نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در مقالة حاضر تأثیر نسبی فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به‌طور عام و اینترنت به‌طور خاص، در توسعة اجتماعی بررسی می‌شود. برای شناخت تأثیرات اینترنت در توسعه و به‌ویژه توسعة
در مقالة حاضر تأثیر نسبی فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی[1] به‌طور عام و اینترنت به‌طور خاص، در توسعة اجتماعی بررسی می‌شود. برای شناخت تأثیرات اینترنت در توسعه و به‌ویژه توسعة اجتماعی باید ابتدا شناخت نسبتاً کاملی از اینترنت و قابلیت‌های آن کسب کرد. در این نوشتار تلاش می‌شود که تأثیرات اینترنت، در حکم یکی از فناوری‌‌های ارتباطی ـ اطلاعاتی مؤثر در توسعة اجتماعی، در شاخص‌هایی نظیر درآمد و فقر، آموزش ‌و پرورش‏، بهداشت ‌و سلامت، و دسترسی به فرصت‌های برابر بررسی و کنکاش شود.[1] .ICTs.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relative Influence of New Communicative and Informative Technologies, on Development of Society

نویسنده [English]

  • 0 0

0

چکیده [English]

This article investigates relative influence of new technologies of communication and information in general, and internet specifically, on development of society. To recognize internet influences on development, especially social development, first it is required to obtain the reasonable recognition of internet and its capabilities. This paper is an effort to investigate and discuss the influences of internet- as one of the effective technologies in development of society- on some indexes such as earnings and poverty, education, health, and access to equal opportunities.