برای دسترسی به این بخش باید به سامانه وارد شوید یا اینکه در سامانه ثبت نام کنید.

لطفا به دقت مطالعه فرمایید:

مقاله هایی که  در بخش «راهنمای نویسندگان» درج شده است را رعایت نکردند، برای داوری ارسال نخواهد شد.

مقاله هایی که به لحاظ فنی و ظاهری مخدوش باشد به نویسنده برگردانده خواهد شد.

اولین و مهم‌ترین معبار: مقاله باید با اهداف فصلنامه مرتبط باشد و از نظر موضوع/مساله و از جهت رویکرد و روش و نگرش میان‌رشته‌ای باشد. نویسنده ملزم است در چکیده و مقدمه و نتیجه به‌طور دقیق و روشن میان‌رشتگی مقاله را تبیین نماید. در غیر این صورت فارغ از کیفیت مقاله، مقاله رد اعلام خواهد شد.

 نوآوری: نوآوری در مقاله، جدید بودن و کیفی و کاربردی بودن آن بسیار مهم است. 

 به‌روز بودن مقاله: تمام مقاله‌های بارگزاری شده باید از منابع به‌روز داخلی و همچنیین از مقاله‌های معتبر جهانی در پایگاه های معتبر ISI و JCR و SCOPUS استفاده کرده باشند. لطفا به مقاله‌های مندرج در سایت http://www.jccs.ir/manager?_action=journal نیز ارجاع بفرمایید.

 نتیجه‌گیری مقاله: در نتیجه‌گیری مقاله ارائه مدل و تئوری و دستیابی به نتایج و ارائه پیشنهاد و راهکارهای کاربردی بسیار مهم است. 

 علمی پژوهشی بودن مقاله: مقاله باید در قالب مقالات علمی – پژوهشی نوشته شود. مقاله‌هایی که علمی پژوهشی نباشد از قبیل مروری تطبیقی و ترویجی فارغ از کیفیت محتوای آن در بررسی اولیه رد خواهد شد.

 تایید مقاله توسط اساتید : در مقاله‌هایی که با همکاری اساتید نوشته شده است (اعم از مقاله‌های دانشجویی و غیردانشجویی)، تایید علمی مقاله از نظر کیفیت و روش و علمی پژوهشی بودن از سوی اساتید محترم ضروری می‌باشد. لازم است به همراه بارگزاری مقاله، تأییدیه کتبی استاد خود را نیز ضمیمه نمایند.

 تعداد صفحات مقاله: به طور معمول مقاله به همراه چکیده پاورقی منابع و پیوست باید بین 6000 کلمه تا 8000 کلمه باشد و از حداکثر مذکور بیشتر نباشد در غیر این صورت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد. از آنجا که چکیده انگلیسی مقاله مورد داوری قرار خواهد گرفت بسیار مهم است که با واژگان و گرامر صحیح نوشته شود.

 تعداد کلمات چکیده: چکیده باید بین 150 کلمه تا 250 کلمه تنظیم شود و از حداکثر مذکور بیشتر نباشد.

 تنظیم منابع: فهرست منابع باید با ذکر کامل اطلاعات و براساس سبک APA تنظیم شود.

 قبلاً در نشریه‌ها‌ی داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.

 بارگزاری مقاله: هر مقاله را فقط باید یک بار بارگزاری نمایید تا یک کد منحصر به آن مقاله دریافت نمایید. بارگزاری یک مقاله طی دو مرحله و با دو کد متفاوت بررسی مقاله شما را به تعویق خواهد انداخت. هر نویسنده باید حداقل سه فایل به شرح زیر را بارگزاری نمایند:

الف) اصل مقاله بدون نام حاوی چکیده فارسی و انگلیسی و متن کامل مقاله (از ذکر نام نویسنده روی عنوان فایل خودداری کنید)

ب) صفحه عنوان شامل عنوان مقاله و مشخصات کامل تمام نویسندگان شامل (مرتبه علمی رشته دانشگاه و آدرس الکترونیکی و شماره تلفن شهر و کشور) (Title Page)

ج) عهد نامه نویسندگان و بیان تضاد منافع

د) فایل مقاله بایستی به صورت مرتب با فونتها و تیتربندی‌های و رسم شکل و نمودار مرتب ارائه شود.

 در صورتی که موارد فوق را رعایت نکرده‌اید برای جلوگیری از اتلاف وقت، لطفا دست نگه‌دارید و پس از انجام موارد مذکور مقاله را بارگذاری نمایید.

 پذیرش: مقاله‌های ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیا‎‎ت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آن ها منوط به تائید هیات تحریریه است.

 مسئولیت مطالب: مسئولیت مطالب، نظریات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف یا مؤلفان است.

 هزینه انتشار مقاله: 600 هزارتومان است.


لطفا به جای وارد کردن کد امنیتی به صورت کامل؛ پاسخ را بر اساس دستورالعمل زیر وارد کنید.
فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image