نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

در سال­های اخیر سبک زندگی به‌عنوان یک ساز و کار بروز تفاوت­های ذائقه افراد در چگونگی گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی، توسط متخصصان رشته­های مختلف به‌ویژه علوم اجتماعی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری توجه شده است. شناخت روند پژوهش­های انجام شده با تمرکز بر کم و کیف دانش تولید شده در این حوزه از اهداف این مقاله بوده است. برای دستیابی به این‌منظور، 59 منبع علمی؛ مقاله، پایان‌نامه و کتاب (حاصل پژوهش و مجموعه مقالات پژوهشی) از طریق جست‌وجوی واژة «سبک زندگی» در پژوهش‌های رشته علوم اجتماعی در پایگاه­های علمی ـ تخصصی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کتابخانه ملی، مجلات تخصصی نور، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و کتابخانه‌های دانشگاه­های شهر تهران شناسایی و با استفاده از روش مرور نظام‌مند بررسی شدند. نتایج نشان داد که بیش از دو سوم پژوهش­های سبک زندگی بین سال­های 1385 تا 1390 انجام شده است. شش گونه سبک زندگی از این پژوهش­ها استخراج شد که بیشترین گونه­های بررسی شده به ترتیب به سبک زندگی شبه مدرن (12/34درصد)، پیشامدرن یا سنتی (94/28درصد)، لذت­محور، علم­محور، جهان­محلی و ورزش­محور اختصاص داشته است. توجه به سبک زندگی با تمرکز بر بررسی رابطه آن با متغیرهای سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و دینداری بیشترین میزان بررسی در این عرصه را به خود اختصاص داده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic review of researches on lifestyle after the 2000’s

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Serajzadeh 1
  • leila bagheri 2

1 Associate Professor at the department of sociology , university of kharazmi

2

چکیده [English]

In recent years, the life style has been taken into consideration by experts and of different fields, particularly the social sciences as a new mechanism for different individuals in spending their leisure time, body management and cultural
In recent years, the lifestyle has been taken into consideration by experts and different fields, particularly the social sciences as a new mechanism for presentation of people’s taste differences in quality of leisure time spending, body management and cultural consumption in order to planning and policy making. One of the aims of the present study was to determine the procedure of conducted study with emphasis on the quality and quantity of the produced knowledge in this field. That’s why 59 scientific sources (i.e., article, dissertation and book) were collected by searching “life style” word  on   the scientific databases, Iranian Research Institute for Information Science and Technology, national library, Noor specialized journal, Scientific information of Jihad University, and the libraries in Tehran universities and then data were analyzed using systematic review. The obtained results suggested that more than two thirds of studies concerning the lifestyle has been conducted during 2006 – 2011. Six types of lifestyle has been extracted where the quasi-modern lifestyle (34.12%), pre-modern or traditional lifestyle (28/94%), pleasure-centered, science-centered, local- world, and sport-centered were among the types that was highly analyzed. The attention to the lifestyle with emphasis on its relationship with variables of cultural capital, economic capital, religiosity has been highly studied and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Systematic review
  • Cultural Consumption
  • Body Management
  • leisure time
منابع و مأخذ
 
