دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء

علی اسکندری؛ مهدی یوسفی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، صفحه 9-35

چکیده
  در مقاله حاضر جایگاه رسانه و به طور خاص تلویزیون در امر تعلیم و تربیت اسلامی، متکی بر آموزه‌های قرآن کریم، سنت نبوی و با تأکید بر فرمایش‌های امیرالمؤمنین علی(ع) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای فهم نحوه حضور رسانه در امر تربیت، باید ابتدا شناخت نسبتاً کاملی از موضوع تعلیم و تربیت و ضرورت آن کسب نمود؛ در ادامه تلاش می‌شود که مبانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیاستگذاری امور فرهنگی کشور از دیدگاه امام خمینی(ره)

ناصر جمالزاده؛ میثم‌ آقادادی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، صفحه 37-64

چکیده
  سیاستگذاری کلان در زمینه امور فرهنگی کشور که منجر به رشد و توسعه برنامه‌های فرهنگی با مضامین اسلامی و خودی و نه وارداتی شود، نیازمند مبانی نظری قوی خواهد بود. تبیین این سیاست‌ها از دیدگاه امام خمینی(ره) با بررسی آراء و نظرات ایشان کمک مؤثری به حل مشکلات فرهنگی خواهد کرد. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در پی آن است که با بررسی نظرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مناسک حج در نگارگری اسلامی و نقش آن در همبستگی ملی و وحدت اسلامی - مهناز شایسته‌فر

مهناز شایسته‌فر

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، صفحه 65-88

چکیده
  نگارگری مناسک حج، جلوه‌ای است از چیره‌دستی هنرمندان نگارگر مسلمان در بازنمایی مذهب در هنر اسلامی؛ همچنین بیانگر نمودی از حلقه مودت و محبت در میان مسلمانان است. نگاره‌های مورد بحث در این مقاله از دوره‌های تاریخی ایلخانی، تیموری: فوی و ترکان عثمانی، حدفاصل سده‌های هشتم تا هفدهم/یازدهم/ چهاردهم و از میان نسخه‌های خطی جامع‌ ...  بیشتر

مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، صفحه 89-123

چکیده
  مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان؛ ابتدا بر پایه‌ ابعاد پنجگانه‌ مدل گلاک و استارک شاخص‌سازی شده؛ سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دنبال شناسایی دقیق ابعاد پنجگانه‌ فوق مورد بررسی قرار گرفته است. روابط بین ابعاد پنجگانه‌ دینداری بر پایه‌ رویکرد هیجانی روان‌شناسانی نظیر ماندلر، شاختر، آرنولد و انطباق دیدگاه‌های ...  بیشتر

جنگ نرم، صورت و سیرت انقلاب اسلامی

سید علی مرتضوی امامی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، صفحه 125-157

چکیده
  ظهور انقلاب اسلامی ایران که با برچیدن استبداد 2500 ساله شاهنشاهی و سلطه فراگیر و همه جانبه آمریکا در ایران آغاز شد و به همراه خود، انقلاب بزرگ‌تر و عظیم‌تر را رقم زد، انقلابی حاوی ارزش، اصول و باورهای دینی و اعتقادی با ارج نهادن به اصولی چون فداکاری، گذشت، عدالت‌خواهی و آرمان‌گرایی، که از آنها تحت عنوان سیرت انقلاب اسلامی یاد ...  بیشتر

کاربست نظرات برشت در پیام گذاری با محتوای هنری و شکل رسانه‌ای

حسین مستقیمی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، صفحه 159-182

چکیده
  در این تحقیق، ما با مستندکاوی نظرات و کارهای برشت در حوزه تئاتر و واکاوی آنها در چارچوب ارتباطات اجتماعی، تلاش داریم کار برشت را به منظور بهره‌برداری و بازتولید رسانه‌ای آن، کانون توجه قرار داده و بین محتوای هنری با ظرفیت‌ها و ظرافت‌های کار رسانه‌ای، پیوندی منطقی برقرار کنیم. تأکید بر وزن رسانه همپای وجه هنر و به خدمت گرفتن ...  بیشتر

نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها

موسی کاظم زاده؛ کمال کوهی

دوره 11، شماره 12 ، اسفند 1389، صفحه 183-212

چکیده
  در نظام نوین جهانی‏، ما در عصر رسانه‌ها زندگی می‌کنیم؛ عصری که در آن رسانه‌های گروهی جزو جدایی‌ناپذیر زندگی ما هستند. رسانه‌ها با اتخاذ سیاست‌های متفاوت ارتباطی، توسعه فرهنگی کشورها را تسهیل و تسریع می‌کنند. کارکرد رسانه‌ها در عصر ارتباطات، بی‌شک در همه ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری انکارناپذیر است. ...  بیشتر