عکاسی و فرهنگ عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مطالعات سینما و تئاتر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

انسان در سراسر تاریخ، برای برقراری ارتباط با همنوعان و محیط اطراف خویش، تلاش و کوشش کرده‌ است و از دوران ماقبل تاریخ، استفاده از تصویر یکی از مهم‌ترین راه‌های بیان اندیشه و افکار او بوده است. هما‌‌ن‌طور که در طول قرون گذشته موفق شد زبان و کلام را به‌درستی درک کند و با تسلط کامل از آن‌ها استفاده کند، دستیابی به سواد تصویری نیز برای انسان امروز مستلزم فهم نکات خاصی است. در جهان امروز با عقبگردی به گذشته، کاربرد دوبارة زبان تصویر، برای سرعت بخشیدن به دریافت پیام، دیده می‌شود که تمایل همیشگی انسان به پیام‌های تصویری را نسبت به گفتار و نوشتار تأیید می‌کند. انسان از دیرباز دلایل گوناگونی برای خلق تصویر داشته است که مهم‌ترین آن‌ها نیاز است. نیاز به بیان احساسات، افکار، برقراری ارتباط و... در نهایت سبب شده است که انسان به کارهای گوناگونی بپردازد. اختراع عکاسی در جهان، آغازگر حرکت بزرگی در پیوند‌های ارتباط بصری میان مردم و جوامع شد. گسترش روزافزون استفاده از تصویر در زندگی امروز به نوعی فرهنگ تبدیل شده است. در این مقاله، تلاش شده است تا اهمیت زبان تصویر و نقش تأثیرگذار آن در برقراری و گسترش ارتباط میان افراد، گروه‌ها، جوامع و تمدن‌ها آشکار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photography and Public Culture

نویسنده [English]

  • 0 0
0