 
آزاده، اعظم (1389). ادعای پایگاهی و سبک زندگی فرهنگی و مادی. تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، شماره 59: 146- 129.
آزاد ارمکی، تقی (1386). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن. تهران: تمدن.
ابراهیمی، قربانعلی و عباس بهنوئی گدنه (1389). «سبک زندگی جوانان: بررسی جامعه­شناختی سبک زندگی و مؤلفه­های آن بین پسران و دختران شهر بابلسر». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 18: 160 -135.
ازدست، سیدنادر (1388). سبک زندگی و مصرف موسیقی، فیلم و کتاب (مطالعه موردی جوانان 18 تا 29سال در شهر مهاباد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه. به راهنمایی دکتر حمید عبداللهیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
الیاسی، مجید و همکاران (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی بین جوانان». جامعه­پژوهی فرهنگی، شماره دوم: 76- 55.
امینی، فاطمه (1392). سبک زندگی و میزان انزوای اجتماعی در میان بزرگسالان شهر تهران (30-64 سال). پایان‌نامه کارشناسی اشد رشته علوم اجتماعی. به راهنمایی دکتر محمدتقی شیخی. دانشگاه الزهراء(س).
بوردیو، پی­یر (1381). نظریه کنش. ترجمه مرتضی مردیها. تهران: انتشارات نقش و نگار.
بون­ویتز، پاتریس (1391). درس­هایی از جامعه­شناسی پی­یر بوردیو. ترجمه حسن‌پورسفیر. تهران: آگه.
پارسافرد، نازلی (1388). بررسی الگوهای سبک زندگی در میان زنان متأهل و شاغل ساکن منطقه 6 تهران بر مبنای فعالیت­های فراغت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر رحمت­اله صدیق سروستانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی واحد تهران گروه جامعه­شناسی (1389). بررسی الگوهای مصرف فرهنگی دانشجویی و نسبت آن با نحوه شکل­گیری هویت اجتماعی: مطالعه دانشجویان دانشگاه­های تهران. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طرح پژوهشی.
پیراهری، نیر و فاطمه عبیدی (1392). بررسی سبک زندگی بین دانشجویان. مجموعه مقالات همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران، به سفارش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، تهران: تیسا، جلد دوم، چاپ اول: 666-641
تنهایی، ابوالحسن و شمسی خرمی (1389). «بررسی رابطه جامعه­شناختی باورهای دینی و سبک زندگی بر اساس نظریه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره ششم: 91-41.
تیموری، آناهیتا (1389). بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات سبک زندگی (مطالعه موردی روستای شیردار کلادر شهرستان بابل). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت توسعه روستایی، به راهنمایی دکتر سیداحمد فیروزآبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 
جوادی، زهرا سادات (1389). بررسی میان نسلی سبک زندگی زنان (مطالعه موردی شهر یزد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان. به راهنمایی دکتر حسین میرزائی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
چاوشیان تبریزی، حسن (1381). سبک زندگی و هویت اجتماعی «مصرف و انتخاب­های ذوقی به عنوان شالوده تمایز و تشابه اجتماعی در دوره اخیر مدرنیته». رساله دکتری جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر تقی آزاد ارمکی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
حاجی عزیزی، بهار (1392). مطالعه رابطه دینداری و سبک زندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته
جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر حسین سراج­زاده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی.
حسین­زاده فرمی، مهدی (1393). ارزیابی تحلیلی وضعیت و تحولات سبک زندگی در کشور در دهه اخیر؛ به سوی الگوی اسلامی ایرانی سبک زندگی. سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. مرکز نشر: مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت: 46-1.
حسینی رودبارکی، سکینه (1387). بررسی تغییرات سبک زندگی در جامعه روستایی (مطالعه موردی روستای آهنگر از توابع گرگان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات توسعه روستایی، به راهنمایی دکتر مصطفی ازکیا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
حقیقتیان، منصور و همکاران (1390). «بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان شهر اصفهان». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  شماره 23: 142-125.
حمیدی، نفیسه و فرجی، مهدی (1386). «سبک زندگی و پوشش زنان در تهران». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1: 92-65.
حمیدی نور، حبیب (1394). نگاه نو 2. گزارش سلسله نشست­های علمی سبک زندگی اسلامی. مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین.
خانی، هادی (1386). بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و میزان دینداری بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران ـ حصارک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر فاطمه جواهری، دانشگاه تربیت معلم.
خرم­جاه، مرجانه (1387). بررسی ارتباط بین رسانه و سبک زندگی (مطالعه موردی شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر شراره مهدیزاده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء.
خواجه­نوری، بیژن،  علی روحانی و سمیه هاشمی (1390). «سبک زندگی و مدیریت بدن». فصلنامه جامعه­شناسی زنان، شماره چهارم: 47-21.
خواجه­نوری، بیژن،  علی روحانی و سمیه هاشمی (1391). گرایش به حجاب و سبک­های متفاوت زندگی، مطالعه موردی: زنان شهر شیراز. فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، شماره 47 :166-141.
خواجه­نوری، بیژن، زهرا ریاحی و سیدابراهیم مساوات (1392). «رابطه سبک زندگی با میزان دینداری جوانان: مورد مطالعه جوانان شیراز». فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر، شماره 20: 103-130.
خواجه­نوری، بیژن، لیلا پرنیان و صغری همت (1393). «مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر بندرعباس)». فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 1: 94-69.
ربانی، رسول و یاسر رستگار (1387). «جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی». ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 23 و 24:  44-53.
 
