نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر جایگاه رسانه و به طور خاص تلویزیون در امر تعلیم و تربیت اسلامی، متکی بر آموزه‌های قرآن کریم، سنت نبوی و با تأکید بر فرمایش‌های امیرالمؤمنین علی(ع) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای فهم نحوه حضور رسانه در امر تربیت، باید ابتدا شناخت نسبتاً کاملی از موضوع تعلیم و تربیت و ضرورت آن کسب نمود؛ در ادامه تلاش می‌شود که مبانی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی نظریات اندیشمندان غربی و مسلمان مطرح در این عرصه، وضعیت تربیت در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مطرح و وضعیت رسانه ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت پس از طرح اصولی به عنوان اصول تربیتی، ذیل دو عنوان تولیدات رسانه‌ای و مخاطبان، نحوه بازنمایی اصول تربیتی در یکی از تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (سریال تلویزیونی اغماء) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious education and how represent it in television;Case study (A TV Serial Eghma)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

In this article we try to study and have an especial look in TV  regarding to the Islamic education, and  we try to rely on the teachings of the Holy Qur'an, Sonat (prophet  Mohammad doctrine) as well as emphasizing holy order of  Imam Ali. At first we should knowing the meaning of education well and then study media and its effect on education. We also try to have a great emphasis on education in Islamic doctrine of course the western theories in education have been studied. In this paper we also have analyzed education in Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) as a national media of Iran. At the end one of the popular TV serial named Eghm (Coma) as a case for this research has been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Qur'an r
  • Nahjol balaghe
  • Education
  • Skill Training
  • Media