دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)

فرهنگ مردم‌پسند و سیاست بین‌المللی (تحلیل بصری برنامة هسته‌ای ایران در کارتون‌های سیاسی آمریکا از منظر مطالعات فرهنگی)
دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 105-130

چکیده
  کارتون‌های سیاسی به‌عنوان شکلی از گفتمان خبری همانند پنجره‌هایی در دنیای سیاسی عمل می‌کنند و نقش مهمی در روابط متقابل فرهنگ مردم‌پسند و سیاست بین‌المللی دارند. هدف این بررسی تحلیل بصری برنامۀ هسته‌ای ایران در کارتون‌های سیاسی آمریکا از منظر مطالعات فرهنگی است تا سیاست‌های بین‌المللی کنونی و فرایندهای سیاسی و شکل‌گیری موضوع‌های ...  بیشتر

سکولاریزم و خشونت نمادین در گفتمان تلویزیونی: تحلیل گفتمانی برنامه «پرگار» تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی

سیدمحمد مهدی‌زاده

دوره 16، شماره 31 ، آذر 1394، ، صفحه 105-130

چکیده
    این مقاله با بررسی چهار برنامة «پرگار» در تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی دربارة «نسبت» دین و مدرنیته و به‌طور خاص، اسلام وسیاست، با روش تحلیل گفتمانی، نتیجه‌ می‌گیرد که گفتار غالب پرگار، «سکولاریزم» فلسفی و اعتقادی،و سیاسی است. این دو گفتار، ضمن نفی و انکار پیوند دین و سیاست و طرد انگارة حکومت دینی، دست به حذف و خشونت ...  بیشتر

تحلیل بازتاب هویت ایرانی‌ـ ‌اسلامی در طراحی شخصیت‌های انسانی دو اثر پویانمایی ایرانی در مسیر باران و فهرست مقدس

خشایار قاضی زاده؛ علی قاضی زاده

دوره 23، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 105-142

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.241905.3147

چکیده
  برای ساخت و پردازش شخصیت در پویانمایی مؤلفه‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود، ازجمله: ارتباط شخصیت‌ها با مضمون اثر و پیوند آن با شاخصه‌های فرهنگی جامعه. با توجه به تولید آثار روزافزون پویانمایی در ایران، نیاز به مطالعۀ اجزای مختلف ‌‌آن‌ها احساس می‌شود. لذا، پژوهش پیش‌رو، با هدف شناسایی شاخصه‌های هویت فرهنگی، ملی و هنری ‌مؤثر ...  بیشتر

هویت جنسی جوانان در رمان‌های عامه‌پسند اینترنتی؛ مطالعه رمان‌های برگزیده سایت «نودهشتیا»

محمدرضا پویافر؛ مریم محمدی اکمل

دوره 17، شماره 36 ، اسفند 1395، ، صفحه 107-144

https://doi.org/10.22083/jccs.2017.44388.1783

چکیده
  رمان‌های عامه پسند اینترنتی یکی از نمودهای تولید محتوا در فضای مجازی است که الگوی در حال تحول استفاده از اینترنت در ایران را از مصرف یک‌سویة محتوای سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی به سوی تولید محتواهای گوناگون، نشان می‌دهد. آنچه در این پژوهش انجام شده، بررسی رمان‌های عامه‌پسند پربازدیدترین سایت‌ها در میان سایت‌های منتشرکننده رمان‌های ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی مهم‌ترین مانع فرهنگی توسعۀ سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا

دوره 19، شماره 43 ، آذر 1397، ، صفحه 107-144

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.127866.2409

چکیده
  تحقیق پیش‌رو در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی برآمده که مهم‌ترین مانع فرهنگی که در دورۀ پهلوی دوم سبب عدم دستیابی جامعۀ ایران به توسعۀ سیاسی شد چه بوده است؟ دیگر اینکه پهلوی دوم به کمک چه اقدامات اساسی‌ای جامعۀ ایران را از دستیابی به توسعۀ سیاسی محروم کرد؟ این پژوهش با الهام از رویکرد وبری در اهمیت فرهنگ و همچنین رویکرد نوسازی بازنگری‌شدۀ ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های ترغیب‌کننده مخاطب برای رفتن به سینما در تهران و ارائه مدل بر اساس روش آمیخته

داود ضامنی؛ رضا ابراهیم‌زاده دستجردی

دوره 16، شماره 30 ، شهریور 1394، ، صفحه 109-132

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های ترغیب‌ مخاطب بزرگسال برای رفتن به سینما و ارائه مدلی بر مبنای روش آمیخته اکتشافی است. روش تحقیق بر اساس الگوی کرسول در دو بخش کیفی و کمّی تنظیم شده است. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمّی از روش توصیفی همبستگی بر مبنای روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران ارشد سینمایی، ...  بیشتر

