نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد masood.tehrani1@ut.ac.ir

2 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول) marasy@shahed.ac.ir

چکیده

محتوای بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای، تاریخی‌اند؛ به این معنا که بازیکن در ژانرهای مختلفی در دوره یا دوره‌های تاریخی مشخصی بازی را انجام می‌دهد. سری بازی‌های «فرقه اساسین‌ها» از این دسته‌اند و پژوهش پیش‌رو، نسخه نخست این بازی (2007) را به‌تفصیل بررسی کرده است. مهم‌ترین مشخصة این سری بازی‌ها بر موضوع «ترور» مبتنی است که در داستان بازی، سرمنشأ آن، فرقة فداییان اسماعیلی و افسانة حشاشین در فضای جنگ سوم صلیبی قرار داده شده است. در این مقاله نشان‌ داده می‌شود که سازندگان بازی «فرقه اساسین‌ها» چگونه روایات تاریخی به‌ویژه افسانه‌های حشاشین را گزینش و به روایت و مکانیک بازی تبدیل کرده‌اند و چه قرائت جدیدی از افسانه‌های حشاشین شکل داده‌اند. هدف این پژوهش، تلاشی برای بررسی تطبیقی محتوای داستانی بازی‌ رایانه‌ای تاریخی «فرقة اساسین‌ها» با افسانه­های حشاشین از منظری میان‌رشته‌ای تاریخ و هنر است.  در قسمتی از پژوهش که فرقه فداییان اسماعیلی و افسانه­های حشاشین بررسی شده است، از روش تاریخی و در قسمتی که محتوای بازی توضیح داده شده  از روش توصیفی - تحلیل محتوا استفاده شد. رویکرد این پژوهش تطبیقی به شیوه لنزی است. یافته‌های پژوهش نشان داد که طراحان بازی با هوشمندی، داستان بازی را با الهام از افسانه­های حشاشین و در چند لایه بازسازی کرده‌اند. برخی روایت‌های تاریخی مانند ماجرای پرش مرگبار فدائی به دستور شیخ الجبل و بینش باطنی به مکانیک‌هایی در بازی تبدیل شده‌اند. بیشتر شخصیت‌های مسلمان بازی برساخته است؛ اما برعکس، بیشتر شخصیت‌های مسیحی داستان حقیقی است. امید است این پژوهش برای سازندگان بازی‌های تاریخی سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the content of the game " Assassin’s Creed " and The Assassin Legends

نویسندگان [English]

  • Masood Mohammadzadeh Tehrani 1
  • Mohsen Marasy 2

1 Master's student of Art Research, Faculty of Art, Shahid University. masood.tehrani1@ut.ac.ir

2 Assistant Professor at faculty of art, shahed university, (Corresponding Author ) marasy@shahed.ac.ir

چکیده [English]

