دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی

محمد افروغ؛ علیرضا نوروزی‌طلب

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، صفحه 7-49

چکیده
  تاریخ ایران در سراسر دوران اسلامی یعنی پس از 9 قرن از زمان ورود اسلام به ایران تا قبل از روی کار آمدن سلسلة پادشاهی صفوی و برای برهه‌ای کوتاه در زمان آل‌بویه هیچ‌گاه شاهد حاکمیت دولتی شیعی مذهب نبوده است. در دوران صفوی، «مذهب» نقش مهمی در روند مطالعة فرهنگ و هنر داشت، طبعاً از این رهگذر مقولة هنر نیز از تغییر ایدئولوژی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره)

وحید جبارزاده؛ مهدی محمدعلی تبار بائی محمدعلی تبار بائی؛ هادی حسین نیا

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، صفحه 51-78

چکیده
  امروزه توسعه از جایگاه بالایی برخوردار است، به گونه‌ای که از شاخص‌های تفکیک و تشخیص کشورهای پیشرفته از عقب مانده به شمار می‌آید که یکی از ابعاد آن، توسعه فرهنگی است. «امام خمینی» (ره)، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین متفکران در تاریخ معاصر ایران، فرهنگ را پایه‌ای برای مسائل سیاسی و اقتصادی می‌دانند. از نظر ایشان، در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سیاست‌‌های هنری با ارتقاء مدل چارترند و مک کافی

الهه دهقان‌پیشه؛ رضا اسماعیلی

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، صفحه 79-111

چکیده
  این تحقیق، به ارتقا و بومی‌سازی مدلی می‌پردازد که سیاست‌های هنری را به چهار گروه تسهیلگر،[1] حامی،[2] معمار[3] و مهندس[4] تقسیم کرده است. این چهار نقش می‌توانند برای نمایش میزان مداخله دولت در حوزه فرهنگ و هنر مورد استفاده قرار گیرند. بدین منظور، با بررسی و تحلیل محتوای مصوبات هنری دولت در سال‌های 1368 تا 1388 و با استفاده از پیشینة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان (عج) با تأکید بر خانواده

مریم سالم

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، صفحه 113-145

چکیده
  با نگاهی به جامعة اسلامی و بنا به مستندهای متعدد می‌توان دریافت که یکی از اهداف رسیدن به جامعه‌‌ای ایده‌آل، هدایت نسل‌ها به سمت انتظار حضرت «مهدی موعود» (ع)، است. این امر در جامعة شیعی ایران اسلامی بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ زیرا این جامعه درصدد فراهم کردن زمینه‌های ظهور است و تحقق ظهور را در گرو تربیت نسل منتظر می‌داند. نسلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رسانه و دین

علی اکبر فرهنگی؛ رقیه جامع

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، صفحه 147-182

چکیده
  با گسترش تکنولوژی و پیدایش وسایل ارتباطی نوین شاهد دگرگونی در اشکال رسانه‌ها و به تبع آن تغییر در زندگی افراد هستیم. به طور مثال این تغییرها را می‌توانیم در نحوة زندگی، تفریح، سرگرمی، مسافرت، خرید، نحوة عبادت انسان‌ها و دسترسی به اطلاعات دینی مذهبی مشاهده کنیم. این مقاله چگونگی استفادة کاربران از اینترنت در امور مذهبی را مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر مسائل کار و شغل دانشجویان بر پشتکار و موفقیت تحصیلی آنان

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، صفحه 183-213

چکیده
  مقاله حاضر به دنبال شناسایی رابطه آماری بین مسائل کار و شغل دانشجویان و اثرگذاری آن بر میزان پشتکار و موفقیت تحصیلی بوده که در قالب الگوهای آماری مختلف در نرم‌افزار لیزرل مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر در رقابت رسانه‌ای (مطبوعات) از دیدگاه دست‌اندرکاران رسانه (با تأکید بر مطبوعات سراسری )

محمودرضا مرتضوی؛ منصوره مرادی

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، صفحه 215-236

چکیده
  یک سازمان مطبوعاتی، به‏عنوان سازمان خدماتی به‏منظور افزایش درآمد و تصاحب بازار نشر، روش‌های مختلفی را برای رقابت با سایر رسانه‌ها اتخاذ می‌کند. این رقابت، ابعاد متعددی را در برمی‌گیرد که در زمینه‏های حفظ مخاطبان، جذب مخاطبان جدید، تولید مطالب اختصاصی، سبقت خبری، فروش بیشتر، جذب آگهی بیشتر و افزایش تیراژ مطرح می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکردها به آخرالزمان و نشانه‌های ظهور

محمود مطهری نیا

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، صفحه 237-256

چکیده
  موضوع مهدویت در میان آموزه های اسلامی، از جمله موضوعاتی است که در منابع متعدد مورد توجه قرار گرفته است. در میان مقولات مهدوی نیز یکی از موضوعات شاخص، موضوع «نشانه های ظهور» است که مورد توجه تمام فرق اسلامی قرار داشته است؛ البته موضوع نشانه های ظهور منحصر به منابع اسلامی نیست و نظیر آن را درباره منجیان آسمانی دیگر ادیان می توان ...  بیشتر