بررسی الگوهای زبانی در نام‌گذاری مراکز کسب‌وکار شهر تبریز

علی‌رضا قلی فامیان؛ ماندانا کلاهدوز محمدی

دوره 17، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 109-125

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.15432

چکیده
   بررسی فرایند نام‌گذاری مراکز کسب‌وکار یکی از زمینه‌های پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی به شمار می‌آید و محققان می‌کوشند با مطالعۀ جنبه‌های مختلف آن به درک عمیق‌تری از کاربرد زبان در جامعه دست یابند. در این مطالعه، محققان کوشیده‌اند تنوع الگوهای زبانی را در انتخاب نام مراکز اداری و صنفی شهر تبریز بررسی کنند. به این منظور سه منطقۀ ...  بیشتر

چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه گذشته و مقاومت در مقابل تغییر در حال حاضر: پژوهش نظریه داده بنیاد

کریم مهری؛ رضا مهری

دوره 17، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 109-127

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.42566

چکیده
      مقاله پیش‌رو با استفاده از رویکرد برساختی و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد[1] به بازسازی معنایی چگونگی تغییرات زبان گفتاری از ترکی به فارسی در دو دهه گذشته و مقاومت در مقابل تغییر درحال حاضر می‌پردازد. روش تحقیق کیفی است و از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و تکنیک مصاحبه عمیق برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم‌ترین ...  بیشتر

الگوی ارتباطی روحانیت با نسل جوان از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی

کریم خان محمدی؛ سید عباس حسینی

دوره 15، شماره 27 ، مهر 1393، ، صفحه 111-138

چکیده
  این پژوهش بر اساس اندیشه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی به ارائه الگوی ارتباطی روحانیت با نسل سوم انقلاب، جوانان پرداخته است. برای دستیابی به چنین الگویی از روش تحلیلی، یعنی؛ تحلیل به مؤلفه‌های معنایی، استفاده شده است؛ بدین ترتیب، ابتدا مؤلفه‌های معنایی روحانیت و نسل جوان استخراج و سپس با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر الگوی ارتباطی ...  بیشتر

گونه‌شناسی هویت مجازی زنان کرد ایرانی در اینستاگرام

جمال الدین اکبرزاده جهرمی؛ اوین احمدی

دوره 21، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.229866.3075

چکیده
  ظهور و گسترش شبکه­های اجتماعی مجازی، به‌خصوص شبکه­های اجتماعی تصویرمحور، فضایی به نسبت باز برای بازنمایی هویت و حتی هویت­سازی در اختیار گروه­های قومی و به حاشیه رانده­شده­ قرار داده است که به‌صورت تاریخی از آن بی­بهره بوده­اند. این مقاله به دنبال شناخت انواع گونه‌های هویتی بازنمایی شده زنان کرد ایرانی در شبکۀ اجتماعی ...  بیشتر

مقایسة شیوه های ارتباطی و تبلیغی چهره های قرآنی با روش‌های تبلیغ امروزین

مصطفی عباسی مقدم

دوره 13، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 113-144

چکیده
  امروزه ارتباطات و تبلیغات مهم‌ترین بستر انتقال و ترویج فکر، فرهنگ، ارزش‌ها و هرگونه پیام به دیگران است و همة مذاهب، مکاتب و ملل از رهگذر رسانه‌های گوناگون، سعی در تبلیغ همه‌جانبه مرام خویش دارند. در روزگار کنونی تقابل نظام سلطه جهانی با فرهنگ حق‌محور و توحیدی اسلام بیش از هر زمان تبلور یافته و صف مؤمنان و مستکبران را به ...  بیشتر

بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوارة بیست‌وهشتم فیلم فجر

محمدحسین ساعی؛ لیلا باقری؛ مهدیه احسانی

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 113-146

چکیده
  جشنوارة فیلم فجر فرصتی است تا ارزیابی کلی‌ای از سینما ایران به دست دهد؛ بدین منظور هم‌زمان با برگزاری جشنواره در بهمن 1388 از افراد 15 ساله و بالاتر ساکن در مناطق بیست‌ودوگانة شهر تهران یک بررسی پیمایشی از طریق نظرسنجی تلفنی انجام شده است. انتخاب تلفن‌های منازل مسکونی تصادفی و نمونة مورد بررسی 1065 تن بوده است. نتایج نظرسنجی نشان ...  بیشتر