رحمانی فیروزجاه، علی و سعدیه سهرابی (1392). بررسی جامعه­شناختی رابطه بین سبک زندگی و دینداری (مطالعه موردی شهر ساری). فصلنامه پژوهش­های علم و دین، شماره اول: 60-36.
رحمت­آبادی، الهام و آقابخشی، حبیب (1385). «سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان». فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 20، 253-235
رستگار خالد، امیر و مهدی کاوه (1391). «بازنمایی سبک زندگی در سینمای دهه هشتاد». فصلنامه جامعه­شناسی هنر و ادبیات، شماره 1: 143-166.
رضایی، مصطفی (1388). بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بر سبک زندگی (مطالعه موردی: روستای گشت از توابع شهرستان فومن استان گیلان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اجتماعی، به راهنمایی دکتر موسی عنبری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
رفعت­جاه، مریم (1387). «تأثیر موقعیت شغلی بر سبک زندگی زنان شاغل مطالعه­ای در زنان شاغل وزارت بازرگانی». مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 11: 159-137.
سازگارا، پروین (1382). بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی (طبقه متوسط جدید و قدیم). رساله دکتری رشته جامعه­شناسی. به راهنمایی دکتر رحمت­اله صدیق سروستانی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
سعادت، رفیعه (1390). بررسی رابطه میزان دینداری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج.
پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر شهلا باقری، دانشگاه خوارزمی.
شالچی، وحید (1386). «سبک زندگی جوانان کافی شاپ». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1: 115-93.
شفیعی، سمیه سادات (1389). سیاست­های فرهنگی دولت و الگوهای سبک زندگی دختران. پایان‌نامه دکتر جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر محمدسعید ذکائی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1395). درباره سامانه. سامانه سبک زندگی اسلامی ایرانی، تاریخ بازیابی12/8/1395:  نشانی تارنما:  Szei.farhangoelm.ir
شهابی، محمود (1386). «سبک­های زندگی جهان­وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت­های سیاسی آن». پژوهشنامه سبک زندگی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژ­وهش­های فرهنگی و اجتماعی: 72-39.
شیخی نیگجه، امید (1387). بررسی مناسبات نسلی از منظر سبک­های زندگی (مطالعه موردی دانش­آموزان دبیرستانی مناطق 6 و 15 شهر تهران و پدران آنها در سال تحصیلی 87-86). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر سید ضیاء هاشمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
صالح­آبادی، ابراهیم و محسن سلیمی امان­آباد (1391). «بررسی سبک زندگی جوانان و گرایش به مواد مخدر صنعتی در شهر شیروان». فصلنامه جامعه­شناسی مطالعات جوانان، شماره ششم: 70-57.
عبدالکریم، محمد (1389). بررسی نقش تلویزیون ماهواره­ای دولتی سوریه و شبکه خصوصی المشرق در سبک زندگی دانشجویان دانشگاه دمشق. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، به راهنمایی دکتر سیدرضا نقیب­السادات، دانشگاه علامه طباطبائی.
عیوضی، غلامحسین (1388). «سبک زندگی تلویزیونی و مصرف». فصلنامه فرهنگی ـ دفاعی زنان و خانواده، شماره 16: 167-143.
غائب اناقز، فریده (1386). سرمایه فرهنگی و تأثیر آن بر سبک زندگی دختران نوجوان شهرتهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان، به راهنمایی دکتر سهیلا صادقی فسایی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 
غیاثوند، احمد و بهنام قلی­زاده (1389). «بررسی تأثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتب و نشریات». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره 18: 54-37.
فاضلی، محمد (1386). «تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعة دانشجویی». فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1: 198-175.
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. چاپ اول، تهران: انتشارات صبح صادق.
فراستخواه، مقصود (1394). ما ایرانیان (زمینه­کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی). چاپ یازدهم، تهران: نی.
فکوهی، ناصر (1386). «خرده فرهنگ­های اقلیتی و سبک زندگی روندها و چشم­اندازها». فصلنامه تحقیقات فرهنگی،  شماره 1: 143-174.
فلاح، مهدی (1387). بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران (عوامل مؤثر بر آن). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر بیژن زارع، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم.
فلیک، اووه (1386). روش تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
قادرزاده، امید و سیدفهیم ایراندوست (1393). مطالعه کیفی سنخ­شناسی سبک­های زندگی: مطالعه جوانان شهر مهاباد. جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و پنجم، شماره پیاپی (55)، شماره سوم: 161-135.
کردی، حسین و سکینه هادیزاده (1391). «بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیرشاغل». فصلنامه زن و جامعه، شماره چهارم: 41-21.
کرمی قهی، محمدتقی و زینب زادسر (1392). «سنجش بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی» (مطالعه موردی زنان 20ساله و بیشتر ساکن شهر تهران). فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره 5: 101- 85.
کریم­زاده، لیلا (1389). سبک زندگی و نگرش­های تقدیرگرایانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر محمدمهدی رحمتی، گروه جامعه­شناسی دانشگاه گیلان.
کریمی، یوسف (1389). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. به راهنمایی دکتر ابوالقاسم فاتحی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
کفاشی، مجید؛  منوچهر پهلوان و کاظم عباس­نژاد عربی (1389). «بررسی تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر بابل)». فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره نهم: 139-117.
گرجی پشتی، مرضیه،  امید پورکلهر و خدیجه گرجی (1390). سنخ­شناسی سبک زندگی جوانان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان). همایش ملی آسیب­شناسی مسائل جوانان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان: 1163- 1147.
گشنیزجانی، کامران (1390). گونه­شناسی سبک­های زندگی در میان دانشجویان: مطالعه موردی در دانشگاه تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر وحید قاسمی، دانشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعی.
گوشبر، فرهاد (1384). طبقه اجتماعی و سبک زندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر رحمت­اله صدیق سروستانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
گیبینز، جان آر و بوریمر (1381). سیاست پست مدرنیته. ترجمة منصور انصاری. تهران: گام نو.
گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز.
 
