امواج سیاسی برآمده از مناظره‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران: مطالعه اخبار مطبوعات در بازه زمانی دهم تا بیست و چهارم خردادماه 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آموزشی مطالعات ارتباطی، دانشگاه علامه طباطبائی hadi.khaniki@gmail.com

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

چکیده

در انتخابات سال 1392 برای دومین بار، مناظره هایی ترتیب داده شد که در آن انتقادات جنجالی مطرح گردید؛ ازاین‌رو تحقیق حاضر به بررسی امواج سیاسی- رسانه‌ای ایجادشده از مناظره‌ها این انتخابات پرداخته است. هر مناظره بازتاب خاصی در رسانه‌های خبری دارد و تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی به دسته‌بندی اخبار منبعث از هر مناظره، با درنظرگرفتن معیارهایی همچون میزان پوشش خبری، میزان پراکندگی زمانی پوشش در چند رسانه مختلف، می‌پردازد؛ که موضوعات مطرح‌شده در روزنامه‌ها دسته‌بندی‌شده در قالب موج سیاسی نام‌گذاری شدند. امواج سیاسی به‌تبعیت از ولفسفلد در مدل نظری سیاست-رسانه-سیاست در ابتدا در محیط سیاسی (در اینجا همان عرصه مناظره) آغاز می‌شوند، در رسانه‌ها با پوشش گسترده و طرح داستان‌های مختلف خبری شکل می‌گیرند و ضمن التهاب در فضای سیاسی، با واکنش و تغییرات در محیط سیاسی پیگیری می‌شوند. در تحلیل امواج شناسایی‌شده نیز این منطق در نظر گرفته شد تا بتوان امواج به‌طور عمیق‌تری بررسی شوند. در این دوره از انتخابات بازتاب تمامی مناظره‌ها به‌صورت جداگانه در 14روزنامه از دو جناح دنبال شد؛ در این انتخابات امواج «اعتراض به شیوه برگزاری مناظره»، «فضای امنیتی» و «چالش‌های سیاسی» ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Waves Arising from the Debates of the Eleventh Presidential Election of Iran: Study of Press News in the Tenth Term until June 24, 2013

نویسندگان [English]

  • hadi khaniki 1
  • keivan lotfi 2
1 Educational Group of Communication Studies, Allameh Tabataba’I University. hadi.khaniki@gmail.com
2 Ph.D. in Communication Sciences, Allameh Tabataba’I University (Corresponding author) lotfi1356@gmail.com
چکیده [English]

In the 2013 elections, for the second time, debates were held in which controversial criticism was raised; Therefore, the present study examines the political-media waves created by the debates in this election. Each debate has a special impact on the news media, and the present study uses quantitative and qualitative content analysis to categorize the news from each debate, taking into account criteria such as the amount of news coverage, the time distribution of coverage in several different media; The issues raised in the newspapers were classified as political waves. Political waves, following Wolfsfeld in the theoretical model of politics-media-politics, first begin in the political environment (here the same arena of debate), are formed in the media with extensive coverage and storytelling, and while inflamed in the political space, with reaction and Changes in the political environment are being pursued. In the analysis of the detected waves, this logic was considered so that the waves could be examined more deeply. In this election period, the reflection of all the debates was followed separately in 14 newspapers from two factions; The election sparked "protests over the way debates were held," "security space," and "political challenges."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Waves
  • Elections
  • Elections 1392
  • Media Policy
  • Debate
منابع و مأخذ
اس. تن، الکسیس (1388). نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط‌ جمعی. ترجمه نعیم بدیعی. تهران: همشهری.
اسدی، علی (1371). افکار عمومی و ارتباطات‌. تهران: سروش.
افتخاری، اصغر (1381). درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی. تهران: فرهنگ گفتمان.
انتظاری، اردشیر و عاطفه آقایی (1393). «فرهنگ نقد و گفت‌وگوی صاحب‌نظران علوم انسانی ایران در مطبوعات؛ تحلیل نقدها و گفت‌وگوهای انتقادی منتشره در مطبوعات تخصصی علوم انسانی از سال 1385 تا 1391». فصلنامه جامعه‌پژوهی فرهنگی، شماره 1: 32ـ1.
محسنیان‌راد، مهدی (1377). «انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ایران». فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 10: 47-17.
مصری، کتایون (1388). «مناظره، شفافیت فضای سیاسی‌ـ‌اجتماعی». کد خبر: 670333125039067611. بازیابی‌شده در: http://jamejamonline.ir/online/670333125039067611.
ولفسفلد، گادی (1389). «امواج سیاسی و گفتمان دموکراتیک: امواج تروریسم در اثنای فرایند صلح اسلو»، در سیاست رسانه‌ای‌شده: ارتباطات در آینده دموکراسی، ویراستاران: دابلیو، لنس بنت و ربرت ام. انتمن. ترجمه مسعود آریایی. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
هاریس، ریچارد جکسون (1390). روان­شناسی شناختی وسایل ارتباط‌جمعی. ترجمه حسن اسدزاده و همکاران. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
Wolfsfeld, G. (2004). Media and the Path to Peace. New York: Cambridge University Press.