نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرگروه مطالعات ارتباطی و رسانه‌های جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

در این مقاله کوشش بر آن است که فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ایرانیان، که رفتارهای فراوانی مبتنی بر فرهنگ عمومی را در خود دارد، از نگاه سفرنامه‌نویسان اروپایی که در دوره‌های قاجار و پهلوی به ایران سفر کرده‌‌‌اند، بررسی شود. در ابتدا، به اهمیت این دو دوره در تاریخ معاصر ایران پرداخته می‌شود، سپس به تاریخچة کوتاهی از سیروسیاحت در ایران اشاره می‌شود. بخش بعدی نیز به سفرنامه‌ها و سفرنامه‌نویسان اروپایی دورة قاجار و بررسی نظرات آنان اختصاص دارد. ضمناً با توجه به نقش اساسی زبان و ادبیات فارسی در فرهنگ عمومی ایرانیان بخشی مستقل به این موضوع می‌پردازد. در واپسین بخش نیز، با بررسی اجمالی عصر پهلوی، دیدگاه‌ها و نظرات سفرنامه‌نویسان دربارة فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی ایرانیان بررسی می‌شود. نتیجه‌گیری و جمع‌ بندی مباحث طرح شده هم در انتهای مقاله آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Culture and Social Relations of Iranians In the View Points of European Travel Writers During the Qajar and Pahlavi Dynasties

نویسنده [English]

  • 00 00

00