دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
محاورة اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی

احمد پیشگاه‌زاده

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، صفحه 11-46

چکیده
  اینترنت و امکانات موجود در آن به شکل روزافزونی در حال گسترش است. بحث به‌کارگیری آن از مسائلی است که از ابتدای کار این شبکه مطرح بوده است و همچنان بسیاری از کارشناسان بر روی نحوه و میزان استفاده از آن، در میان گروه‌های گوناگون، بحث می‌کنند. واکاوی تأثیر استفاده از این فناوری، مطالعات گوناگونی را می‌طلبد. این مقاله با تأکید بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گزاره‌هایی اساسی در باب تعامل تربیت و فرهنگ عمومی

علیرضا رحیمی

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، صفحه 47-71

چکیده
  با فرض وجود ارتباط میان دو حوزة فرهنگ و تربیت و نیز با فرض ضرورت انجام اصلاحات اساسی در فرهنگ عمومی و نیز برنامه‌ریزی برای تربیت، نحوة ارتباط این دو حوزه چگونه است؟ و بر این اساس چه دستاوردهایی را برای سیاستگذاری فرهنگی یا برنامه‌ریزی تربیتی به دنبال خواهد داشت؟ مباحث این مقاله در دو محور اساسی ارائه می‌شود: محور اول در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ایرانیان از نگاه سفرنامه‌نویسان اروپایی در دوران قاجاریه و پهلوی

امیر عبدالرضا سپنجی

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، صفحه 73-98

چکیده
  در این مقاله کوشش بر آن است که فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ایرانیان، که رفتارهای فراوانی مبتنی بر فرهنگ عمومی را در خود دارد، از نگاه سفرنامه‌نویسان اروپایی که در دوره‌های قاجار و پهلوی به ایران سفر کرده‌‌‌اند، بررسی شود. در ابتدا، به اهمیت این دو دوره در تاریخ معاصر ایران پرداخته می‌شود، سپس به تاریخچة کوتاهی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
قرآن‌های خطی کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی (سده‌های اول تا ششم) - مهناز شایسته فر

مهناز شایسته‌فر

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، صفحه 99-114

چکیده
  خداوند کتب آسمانی را محور هدایت انسان و قرآن را محور تمامی کتب آسمانی قرار داد. تولد آثار غنی و مؤثر در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز بر پایة این رهیافت رخ داد. آیت‌الله مرعشی نجفی از دوران جوانی با توجه به علاقه و احساس ضرورت در بازشناسی نسخه‌های خطی، شروع به جمع‌آوری این ذخایر کرد. او دست به تأسیس کتابخانه‌ای زد که یکی از بزرگ‌ترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عکاسی و فرهنگ عمومی

محمود گل‌محمدی

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، صفحه 115-135

چکیده
  انسان در سراسر تاریخ، برای برقراری ارتباط با همنوعان و محیط اطراف خویش، تلاش و کوشش کرده‌ است و از دوران ماقبل تاریخ، استفاده از تصویر یکی از مهم‌ترین راه‌های بیان اندیشه و افکار او بوده است. هما‌‌ن‌طور که در طول قرون گذشته موفق شد زبان و کلام را به‌درستی درک کند و با تسلط کامل از آن‌ها استفاده کند، دستیابی به سواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهان‌های ممکن

مرتضی گوهری‌پور

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، صفحه 137-171

چکیده
  برای ارائة تعریفی از مفهوم فرهنگ عمومی تلاش‌های زیادی شده است. با وجود این، هنوز هم بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران با پیچیدگی‌های زیادی دربارة مفهوم، مصداق و مسائل فرهنگ عمومی روبه‌رو هستند که دلایلی چند دارد. یکی اینکه در کتاب‌های جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی مفهوم فرهنگ از مفاهیم دیگر روشن و متمایز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبکه‌های تلویزیونی به مثابه عوامل مؤثر بر فرهنگ عمومی (بررسی موردی سی‌ان‌ان، الجزیره و العالم در جنگ دوم خلیج فارس)

امیدعلی مسعودی

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، صفحه 173-205

چکیده
  رسانه‌های جمعی عواملی مؤثر بر فرهنگ عمومی جوامع هستند. در تحقیق نویسنده بر روی برنامه‌های خبری سه شبکة تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا، الجزیره قطر و العالم جمهوری اسلامی ایران در ایام جنگ دوم خلیج فارس مشخص شد که حضور رسانه‌های مستقل می‌تواند ضمن شکستن انحصار رسانه‌ای و پخش یک‌سویة اطلاعات رسانه‌های انحصارگر غربی، ...  بیشتر