Many video games have historical content. In other words, gamers play various genres in specific historical eras.  Assassin’s Creed franchises are a kind of those games. In this article, Assassin’s Creed (2007) had researched in detail. “Assassinate” is the most important feature of this game that has been based on Ismailities Nizaris and the Assassin Legends in its narrative during the third Crusade. This article shows how developers have chosen historical narratives, especially Assassin Legends, and have converted them to the game’s narrative and mechanics and have made a new interpretation of Assassin Legends.  In this article, the content of AC as a historical game has been discussed in interdisciplinary (Art and History). The historical method had used where we discuss Ismailities Nizaris and The Assassin Legends; and the descriptive-analytic method where we attend to the game’s content. In addition, this thesis approach is comparative. It has shown that AC has developed and inspired by The Assassin Legends in layers very intelligently. Some historical narratives have been converted to mechanics of the game as deadly falling by order of “Old Man of the Mountain” and Gnostic vision. Most Muslim characters are fictitious but most Christian characters have a real historical existence. This article may be useful for those who make historical games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Video games
  • The Assassin Legends
  • Assassin’s Creed
  • The Crusades
  • Game Studies
منابع و مأخذ
ایجنفلت - نیلسن، سایمون، هایدی اسمیت، یوناس و پژاریس توسکا، سوزانا (1397). برای درک گیم‌های ویدئویی (مقدمه‌ای ضروری)، ترجمة سید مهدی دبستانی. تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
باودن، الیور (1393). فرقة اساسین‌ها (نهضت مخفی). ترجمة بهنام حاجی‌زاده. تهران: آذرباد.
پورشبانان، علیرضا و امیرحسین پورشبانان (۱۳۹۷). «بررسی تطبیقی ظرفیت‌های بازی‌سازی از ارداویراف‌نامه در مقایسه با متن و بازی دوزخ از کمدی الهی دانته»، پژوهش‌های ادبیات تطبیقی. ۶ (۴)،  ۱۰۴- ۱۲۴ .
پیراوی‌ونک، مرضیه (۱۳۹۵، بهار و تابستان). «معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واکر». مطالعات تطبیقی هنر، ۱۱، ۱-۱۰.
حافظ‌نیا، محمدرضا (۱۳۸۷). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
جوینی، عطاملک و علاءالدین بن بهاءالدین (۱۳۸۷). تاریخ جهان‌گشای جوینی. با تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی. تهران: هرمس.
دفتری، فرهاد (۱۳۸۵). افسانه‌های حشاشین یا اسطوره‌های فدائیان اسماعیلی. ترجمة فریدون بدره‌ای. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
دفتری، فرهاد (۱۳۹۳). مختصری در تاریخ اسماعیلیه: سنت‌های یک جماعت مسلمان. ترجمة فریدون بدره‌ای، تهران: فروزان روز.
رضاییان، علی (۱۳۷۷ آذر). «نقدی بر کتاب: افسانه‌های حشاشین». کتاب ماه و تاریخ جغرافیا، ۱۴، ۳۱- ۳۳.
طنجی، ابوعبدالله محمد بن عبدالله. (۱۳۹۵). سفرنامة ابن بطوطه: تحفه الانظار بی غرائب الامصار. ترجمة محمدعلی موحد. تهران: نشر کارنامه.
فوگل، جکسن اشپیگل (1393). تمدن مغرب‌زمین. ترجمة محمدحسین آریا. تهران: مؤسسة انتشارات امیرکبیر.
فیل، جان و اسکترگود، مارک (۱۳۹۰). مبانی طراحی مرحله بازی. ترجمة طه رسولی. تهران، دنیای بازی.
کوثری، مسعود (1389). عصر بازی (بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای در جامعه معاصر). تهران: دریچه نو.
کوثری، مسعود؛ معصوم آقازاده و سیدمحمدعلی سیدحسینی (۱۳۹۷) «سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازی‌های رایانه‌ای (مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه در رده سنی 7 تا 40 سال)». مطالعات علمی فرهنگ - ارتباطات، سال 19. شماره 41 : 120-91.
ناصری، عبدالله (۱۳۸۰). «راشدالدین سنان، پیشوای بزرگ اسماعیلیان شام در جنگ‌های صلیبی». فصلنامة جهان اسلام. شماره 7: 168-137.
ناصری طاهری، عبدالله (1387). نقش اسماعیلیان در جنگ‌های صلیبی. تهران: ققنوس.
نجفی شبانکاره، فریدون (۱۳۹۰). آسیب‌شناسی بازی‌های رایانه‌ای «بازنمایی چهره اسلام و مسلمانان در این بازی‌ها». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه جامعه‌شناسی. دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
هنینک، مونکه، هاتر، اینگه و بیلی، اجی (۱۳۹۴). روش‌های تحلیل کیفی. تهران: سروش (صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران).
یادگاری، محمدحسن (۱۳۹۹). بازی آغاز شده. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.
 
Assassin's Creed. (2007).  Ubisoft Montreal.
Bosman, F. G. (2016). ‘Nothing is true, everything is permitted’ The portrayal of the Nizari Isma'ilis in the. Online – Heidelberg Journal of Religions on the Internet, 10, 6-26.
Champman, A. ( 2012, SPRING). Privileging Form Over: Analysing Historical VideoGames. Journal of Digital Humanities, 1(2)..
Comel, Mirt (2014, janiuary), Oriantalism In Assanssin’s Creed: Self-oriantalized The Assassins From Forerunners Of Modern Terrorism Into Occiedentilized Heroes. Teorija In Praksa, 72-90
David Hodgson, David Knight. (2007). Assassin's Creed Limited Edition Art Book. Prima Official Game Guide (N a).
Ubisoft. (n.d.). about Assassin’s Creed. Retrieved from https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed-1/
Knights Templar, World History. (2017, 05 25). Khan Academy.
Menon, Lakshmi. (2015). History First-hand: Memory, the Player and the Video Game Narrative in the Assassin’s Creed Games. Rupkatha Juornal. 6,1, 107-113.
Urban, Willaim. (2003). The Teotonic Knights. London: Greenhill Books.
 Wolf, J.P Mark & Perron, Bernard. (2014). The Routledge companion to video game studies. New York: Routledge.
Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.). Robert IV of Sablé. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_IV_of_Sabl
Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.).https://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_Order Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_Order
Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.). Assassin’s Creed Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_Creed