نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه فرهنگ عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

برای ارائة تعریفی از مفهوم فرهنگ عمومی تلاش‌های زیادی شده است. با وجود این، هنوز هم بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران با پیچیدگی‌های زیادی دربارة مفهوم، مصداق و مسائل فرهنگ عمومی روبه‌رو هستند که دلایلی چند دارد. یکی اینکه در کتاب‌های جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی مفهوم فرهنگ از مفاهیم دیگر روشن و متمایز نیست. دیگر اینکه تلقی روشنی از مفهوم «عمومی» وجود ندارد. اگر چند گام به عقب برگردیم و به مسائل فلسفی فرهنگ توجه کنیم، مشکلات دیگری خودنمایی می‌کنند. یکی از این مشکلات بی‌توجهی به ویژگی‌های فلسفی و منطقی مفاهیم است. امروزه مفاهیم اساسی متعددی در ادبیات مباحث جامعه‌شناسی و فرهنگ‌شناسی به کار می‌رود که هم تعریف و ارائة تلقی روشنی از آن و هم حوزه‌های کارکرد و تعیین مصادیق آن عرصة مناقشات نظری فراوانی شده است. ضروری است با نگاهی فارغ از عرصة مناقشات علمی جامعه‌شناسان، فرهنگ‌شناسان و مردم‌شناسان مفهوم فرهنگ و فرهنگ عمومی را واکاوی کرد. این مقاله تلاشی فلسفی است برای نشان دادن این امر که اگر نگاهی فلسفی‌تر و اندیشه‌ای عمیق‌تر دربارة مفهوم فرهنگ و به تبع آن فرهنگ عمومی وجود داشت شاید برخی از گره‌های کور این کلاف پیچیده باز شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Public Culture in Terms of Possible Worlds Concept

نویسنده [English]

  • 0 0

0