نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

موضوع فرهنگ با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی، سخنان امام عزیز (ره)، تأکید مقام معظم رهبری و همچنین ابعاد و مؤلفه‌های آن در آینده‌ کشور، از حساسیت و جایگاه بالایی برخوردار است. به ‌همین دلیل در مطالعات و تحقیقات گوناگون به فرهنگ، سازمان فرهنگی و اخیراً مهندسی فرهنگی پرداخته شده است. شاید بتوان ادعا کرد که سازمان و نهادهای فرهنگی بیشترین تأثیر را در رشد و شکوفایی و یا رکود و سستی فرهنگ یک جامعه دارند، هرچند که نباید از نقش نیروها و محتوای فرهنگی نیز غافل بود. مقاله حاضر خلاصه‌ای از گزارش طرح تحقیقاتی مؤلف در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی وضعیت موجود سازمان‌‌های فرهنگی کشور است که سعی دارد با نگاهی آینده‌نگرانه به آسیب‌شناسی نحوة ساماندهی آنها فارغ از عملکردشان بپردازد. در حقیقت وضعیت موجود با نگاه به کارکردها بازبینی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Current Situation of the Country Cultural Institutions according to the Concept & the Foundations of Cultural Engineering

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2

1 0

2 0

چکیده [English]

The culture issue according to the nature of  Islamic revolution , late Imam Khomeyni statements, Supreme Leader concerns and culture dimensions & elements is highly sensitive and important for the country`s future. Thus the culture, cultural organizations and recently cultural engineering have been focused in different studies and researches. On the other hand we can say cultural organizations and institutions are the most affective factors on the growth or recession of the society culture. Meanwhile the role of cultural forces and content should not be neglected, because the cultural organization or institution can actually direct the culture by identifying, planning and using the country cultural ability (whether software or hardware). In a systematic and effective way and in a productive interaction with other parts of  the society (such as economic and political systems). This article is a brief of the authors research plan in the ”Supreme Council of Cultural Revolution” on studying the current situation of  Iranian cultural organizations. The article aims to have a pathology with a foresight glance on the way of organizing these organizations (regardless to their performance). In fact, the current situation has been reviewed and analyzed by considering the function of these organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Organization
  • Cultural Institution
  • Cultural Engineering
  • Cultural Management & Assessing Cultural Organization