اهداف و چشم انداز

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور تحقق وظایف تاکید شده در اساسنامه خود و نیز تلاش برای گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علم در جامعه و به‌ویژه فراهم آوردن بستر مناسب به منظور تبادل اطلاعات فرهنگی و نظریه‌های علمی ـ پژوهشی از یک سو و از سوی دیگر اشاعه این نتایج و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور، اقدام به چاپ و نشر فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات فرهنگ - ارتباطات» می‌نماید.

با امید به انتشار فصلنامه‌ای درخور جامعه‌ای آزاد، منتظر و متعالی هدف از انتشار فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات» به شرح زیر اعلام می‌شود.

* فراهم‌سازی فرصت گفتگو میان اهالی علوم اجتماعی

* حرکت به سمت راهبردهای دانش‌بنیان و حکمت بنیان از طریق تعامل سازنده با متصدیان اجرایی حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات

* احصا و ثبت اندیشه‌های نو و خلاقانه فراتر از قالب‌های مصلب مقالات پژوهشی سنتی

* ثبت و نشر یافته‌های پژوهشی در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات

* کمک به انعکاس دست آوردهای پژوهشی اهالی علوم اجتماعی در این حوزه

* حرکت در جهت نهادمندی گفتگوی علمی در فضای مکتوب

* کمک به مسئله یابی و حل مسائل و گره‌های اجرایی فرهنگی و هنری

* شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جامعه ایرانی

* تقویت رویکرد فراملی به حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات

* حرکت در جهت گسترش مرزهای دانش از طریق انتشار به‌موقع یافته‌های جدید پژوهشی و خلاقیت‌های نظری

 

محورهای موضوعی فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات» بدین قرار است:

*  فرهنگ، هنر، ارتباطات و جامعه

* فرهنگ و ارتباطات در عصر تحولات فناورانه

* رسانه‌های سنتی نوین و مجازی

* سیاست‌گذاری ملی ارتباطی، فرهنگی و رسانه‌ای

* اقتصاد فرهنگ، هنر و ارتباطات

* بازی‌های رایانه‌ای و زندگی روزمره

* سبک زندگی استقامت در مقابل سبک زندگی سلطه فراملی

* ظرفیت‌ها و توانایی‌های جامعه ایرانی در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات

* آسیب‌شناسی رویکردهای آسیب شناسانه به جامعه ایرانی

* ستمگری نوین فراملی و آینده‌پژوهی آسیب‌ها و انحرافات در جهان آینده

* اخلاق حرفه‌ای در حوزه رسانه‌ها، هنر و اهالی فرهنگ

* سلبریتی ها و نقشی که در جامعه ایفا می‌کنند

* سینما و جامعه؛ نقشی که سینما در تعامل با جامعه ایفا می‌کند

* اجتماعات هنری و نسبتی که با جامعه دارند

* سواد رسانه‌ای و سرمایه‌های فرهنگی در عصر رسانه‌های دیجیتال

* تحولات اجتماعی در عصر هوش مصنوعی و مدیریت کلان داده‌ها