دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره

عبدالله بیچرانلو

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، صفحه 9-34

چکیده
  در این مقاله،‌ ضمن بررسی ادبیات مربوط به موضوع تقابل میان رسانه‌های گوناگون،‌ با بهره‌گیری از نتایج برخی مطالعات پیمایشی سال‌های اخیر دربارة وضعیت کاربری رسانه‌ها و محصولات فرهنگی در کشور، رقابت کنونی سینما با ویدئو، تلویزیون و ماهواره نیز تحلیل شده که در این رقابت، کفة گرایش مردم ایران به سمت ویدئو، تلویزیون و ماهواره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه‌های فعالان و منتقدان سینمایی کشور دربارة بیست‌وهشتمین جشنوارة فیلم فجر

عبدالله بیچرانلو؛ محمدحسین ساعی

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، صفحه 35-56

چکیده
  بیست‌وهشتمین جشنوارة بین‌المللی فیلم فجر،‌ در‌ بهمن‌ سال 1388 برگزار شد. پژوهشگاه فرهنگ‌، هنر و ارتباطات، در مصاحبه‌هایی تخصصی با 32 تن از کارشناسان و فعالان سینمایی1[1] دیدگاه‌های آن‌ها را بررسی کرده است. فعالان سینما مزیت‌هایی برای جشنواره قائل‌اند: 1. فضای رقابتی انگیزه‌بخشی به فیلم‌سازان برای تولید آثار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران (بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاران سینمای ایران در دهه‌های 1370 و 1380)

اعظم راودراد؛ مصطفی اسدزاده

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، صفحه 57-88

چکیده
  سینما در ایران در مواجهة سیاسی جناح‌های مختلف، یکی از محل‌های اختلاف و بلکه نزاع بوده و هر جناحی، موقعیت سینما در زمان رقیب را نقد کرده است. این مقاله حاصل پژوهشی است در حوزة جامعه‌شناسی سیاسی سینمای ایران در دهة 1370 که در آن با روش «تحلیل محتوا» و «تحلیل متن» فیلم‌های منتخب دولت در جشنواره‌های فیلم فجر از یک‌سو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی علل اقبال به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران

سید مجتبی رضوی طوسی؛ مهدیه احسانی

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، صفحه 89-112

چکیده
  فیلم سینمایی اخراجی‌ها، به فروش بالا و بی‌سابقه‌ای در تاریخ سینمای ایران دست یافته است. دریافت زمینه‌ها و علل این موفقیت، بر اساس این نظریه که فروش بالا نشان از رضایت مخاطب سینما دارد، فعالان این حوزه را در سیاست‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های آینده یاری خواهد کرد. بدین منظور پژوهشی پیمایشی از طریق نظرسنجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوارة بیست‌وهشتم فیلم فجر

محمدحسین ساعی؛ لیلا باقری؛ مهدیه احسانی

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، صفحه 113-146

چکیده
  جشنوارة فیلم فجر فرصتی است تا ارزیابی کلی‌ای از سینما ایران به دست دهد؛ بدین منظور هم‌زمان با برگزاری جشنواره در بهمن 1388 از افراد 15 ساله و بالاتر ساکن در مناطق بیست‌ودوگانة شهر تهران یک بررسی پیمایشی از طریق نظرسنجی تلفنی انجام شده است. انتخاب تلفن‌های منازل مسکونی تصادفی و نمونة مورد بررسی 1065 تن بوده است. نتایج نظرسنجی نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای ایران

غلامرضا گرایی‌نژاد؛ منیژه هادی‌نژاد؛ آرزو بختیاری

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، صفحه 147-179

چکیده
  مقالة حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در تقاضای سینمای ایران است. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 192 تن از تماشاگران سینما ارزیابی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس نشان داد که رابطة مستقیمی بین درآمد افراد با تعداد دفعاتی که به سینما می‌روند، وجود دارد (به‌طوری که بیشترین دفعات سینما ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل مدیریت تولید با رویکرد ناب در سینمای ایران

غلامرضا گودرزی؛ مرتضی شاپوری

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، صفحه 181-207

چکیده
  لازمة رقابت در دنیای تولید کنونی بهره‌گیری از تمام فنون، ابزارها و اندیشه‌های جدید ناب است. در نیمة دوم قرن بیستم، تولیدکنندگان جهان با محیط رقابتی جدیدی مواجه شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات لازم، محصولات را با کیفیتی بهتر، تنوعی بیشتر و قیمتی پایین‌تر به بازار جهانی عرضه می‌کردند. یکی از این تکنیک‌های جدیدْ تولید ...  بیشتر