فرایند داوری و پذیرش مقالات

فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» از فرایند داوری  «دوسو ناشناس»  برای داوری مقالات خود استفاده می‌کند. در این فرایند داور و نویسنده یا نویسندگان از هویت یکدیگر مطلع نیستند. زمان لازم برای فرآیند داوری مقالات کمتر از 6 ماه و شامل مراحل زیر است:

الف. ثبت مقاله و بررسی اولیه (بازۀ زمانی 10 روز)
 • ثبت نام نویسنده (ها) و تکمیل مشخصات و اطلاعات نویسندگان و بارگذاری مقاله توسط نویسنده مسئول در وبگاه نشریه
  •  مسئولیت حفظ حقوق نویسندگان برعهده نویسنده مسئول است و فصلنامه، مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان و سایر مراجع ندارد.
  • مسئولیت ارسال همزمان مقاله برای چند نشریه، به عهده نویسنده مسئول است.
  • مقاله ارسالی نباید دارای بیش از 15 درصد همانندی و مشابهت با سایر مقالات باشد.
 • پس از ارسال مقاله توسط نویسنده یا نویسندگان، ارزیابی اولیه از نظر ارتباط مقاله با اهداف و محورهای فصلنامه، داشتن کیفیت مناسب از نظر ساختار و محتوا، داشتن منابع جدید، ، صورت می­گیرد و نظر سردبیر/ دبیر تخصصی  مجله درخصوص ارزیابی اولیه اعلام می­ شود.
 • در صورت نیاز به اصلاحات اولیۀ شکلی و محتوایی، مقاله به نویسنده مسئول ارجاع داده می شود.
 • شورای تحریریه فصلنامه پس از پذیرش مقاله در ارزیابی اولیه، داوران تخصصی را تعیین می­‌کند.

 

 ب. داوری تخصصی «دوسوناشناس»
 • ارسال مقاله به 2 داور تخصصی تعیین شده توسط شورای تحریریه.
 • داوری‌ مقاله و ارسال نظرات داوران همراه با تکمیل فرم ارزیابی به سردبیر / دبیر تخصصی.

 

ج. وضعیت مقالات پس از فرآیند داوری تخصصی

 در این مرحله،  مقالات پس از فرآیند داوری تخصصی، به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

 1. (عدم پذیرش ): رد مقاله توسط هر 2 داور که در این صورت، مقاله از فرایند پذیرش مجله حذف و به نویسنده اطلاع داده می­شود.
 2. پذیرش مقاله توسط هر 2 داور بدون انجام اصلاحات که در این صورت، مقاله در مرحله پذیرش نهایی و نوبت انتشارقرار می‌گیرد و به نویسنده برای پرداخت هزینه چاپ مطابق آنچه که در وبگاه نشریه اعلام شده است، اطلاع داده می‌شود.
 3. ارجاع به داور سوم، در حالی انجام می­‌شود که مقاله توسط یک داور تأئید و توسط داور دیگر رد شده باشد.

توجه:

 • اگر داور سوم، مقاله را قابل داوری تشخیص داد و آن را نیازمند بازنگری کلی و یا جزئی دانست، مقاله جهت بازبینی و رفع اشکالات و اعمال تغییرات مورد نظر داور به نویسنده مسئول بازگردانده می‌شود.
 • نویسنده مسئول موظف است حداکثر ظرف 15 روز، نسخه اصلاح شده مقاله را مجدداً بارگذاری کند.
 • پذیرش یا عدم پذیرش نهایی مقاله پس از بازبینی اصلاحات انجام شده توسط داور اعلام خواهد شد، در غیر این صورت، سردبیر/ دبیر تخصصی، نسخۀ اصلاح شده مقاله را با نظرات داور تطبیق داده و تصمیم می­‌گیرند.
 • در صورت پذیرش نهایی مقاله، با نویسنده مسئول برای تأیید وابستگی سازمانی و مشخصات نویسندگان هماهنگی صورت می‌گیرد.
 • به هر مقاله پذیرفته شده، پس از ویراستاری و آماده شدن برای انتشار، یک شماره DOI اختصاص داده می‌شود.
 • پس از تکمیل مقالات هر شماره، تمامی مقالات با فرمت‌های PDF و XML به صورت رایگان در وبگاه مجله قابل دریافت است.
 • زمان انتظار برای "چاپ" مقاله بستگی به تعداد مقالات پذیرفته شده دارد. شایان ذکر است آن دسته از مقالات پژوهشی که دارای جنبه‌هایی از ابتکار، نوآوری و به روز بودن موضوع و منابع هستند بر سایر مقالات تقدم دارند.

ملاحظات اخلاقی داوران

 • محرمانه بودن اطلاعات مقاله در تمامی مراحل الزامی است و فرایند بررسی به صورت ناشناس انجام می گیرد.
 • داوران، سردبیر و شورای تحریریه را در تصمیم‌گیری در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله یاری می کنند.
 • پیشنهاد داوران درخصوص مقالات نیازمند بازنگری (جزئی ـ کلی) در قسمت نظرات برای نویسنده درج شود.
 • داوران باید از قضاوت بر مبنای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را ‌در اسرع وقت گزارش کنند.
 • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید براساس نظرات تخصصی و علمی باشد.
 • در صورتی که داور/ داوران در زمان مقرر مقاله را ارزیابی نکنند و یا داوری آنها مطابق با اصول اخلاقی داوری نباشد. داور / داوران جدید برای مقاله تعیین و روند بررسی ادامه می‌یابد.