دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
مهندسی فرهنگی علم و فناوری

علیرضا پیروزمند

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، صفحه 9-37

چکیده
  در «مهندسی فرهنگی علم» به انسجام بخشی و تحول‌آفرینی با رویکرد فرهنگی توجه شده است. برای این منظور نخست «معنا و ضرورت مهندسی فرهنگی علم» بررسی شد، طراحی هندسه علم از زاویه فرهنگی در جهت فرهنگ غنی اسلامی و جهت یافتن علم در خدمت تعالی (توسعه اسلامی) ضروری است. در گام دوم الگویی برای مهندسی فرهنگی علم طراحی شد که شامل ارکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مهندسی فرهنگ کسب‌وکار در ایران

سیدحمید خدادادحسینی؛ پیمان متقی

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، صفحه 39-60

چکیده
  فرهنگ یکی از تأثیرگذارترین عوامل در بروز رفتار فردی و جمعی است. یکی از بهترین استراتژی‌های ایجاد رفتار جدید «فرهنگ‌سازی» و «دستکاری فرهنگی» است. برای اینکه جامعه شاهد رفتارهای مطلوب باشد، قبل از هر اقدامی باید فرهنگ مطلوب تعیین شود که به آن مهندسی فرهنگ گویند. استراتژی رسیدن به فرهنگ مطلوب از طریق ابزار و امکانات سایر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
درنگ و درایتی پیرامون تحلیل جامعه‌شناختی و تبیین مفهومی پیوست فرهنگی

عبدالعلی رضایی

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، صفحه 61-88

چکیده
  پیوست فرهنگی مفهوم جدیدی است که به دنبال واژگان راهبردی «مهندسی فرهنگ»، «مهندسی فرهنگی» و «مدیریت فرهنگی» مقام معظم رهبری در تاریخ 17/9/86 طرح کرده و علاوه بر اینکه دستور کار مراکز عمده سیاستگذاری قرار گرفته، اذهان بسیاری از پژوهشگران مراکز علمی و تحقیقاتی را به خود معطوف کرده است. سؤال اساسی این است که اجرای پیوست فرهنگی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش تبیین نقشه مهندسی فرهنگی کشور

برزو فرهی بوزنجانی

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، صفحه 89-117

چکیده
  در مهندسی فرهنگ شناخت دقیق نظام باورها و اعتقادات، نظام ارزش‌ها و نگرش‌ها و نظام رفتارها در سطوح و لایه‌های مختلف فرهنگی اقدام و روابط منطقی بین اجزا آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در حالی که مهندسی فرهنگی کشور یعنی بازطراحی وحدت‌بخش و هدفمند نظام فرهنگی مهندسی شده به عنوان یک نظام یکپارچه و واحد. تبیین نقشه مهندسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی

غلامرضا گودرزی؛ محمد شیخ زاده

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، صفحه 119-139

چکیده
  موضوع فرهنگ با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی، سخنان امام عزیز (ره)، تأکید مقام معظم رهبری و همچنین ابعاد و مؤلفه‌های آن در آینده‌ کشور، از حساسیت و جایگاه بالایی برخوردار است. به ‌همین دلیل در مطالعات و تحقیقات گوناگون به فرهنگ، سازمان فرهنگی و اخیراً مهندسی فرهنگی پرداخته شده است. شاید بتوان ادعا کرد که سازمان و نهادهای فرهنگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مهندسی فرهنگی، لازمه «تعالی» جامعه اسلامی

مجید مختاریان‌پور

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، صفحه 141-162

چکیده
  هدف جامعه و نظام اسلامی، تعالی معنوی و مادّی آحاد امّت اسلامی است. در چنین نظامی، تعالی انسان و نه بهره بردن هر چه بیشتر از تمتعات حیوانی اصالت خواهد داشت. برای فراهم آوردن چنین شرایطی لازم است نظام‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر مبنای ارزش‌های اسلامی، پایه‌ریزی و سازماندهی شوند تا نه تنها عوارض نامطلوبی را بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های نظام مدیریت دولتی در کشورهای درحال‌توسعه و ضرورت مهندسی فرهنگی آنها

مهدی ناظمی اردکانی

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، صفحه 163-185

چکیده
  نظام مدیریت دولتی در کشورهای درحال‌توسعه به عنوان جوامع درحال‌گذار دارای ویژگی‌هایی است که درجوامع توسعه‌یافته کاملاً متحول شده‌ است. مدیریت نظام اداری کشورها با سازوکارهای بوروکراتیک و ساختارهای مکانیکی از عهده تأمین خدمات عمومی جامعه برنمی‌آید و مورد نقد جدی قرار می‌گیرد. مدیریت دولتی نوین در پی مهندسی فرهنگی ...  بیشتر