نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول)

چکیده

محتوای بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای، تاریخی‌اند؛ به این معنا که بازیکن در ژانرهای مختلفی در دوره یا دوره‌های تاریخی مشخصی بازی را انجام می‌دهد. سری بازی‌های «فرقه اساسین‌ها» از این دسته‌اند و پژوهش حاضر، نسخه نخست این بازی (2007) را به تفصیل بررسی کرده است. مهم‌ترین مشخصة این سری بازی‌ها بر موضوع «ترور» مبتنی است که در داستان بازی، سر منشأ آن، فرقة فداییان اسماعیلی و افسانة حشاشین در فضای جنگ سوم صلیبی قرار داده شده است. هدف این پژوهش، تلاشی برای بررسی تطبیقی محتوای داستانی بازی‌ رایانه‌ای تاریخی «فرقة اساسین‌ها» با افسانه‌های حشاشین از منظری میان‌رشته‌ای تاریخ و هنر است. در قسمتی از پژوهش که فرقه فداییان اسماعیلی و افسانه‌های حشاشین بررسی شده است، از روش تاریخی و در قسمتی که محتوای بازی توضیح داده شده از روش توصیفی-تحلیل محتوا استفاده شد. رویکرد این پژوهش تطبیقی است. یافته های تحقیق نشان داد که طراحان بازی با هوشمندی، داستان بازی را با الهام از افسانه‌های حشاشین و در چند لایه بازسازی کرده اند.برخی روایت‌های تاریخی مانند ماجرای پرش مرگبار فدائی به دستور شیخ الجبل و بینش باطنی به مکانیک‌هایی در بازی تبدیل شده‌اند. بیشتر شخصیت‌های مسلمان بازی برساخته است؛ اما برعکس، بیشتر شخصیت‌های مسیحی داستان حقیقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the content of “Assassin’s Creed” and The Assassin Legends

نویسندگان [English]

  • Masood Mohammadzadeh Tehrani 1
  • Mohsen Marasy 2

1 Master's student of Art Research, Faculty of Art, Shahid University

2 Assistant Professor, Faculty of Art, Shahid University (Responsible Author)

چکیده [English]

Many videogames have historiacal content. In other words, gamers play various genres in specific historical eras. Assassin’s Creed franchises are a kind of those games. In this article, Assassin’s Creed (2007) had researched in detail. “Assassinate” is the most important feature of this game that has been based on Ismailities Nizaris and the Assassin Legends in its narrative during the third Crusade. In this article, the content of AC as a historical game has discussed in interdisciplinary (Art and History). The historical method had used where we discuss Ismailities Nizaris and The Assassin Legends; and the descriptive-analytic method where we attend game’s content. In addition, this thesis approach is comparative. It has shown that AC has developed and inspired by The Assassin Legends in layers very intelligently. Some historical narratives have been converted to mechanics of the game as deadly falling by order of “Old Man of the mountain” and Gnostic vision. Most Muslim characters are fictitious but most Christian characters have a real historical existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Video games"
  • The Assassin Legends"
  • Assassin&rsquo
  • s Creed"
  • The Crusades"
  • "
  • Game Studies"