 جوان بین 15 تا 29 سال شهر شیراز را به شیوۀ نمونه‏گیری اتفاقی چندمرحله‌ای انتخاب کردیم. ...  بیشتر

تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهة 80

سیدحسین سراج‌زاده؛ لیلا باقری

دوره 18، شماره 37 ، خرداد 1396، ، صفحه 131-162

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.70197.2042

چکیده
  در سال­های اخیر سبک زندگی به‌عنوان یک ساز و کار بروز تفاوت­های ذائقه افراد در چگونگی گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی، توسط متخصصان رشته­های مختلف به‌ویژه علوم اجتماعی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری توجه شده است. شناخت روند پژوهش­های انجام شده با تمرکز بر کم و کیف دانش تولید شده در این حوزه از اهداف این مقاله بوده ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی محتوای بازی «فرقه اساسین‌ها» و افسانه‌های حشاشین

مسعود محمدزاده طهرانی؛ محسن مراثی

دوره 24، شماره 61 ، فروردین 1402، ، صفحه 131-161

https://doi.org/10.22083/jccs.2023.335682.3580

چکیده
  محتوای بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای، تاریخی‌اند؛ به این معنا که بازیکن در ژانرهای مختلفی در دوره یا دوره‌های تاریخی مشخصی بازی را انجام می‌دهد. سری بازی‌های «فرقه اساسین‌ها» از این دسته‌اند و پژوهش پیش‌رو، نسخه نخست این بازی (2007) را به‌تفصیل بررسی کرده است. مهم‌ترین مشخصة این سری بازی‌ها بر موضوع «ترور» مبتنی است ...  بیشتر

بررسی آسیب‌شناسانۀ سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی

اصغر مشبکی؛ علی‌اکبر خادمی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، ، صفحه 133-178

چکیده
  سیاست‌گذاری در عرصۀ فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه‌های آن، نهادهای مداخله‌کننده، نوع ارتباط و هم‌کنشی آنها، نظریه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل‌ها، روش‌ها و... برخی مشکلات و پرسش‌های اساسی است که اکنون مدیریت عرصۀ فرهنگی کشور به‌گونه‌ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه ...  بیشتر

دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان

دوره 18، شماره 38 ، شهریور 1396، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.82411.2131

چکیده
  این پژوهش به بررسی هویت نمایش داده شده از کشورهای عضو 1+5 در رابطه با موضوع مذاکرات هسته‌ای در روزنامه ایران دوره زمانی 1382 تا 1392 پرداخته است. در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5، کشورهای غربی با کمک دیپلماسی رسانه‌ای سعی در امنیتی کردن پرونده هسته‌ای ایران و همراه کردن آن با واژگانی از قبیل بمب اتمی، تهدیدی برای امنیت جهان داشته‌اند. ...  بیشتر

جوانان و رسانه‌های نوین: بررسی اعتیاد دانش‌آموزان به بازی‌های رایانه‌ای و عوامل مرتبط با آن

کمال کوهی

دوره 15، شماره 28 ، اسفند 1393، ، صفحه 137-164

چکیده
  امروزه رسانه‌های نوین یکی از پرنفوذترین و پرمخاطب‌ترین رسانه‌ها نزد جوانان به‌شمار می‌رود. توجه بیش‌ازاندازة جوانان به این رسانه‌ها برای آن‌ها مسائل زیادی به دنبال دارد؛ یکی از این مسائل، اعتیاد به چنین رسانه‌هایی است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف مطالعة میزان اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای و ارائة راهکارهایی برای مقابله ...  بیشتر

شناسایی میزان دین‌داری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت شهروندان تهرانی

سیدمحمدصادق مهدوی؛ افسانه ادریسی؛ احسان رحمانی خلیلی

دوره 11، شماره 11 ، آبان 1389، ، صفحه 139-165

چکیده
  دین واقعیتی اجتماعی است و مناسک دینی، ناظر بر نیازهای اجتماعی ریشه‌دار انسان است. اعمال دینی حس همبستگی و اتکا به گروه و خلاصه، حس بودن در جامعه را نشان می‌دهد. دین زبان مشترک اخلاقی جامعه است. این مقاله در جستجوی پاسخ به این سوالات است که میزان دینداری شهروندان تهرانی چگونه است؟ دینداری در گروه‌های مختلف برپایه سن، جنسیت، منطقه ...  بیشتر

تأثیر نسبی فنّاوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در توسعة اجتماعی

مسعود کوثری

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 139-170

چکیده
  در مقالة حاضر تأثیر نسبی فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به‌طور عام و اینترنت به‌طور خاص، در توسعة اجتماعی بررسی می‌شود. برای شناخت تأثیرات اینترنت در توسعه و به‌ویژه توسعة در مقالة حاضر تأثیر نسبی فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی[1] به‌طور عام و اینترنت به‌طور خاص، در توسعة اجتماعی بررسی می‌شود. برای شناخت ...  بیشتر

خوانش شهروندان از نقض قانون توسط نخبگان:مطالعه موردی حضور دولتمردان در شبکه اجتماعی فیس‌بوک

ابوتراب ‌طالبی؛ آذر نجف‌پور

دوره 17، شماره 34 ، شهریور 1395، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.23953

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی خوانش شهروندان از عملکرد نخبگان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و بدست آوردن دانشی دربارة تأثیر آن بر رفتار اجتماعی شهروندان است. این تحقیق بارویکرد پژوهش کیفی و روش «نظریه مبنایی» انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه با 25 نفر زن و مرد از گروه‌های سنی و گرایش‌های سیاسی متفاوت با روش نمونه‌گیری نظری و استفاده ...  بیشتر