رویکردها به آخرالزمان و نشانه‌های ظهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مطالعات راهبردی مهدویت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دانشجوی دوره دکتری مدرسی تاریخ و تمدن اسلامی

چکیده

موضوع مهدویت در میان آموزه های اسلامی، از جمله موضوعاتی است که در منابع متعدد مورد توجه قرار گرفته است. در میان مقولات مهدوی نیز یکی از موضوعات شاخص، موضوع «نشانه های ظهور» است که مورد توجه تمام فرق اسلامی قرار داشته است؛ البته موضوع نشانه های ظهور منحصر به منابع اسلامی نیست و نظیر آن را درباره منجیان آسمانی دیگر ادیان می توان برشمرد. در پژوهش حاضر برای اولین بار رویکردهای مختلف به این موضوع، جمع‌بندی و به طور اجمالی معرفی شده‌اند. دسته‌بندی ارائه شده در این مقاله برای اولین بار است. در نگارش این مقاله از روش تحقیق کیفی و شیوه کتابخانه‌ای و با استقصای اکثری آثار تألیف شده در این حوزه به وسیله مطالعه یا مرور دائرۀ المعارف موعود «آخرالزمان» (ع)، انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Apocalypse approaches and the signs of advent

نویسنده [English]

  • 00 00
00
چکیده [English]

Mahdism among the Islamic teachings is one of the issues that are discussed in many sources, at least more than 3000 volume is written about this case. Among all these categories “the sings of advent “is one of the most crucial issues in this field which is very important for Muslims. Of course this issue is not just related to Islamic sources, other religions believe in Savior too. In many Mahdism books the signs of advent have been divided to two categories: certain advent and uncertain advent. In some works which have been written during the past half century, some other categories such as geographic and chronological categories are presented. In this paper for the first time we try to collect different approaches in this issue and introduce them briefly. But any source or book which is used in this paper is introduced. This kind of categorization in this paper is used for the first time therefore there may be lack of clear and documented sources. In this article we have used qualitative research methods and Library research method so we have used most printed works in this field of study as well as Apocalypse encyclopedia.  This paper can be suitable base for other researches and works in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apocalypse
  • the Signs of Advent
  • Mahdism books
  • prediction