مجمع، شهره (1387)، بررسی الگوی پوشش جوانان (سبک زندگی یا مقاومت؟) (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر منصوره اعظم آزاده، دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم اجتماعی.
مجدی، علی اکبر و همکاران (1389). «سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین». مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد: 161-131.
محمدی، زهرا (1392).توصیف و تحلیل جامعه­شناختی سبک زندگی دختران دانشجو دانشگاه خوارزمی، روش نظریه مبنایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، به راهنمایی دکتر شهلا باقری، دانشگاه خوارزمی.
محمدی، جمال، ابوعلی ودادهیر و فردین محمدی (1391). «مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: پیمایشی در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، کردستان». مجله جامعه­شناسی ایران، شماره 4: 23-1.
محمدی تلوار، ستار (1387). تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه موردی جوانان شهر سنندج). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر هوشنگ نایبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
مرشدی، ابوالفضل (1389). «زیست­جهان دانشجویان: به سوی چندگانگی مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر». فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، شماره 59: 207-171.
معدن­دار، لیلا (1388). بررسی ارتباط پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، کسب زندگی و رضایت از زندگی مردم. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی، به راهنمایی دکتر منصوره اعظم آزاده، دانشگاه الزهراء.
مقدس­جعفری، محمدحسن و همکاران (1391). «بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر سبک زندگی جوانان کافی شاپ در شهر اهواز». فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی زنان، شماره هفتم:  128-109.
مهدوی کنی، محمدسعید (1390). دین و سبک زندگی. چاپ سوم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نایبی، هوشنگ و ستار محمدی تلوار (1392). «تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان شهر سنندج)». مجله جامعه­شناسی ایران، شماره 4 : 159-138.
نجارزاده، محمد (1391). بررسی تفاوت­های سبک زندگی گروه­های شهری و روستایی در ارتباط با جهانی شدن فرهنگی (مطالعه موردی: اصفهان و روستاهای آن). جامعه­شناسی کاربردی، شماره چهارم: 164-143.
نیمه­زاد، فرح (1388). طبقه متوسط، سبک زندگی گرایشات سیاسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی، به راهنمایی دکتر منصوره اعظم آزاده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء.
ودادهیر، ابوعلی (1389). «فراترکیب نتایج واکاوی­های کیفی و مطالعات فرهنگی: واقعیت یا توهم». فصلنامه برگ فرهنگ، شماره 22: 45-24.
ورزنده قشلاق، ندا (1388). بررسی تأثیر ساختار دانشگاه در سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی با تأکید بر مصرف فرهنگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی، دانشگاه الزهراء.
 
