کاربست نظرات برشت در پیام گذاری با محتوای هنری و شکل رسانه‌ای

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه و مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، ما با مستندکاوی نظرات و کارهای برشت در حوزه تئاتر و واکاوی آنها در چارچوب ارتباطات اجتماعی، تلاش داریم کار برشت را به منظور بهره‌برداری و بازتولید رسانه‌ای آن، کانون توجه قرار داده و بین محتوای هنری با ظرفیت‌ها و ظرافت‌های کار رسانه‌ای، پیوندی منطقی برقرار کنیم. تأکید بر وزن رسانه همپای وجه هنر و به خدمت گرفتن ظرفیت هنر در ظرف رسانه و بالعکس، استفاده از قابلیت‌های رسانه در خدمت شکل و محتوای تعالی بخش هنری، سمت‌گیری ما در سبک خاصی از پیام‌گذاری و نیز بازتعریف نقش و جایگاه مخاطب است، چرا که برشت، هدف‌گذاری ارتباط جمعی را با التزام به عنصر جذابیت و سرگرمی در کار هنری، به سویه‌های آگاهی و عمل ناب اجتماعی (praxis) ارتقا می‌دهد. نوشته حاضر، مرور آموزه‌هایی برای دست‌اندرکاران هنر و متولیان امور رسانه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The function of Bertolt Brecht’s ideas in decoding with art concept and media form

نویسنده [English]

  • 00 00
00
چکیده [English]

In this essay we try to consider Brecht’s works to exploit and reproduce them in media as well as we try to make a logical connection between art concept and media capacity as well as delicacy, by making documentary his ideas and his works in theater and by considering them in social communications framework.  We also try to emphasis on both media and art aspect; also using the capacity of art in media forms and vice versa, using media forms for content and form of elevated art have been considered; however there is a particular attention to special style of encoding and to review the role of audience. In this case Brecht himself has targeted mass media with regard to the entertainment and attraction in art and promotes them to awareness and praxis. In this paper we try to review instructions which are useful for people who work in media and art field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theater
  • Message Engineer
  • Brecht Encoding
  • Alienation Effect
  • Praxis