نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بابل.

2 عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد تهران.

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد قائمشهر

چکیده

امروزه توسعه از جایگاه بالایی برخوردار است، به گونه‌ای که از شاخص‌های تفکیک و تشخیص کشورهای پیشرفته از عقب مانده به شمار می‌آید که یکی از ابعاد آن، توسعه فرهنگی است.
«امام خمینی» (ره)، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین متفکران در تاریخ معاصر ایران، فرهنگ را پایه‌ای برای مسائل سیاسی و اقتصادی می‌دانند. از نظر ایشان، در مباحث مربوط به ایران، از هر موضوعی آغاز کنیم، ناگریز به بحث فرهنگ کشیده می‌شویم.
در این مقاله، به ابعادی از توسعة فرهنگی اشاره شده است که هر یک دارای سه ویژگی است:
1. از دیدگاه «امام» (ره) دارای اولویت و اهمّیت هستند.
2. برآمده از توسعه فرهنگی بوده و معلول آن به شمار می‌آیند.
3. بر توسعه فرهنگی تأثیرگذارند و نیز در سرعت رشد آن مؤثّر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The necessity of paying attention to cultural development from the Great Imam Khomeini’s point of view

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
  • 00 00 3

1 00

2 00

3 00

چکیده [English]

Young Researchers Club, Azad University Ghaemshahr
Today, development has become so important indicator in the society, and by that we can divide and recognize developed and undeveloped countries. One of the most important elements in development is cultural development. Although culture is very effective in the society and it affects directly political and economical issues, so cultural development have become so important in every society.
Imam Khomeini is one of the most important and effective thinkers in Iranian history especially in the current Age. In his point of view, culture is a base for political and economical issues, so when we want to study Iranian society we should have especial attention to the culture.
In this paper there is a glance look to the some aspects of cultural development; it has 3 dimensions as follow:

In Imam Khomeini’s point of view, cultural development is the top priority and it is so important.
These elements are emerged from cultural development. Thus they are affected by that. 
Also they affect cultural development and cause it too, so they will affect the rapid growth of it.

Some of the main issues that are discussed in this article are as follow: Literacy, self-confidence, universities and Hawza, liberty, TV and media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • culture
  • Great Imam Khomeini