نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها

نویسندگان

1 پژوهشگر حوزه فرهنگ، دین و رسانه

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه اصفهان و عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

در نظام نوین جهانی‏، ما در عصر رسانه‌ها زندگی می‌کنیم؛ عصری که در آن رسانه‌های گروهی جزو جدایی‌ناپذیر زندگی ما هستند. رسانه‌ها با اتخاذ سیاست‌های متفاوت ارتباطی، توسعه فرهنگی کشورها را تسهیل و تسریع می‌کنند. کارکرد رسانه‌ها در عصر ارتباطات، بی‌شک در همه ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری انکارناپذیر است. امروزه جامعه‌ای توسعه یافته تلقی می‌شود که بتواند در کنار توسعه شاخص‌های اجتماعی واقتصادی مانند درآمد سرانه، توزیع ناخالص ملی و نرخ مرگ و میر، بر معیار آموزش و اطلاعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی تأکید کند.
در چنین جامعه‌ای، وسایل نوین ارتباط جمعی با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات، نقش زیادی در بالا بردن آگاهی‌های گوناگون و ضروری به عهده می‌گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می‌کنند. حال این رسانه‌ها هستند که با اتخاذ سیاست‌های پویای اجتماعی و ترکیب آن با سیاست‌های فرهنگ‌گرا می‌توانند عامل آمیختگی، توازن و پیوند دادن باورهای اصیل اعتقادی و سنت‌های بارور جامعه باشند و با گسترش آفرینندگی و افزایش رشد فرهنگی به توسعه همه جانبه کشورمان کمک کرده و باعث پویایی افکار شوند.
در این میان به نظر می‌رسد، برای یکپارچگی توسعه فرهنگی جهت تقویت هویت و وحدت ملی، در دستور کار قراردادن برنامه ریزی آینده توسعه فرهنگی کشور، متناسب با سیاست فرهنگی، در کنار اجرای افق سیاست رسانه‌ای براساس چشم انداز توسعه در جامعه اطلاعاتی عصر حاضر، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mass media in cultural development; its advantages and disadvantages

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

In the age of communication indeed media influence all dimensions of people in every society, especially cultural and social dimensions. Media send us a lot of information every day then this data will impress our life and of course this may has a huge amount of influence on our children's life too. Therefore media policy states that the media play a decisive role in cultural development. media with different policies, facilitate and expedite the country's cultural development .Today developed society is a term which can be addressed to society in which social and economic issues like Per Capita Income, Gross national Product (GNP), Death Rate and their effect on literacy as well as education and knowledge of people will be considered. 
In a developed society, new mass media produce and distribute desired data so they will promote knowledge and awareness in the society by that; therefore it will help society to achieve elevation and progress.
Although media can mix and balance our deep culture and beliefs then they can help people to promote their culture so it cause cultural development in each society.
It seems, for cultural development as well as national dignity and solidarity, we should plan our cultural policy upon media policy then it should be base on development prospect in information society age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass media
  • Media
  • communication
  • culture
  • cultural development
  • Societies