نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

ظهور انقلاب اسلامی ایران که با برچیدن استبداد 2500 ساله شاهنشاهی و سلطه فراگیر و همه جانبه آمریکا در ایران آغاز شد و به همراه خود، انقلاب بزرگ‌تر و عظیم‌تر را رقم زد، انقلابی حاوی ارزش، اصول و باورهای دینی و اعتقادی با ارج نهادن به اصولی چون فداکاری، گذشت، عدالت‌خواهی و آرمان‌گرایی، که از آنها تحت عنوان سیرت انقلاب اسلامی یاد می‌کنیم. این انقلاب نه تنها به پارادایم انزوای دینی از حیات اجتماعی و سیاسی بشریت و خنثی بودن ابعاد مبارزاتی آن پایان داد، بلکه در کنار احیاء هویت دینی و بیداری ملت‌ها، فرهنگ اسلامی را در ایران، منطقه و جهان حاکم نمود که از این عملیات تحت عنوان صورت انقلاب اسلامی، یاد می‌شود. این روند از انقلاب اسلامی‌ایران قدرت نرمی ‌ساخت که واکنش ابرقدرت‌هایی چون آمریکا را برانگیخت و آنها را مجبور به جنگی نرم و آرام در قالب مبارزه با فرهنگ، ارزش‌ها، اسلوب اسلامی ‌و دینی مردم ساخت و در این راستا از رسانه‌ها، نخبگان حاکم، اقلیت‌های قومی، جنبش‌های اجتماعی و اپوزیسیون‌های خارج از حاکمیت استفاده کرد. جنگ نرم آمریکا و اسرائیل و قدرت نرم انقلاب اسلامی ‌ایران که در آن سیرت و صورت انقلاب اسلامی‌خلاصه شده است، طرف‌های مقابل هم هستند که واکنش یکی در دیگری اثر خواهد گذاشت و باورها و اعتقادات یک جامعه، موضع کشمکش هر دو طرف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Soft War and the Essence of Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

The Islamic revolution ofIranin 1979 was occurred and Shah fell from power, it means finally after 2500 year monarchy system as well as American empire inIranwas overthrown by people. Therefore the revolution became very valuable and meaningful for people. In this revolution values and beliefs such as selfless devotion, forgiveness, justice and idealistic became more important for people so these holly values and beliefs became main characters of revolution ofIran. The 1979 revolution of Iran not only have proved that religious is not separated from social and political issues in every society, but also it have been had very crucial influences on awareness and religious dignity of people in the middle east as well as all the world. Of course the revolution gaveIranso called soft power and this may causeAmericaand Israeli to utilize soft war against Islamic Republic of Iran. The soft power of Iran and the soft war of America and Israeli are very important although they are against each other it means any action from each side of battle may cause some main problems for another side of battle, and then the beliefs of Iranian people and government would be considered by American and Israeli government and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • the media
  • Soft War
  • Intellectuals
  • Cultural NATO