سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانة دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله،‌ ضمن بررسی ادبیات مربوط به موضوع تقابل میان رسانه‌های گوناگون،‌ با بهره‌گیری از نتایج برخی مطالعات پیمایشی سال‌های اخیر دربارة وضعیت کاربری رسانه‌ها و محصولات فرهنگی در کشور، رقابت کنونی سینما با ویدئو، تلویزیون و ماهواره نیز تحلیل شده که در این رقابت، کفة گرایش مردم ایران به سمت ویدئو، تلویزیون و ماهواره سنگین‌تر شده است. در بررسی ریشه‌های رقابت بین سینما با ویدئو، تلویزیون و ماهواره،‌ موضوع از دو منظر تأثیر تغییرات فناوری و ظهور فناوری‌های جدید رسانه‌ای در سینما و نیز تغییر در عادت‌های تفریحی و فراغتی تماشاگران فیلم‌های سینمایی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Cinema in Competition with Video, Television, and Satellite

نویسنده [English]

  • 00 00
00
چکیده [English]

In this paper, while reviewing the literature on the competition between various media, the results of some survey studies conducted in previous years on the consumption of media and cultural products in Iran are reviewed to analyze present competition between cinema and video, television, and satellite TV channels in which Iranian people are more inclined toward video, television, and satellite TV channels. The issue of competition between cinema and video, television, and satellite, has been investigated from two perspectives; the effect of technological changes and emergence of modern media technology on cinema and change in the recreational and entertainment habits of movie viewers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Cinema
  • Television
  • Video
  • satellite
  • Spare time