Bell, D. & Hollows, J.(2006). Historicizing Lifestyle. London:Ash-gate.
Benedikter, R. , Anheier, M.& Juergen, S. (2011). Lifestyle, The Sage Encyclopedia of Global Studies, Illionis.
Bihagen, E. and Katz-Gerro, T. (2000). Culture consumption in Sweden: The stability of gender differences. Poetics, Vol 27(5), pp. 327-349, Available from:www.elsevier.nl/locate/poetic.
 
Blasius a, J. & Friedrichs, J. (2008). Lifestyles in distressed neighborhoods A test of Bourdieu’s ‘‘taste of necessity’’ hypothesis. Poetics, Vol. 36, pp. 24–44, Available from: www.elsevier.com/locate/poetic
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. London: Routledge.
Chaney, D. (1996), Lifestyles. London: Sage Publications.
Cook, Deborah & Mulrow, Cynthia & Haynes, Brian (1997). Systematic Reciew: Synthesis of best evidence for clinical decisions. Annals of Internal Medicine, Vol. 126, Issue 5, pp 376-380.
Glass, Gene V. (1976). Primary, secondary,and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10): 3-8.
Katz-Gerro, T. (1999). Cultural Consumption and Social Stratification: Leisure Activities, Musical Tastes, and Social Location, Sociological Perspectives, Vol. 42, No. 4 (Winter, 1999), pp. 627-646, Published by: University of California Press, Available from:www.jstor.org/stable/1389577
Lareau, Annette & Weininger, Elliot B. (2003). Cultural Capital in educational tesearch: A critical assessment. Theory and Society, Vol 32: pp 567-606, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
Ollivier, M.(2008). Humanist, populist, practical, and indifferent modes of openness to cultural diversity. Poetics. Vol. 36, pp. 120–147.
Peterson, R.A., Kern, R.M.(1996). Changing highbrow taste: from snob to omnivore. American Sociological Review. No. 61, pp. 900–907.
Strauss. A. & J. Corbin (1998), Basics of Qualitative Research., 2nd Edition, Newbury Park, California:Sage Publications.
Streiner, D.L (2003) Meta - analysis : A 12 – step program. Journal of Gambling Issues, 9. Available from:http://jgi.camh.net/doi/abs/10.4309/jgi.2003.9.14
Tolonen. T. (2013). Youth Cultures, Lifestyles and Social Class in Finnish Contexts”, young, Sage Publications and Young Editorial Group, Vol. 21(1), pp 55-75, Available from: http://you.sagepub.com.