نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

جشنوارة فیلم فجر فرصتی است تا ارزیابی کلی‌ای از سینما ایران به دست دهد؛ بدین منظور هم‌زمان با برگزاری جشنواره در بهمن 1388 از افراد 15 ساله و بالاتر ساکن در مناطق بیست‌ودوگانة شهر تهران یک بررسی پیمایشی از طریق نظرسنجی تلفنی انجام شده است. انتخاب تلفن‌های منازل مسکونی تصادفی و نمونة مورد بررسی 1065 تن بوده است.
نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که 9/42 درصد از پاسخ‌گویان هدف خود را از شرکت در جشنواره «دیدن فیلم‌هایی که هنوز اکران عمومی نشده است» اعلام کرده‌اند و به نظر 40 درصد از آن‌ها «در جشنوارة امسال فیلم‌هایی نبودند که اجازة اکران و یا حضور در جشنواره نیابند.»
3/86 درصد از پاسخ‌گویان موضوع فیلم و 1/57 درصد از پاسخ‌گویان تبلیغات فیلم را از عواملی می‌دانند که به میزان بالایی در جذابیت فیلم‌ها مؤثرند.
همچنین با افزایش سن به‌شدت از تعداد دفعات به سینما رفتن کاسته می‌شود و بالعکس.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Tehrani People Attendance in Cinema and 28th Fajr Movie Festival

نویسندگان [English]

  • 0 0 1
  • 0 0 2
  • 0 0 3

1 0

2 0

3 0

چکیده [English]

Fajr Movie Festival, in the present situation of Iranian cinema, is the best opportunity for offering cultural, artistic, and even economic aspects of the movies produced during a year in Iran so that filmmakers can make a better cultural, artistic, ..., communication. This festival is also an opportunity which provides a holistic evaluation of Iranian cinema as well as the activities of cinema authorities. Besides, it is a short opportunity which presents the whole movie production potential of Iran.
In this respect, a survey was conducted through telephone interviews to people over 15 years old inhabiting in 22 districts of Tehran concurrent with Fajr festival in Bahman 1388 (February 2010). The telephone numbers of the home in 22 districts were selected randomly and the sample consisted of 1065 participants.
The results revealed that the purpose of 42.9 percent of respondents who participated in this festival was "watching the movies which were not yet publicly displayed" and 40% of the participants believed that "there was no movie in this festival that was not permitted to public display or participation in the festival".
40 – 49 years old Participants (58.3%) and 15-19 years old participants (37.1%) were most and least interested respondents in Iranian movies, respectively.
86.3% respondents consider movie subject while 57.1% of them consider movie advertisements as the factors significantly contributing to the attractiveness of movies.
People over 50 years (80.6%) more than others and people of 15 to 19 years old (22.7%) less than others stated that they had never gone to the cinema during last year. In other words, the frequency of cinema attendance decreases by the increase in age and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Festival
  • Fajr Movie Festival