نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

سیاست‌گذاری در عرصۀ فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه‌های آن، نهادهای مداخله‌کننده، نوع ارتباط و هم‌کنشی آنها، نظریه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل‌ها، روش‌ها و... برخی مشکلات و پرسش‌های اساسی است که اکنون مدیریت عرصۀ فرهنگی کشور به‌گونه‌ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه سند بیست‌سالۀ نظام، افق روشنی را برای جایگاه ایران در سال 1404 ترسیم نموده، لازم است در حوزه‌های علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف‌گذاری‌های مناسب صورت گیرد و استراتژی‌های رسیدن به این اهداف تدوین گردد. در مجموعۀ سیاست‌گذاری‌های عمومی، سیاست‌های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. از این روست که در نگاه یونسکو (1998) فرهنگ و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی نه در حاشیه بلکه در کانون فرایند توسعۀ پایدار کشورها تعریف می‌گردد.
در کشور ما، به‌دلیل تعدد مراجع تصمیم‌گیری و نهادهای سیاست‌گذاری فرهنگی و به‌دلیل نبود الگوی جامع و مشخص برای سیاست‌گذاری در حوزۀ فرهنگ، ابهام زیادی در مسئولیت‌های فرهنگی وجود دارد و تداخل و انسجام زیادی در برنامه و طرح‌های فرهنگی مشاهده نمی‌شود. بنابراین، آسیب‌شناسی سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی گامی ضروری، پیش از آغاز هر اقدامی، به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathological study of Iran’s Cultural Policies and Policy Makings after Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2

1 0

2 0

چکیده [English]

Cultural policy making, need to make or not to make it, its limits and arena interfering organizations, their relation type and interactions, cultural policy making theories (adaptation with local environment), models, methods and so on are some of the cultural problems and questions with which the cultural management of the country is seriously facing.

powers in cultural affairs left considerable effects on social correlation and urban development. Among local powers most of discretion for cultural affairs had been put in hands of municipalities elected by people. Gradually, culture and special position in cities, and city officials - understanding the role of culture in social correlation - move to culturalize cities. Culture and daily life of people have woven into each other in such a way that we can use culture- city for French cities rather state- city term used for cities of ancientGreece.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Policy
  • Decocentralization
  • Decentralization
  • Culture in France