محورهای اصلی فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ - ارتباطات»

محورهای موضوعی فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات» بدین قرار است:

*  فرهنگ، هنر، ارتباطات و جامعه

* فرهنگ و ارتباطات در عصر تحولات فناورانه

* رسانه‌های سنتی نوین و مجازی

* سیاست‌گذاری ملی ارتباطی، فرهنگی و رسانه‌ای

اقتصاد فرهنگ، هنر و ارتباطات

* بازی‌های رایانه‌ای و زندگی روزمره

* سبک زندگی استقامت در مقابل سبک زندگی سلطه فراملی

* ظرفیت‌ها و توانایی‌های جامعه ایرانی در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات

* آسیب‌شناسی رویکردهای آسیب شناسانه به جامعه ایرانی

* ستمگری نوین فراملی و آینده‌پژوهی آسیب‌ها و انحرافات در جهان آینده

* اخلاق حرفه‌ای در حوزه رسانه‌ها، هنر و اهالی فرهنگ

* سلبریتی ها و نقشی که در جامعه ایفا می‌کنند

* سینما و جامعه؛ نقشی که سینما در تعامل با جامعه ایفا می‌کند

* اجتماعات هنری و نسبتی که با جامعه دارند

* سواد رسانه‌ای و سرمایه‌های فرهنگی در عصر رسانه‌های دیجیتال

* تحولات اجتماعی در عصر هوش مصنوعی و مدیریت کلان داده‌ها