مدیر مسئول


قاسم زائری رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

جامعه‌شناسی

 • qasemzaeriut.ac.ir

سردبیر


اردشیر انتظاری دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه‌شناسی

 • alientezari.ir

اعضای هیات تحریریه


شهاب اسفندیاری دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

نظریه انتقادی و مطالعات فیلم

 • s.esfandiaryart.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدعلیرضا افشانی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

 • afshanialirezayazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اردشیر انتظاری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

 • alientezari.ir

اعضای هیات تحریریه


هادی‌ خانیکی‌ استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

علوم ارتباطات

اعضای هیات تحریریه


حسن خجسته باقرزاده استاد گروه رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما

مدیریت استراتژیک

اعضای هیات تحریریه


علی‌حسین حسین‌زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

 • a.hosseinzadehscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیدوحید عقیلی دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه‌ای

علوم ارتباطات اجتماعی

 • aqilisrbiau.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم فیاض دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران

فرهنگ و ارتباطات

 • efayazut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی کرمی قهی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه و کلام اسلامی

 • karamiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سعیده گروسی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

جامعه شناسی

 • sgarousiuk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


یونس نوربخش دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • ynourbakhshut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیده راضیه یاسینی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهش هنر

 • raziehyasiniricac.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهدی سمتی استاد دانشگاه نورسن الینویز

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد محسن استاد دانشگاه لبنان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


یحیی کمالی پور استاد دانشگاه کارولینای شمالی

 • kamalipouryahoo.com

مدیر داخلی


رقیه مهری مدیراجرایی

 • rmehri110gmail.com

ویراستار ادبی


شهناز شفیع‌خانی کارشناس مسئول رسانه

رسانه

 • sz.shafigmail.com
 • ----

صفحه آرا


حامد خلیلی گرافیست

IT

 • h.kha6700gmail.com