ستاره‌های خرد ایرانی در قاب سلفی: مطالعه نشانه‌شناختی شهرت خرد در اینستاگرام

جمال‌الدین اکبرزاده؛ مسعود تقی‌آبادی

دوره 20، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 113-156

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.120410.2376

چکیده
  این مقاله در صدد مطالعه ستارگان خرد ایرانی و استفاده آنها از رسانه‌های جدید برای ورود به نظام ستارگی است. تلاش بر این بوده است تا با بررسی پنج مورد از کاربران پرمخاطب اینستاگرام، نقش شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی در تعمیق فرهنگ شهرت و ایجاد نوع جدیدی از «ستارگی» مورد تحلیل قرار گیرد. برای بررسی صفحات اینستاگرام نمونه‌های مورد بررسی ...  بیشتر

تحولات سیاستگذاری فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه تحلیل اسناد بالادستی (1370-1396)

میثم فرخی؛ مهدی نادری نژاد

دوره 20، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 113-134

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.140049.2497

چکیده
  در این مقاله محقق در راستای پاسخ به تحولات سیاست‌گذاری فرهنگی شبکه‌های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کشور در بازة زمانی 1370 تا 1396 را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. جهت‌گیری اصلی این پژوهش کاربردی و هدف آن اکتشافی است که با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع‌آوری شده و تحلیل تماتیک (مضمون) ...  بیشتر

عکاسی و فرهنگ عمومی

محمود گل‌محمدی

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، ، صفحه 115-135

چکیده
  انسان در سراسر تاریخ، برای برقراری ارتباط با همنوعان و محیط اطراف خویش، تلاش و کوشش کرده‌ است و از دوران ماقبل تاریخ، استفاده از تصویر یکی از مهم‌ترین راه‌های بیان اندیشه و افکار او بوده است. هما‌‌ن‌طور که در طول قرون گذشته موفق شد زبان و کلام را به‌درستی درک کند و با تسلط کامل از آن‌ها استفاده کند، دستیابی به سواد ...  بیشتر

تأثیر فوتبال بر مؤلفه‌های هویت ملی

مسعود اخوان‌کاظمی؛ صفی‌الله شاه‌قلعه

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 115-135

چکیده
  این مقاله ضمن بررسی مفهوم هویت ملی و اشکال و جنبه‌های مختلف آن، به بررسی تأثیر فوتبال بر هویت ملی پرداخته است. ادعای مقالة حاضر این است که فوتبال در دنیای امروز ‌به‌عنوان یکی از عناصر سازندة هویت از جایگاه مهمی برخوردار است؛ بدین معنی که به‌جز کارویژه‌های اساسی و خاص خود، موجد و مقوم نوعی هویت در بعد ملی نیز می‌باشد. موفقیت ...  بیشتر

رویکردی رسانه‌ای به تحلیل ارتباطی امر به معروف و نهی از منکر

ناصر باهنر؛ محمدرضا روحانی

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، ، صفحه 115-147

چکیده
  امروزه حضور گستردة رسانه‌های جمعی در جهت‌دهی به افکار عمومی جهان از واقعیت‌های انکارناپذیر بوده که دنیای معاصر را تحت تأثیر قرار داده است. این معنا تا بدانجا پیش رفته که عصر حاضر را عصر رسانه‌ها نامیده‌اند. در این میان پرداختن به فریضة امر به معروف و نهی از منکر با توجه به جایگاه ممتاز آن در دین مبین اسلام و همچنین در بین سایر فرایض ...  بیشتر

تفاوت معنا در موسیقی رادیو و تلویزیون

حسن خجسته

دوره 21، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.215490.2993

چکیده
  موسیقی یکی از پرکاربردترین و شاید از ضروری‌ترین انواع هنری است که در تولیدات رسانه‌های صوتی و تصویری نقش مهمی دارد. هر رسانه، معنایی به اقتضای خودش تولید می‌کند. موسیقی در رسانه رادیو همان معنایی را ندارد که به‌صورت تصویری از تلویزیون یا در قالب ویدئوکلیپ پخش می‌شود. موسیقی فقط ترکیب صداهای گوناگون سازها بر اساس اصول خاصی است که ...  بیشتر

نقش فنّاوری‌های ارتباطی دیجیتال در برقراری صلۀ رحم

شجاعت پورصدیقی؛ شادی ضابط؛ سیدعلیرضا افشانی

دوره 22، شماره 53 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 115-137

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.183094.2786

چکیده
  نتایج برخی تحقیقات، نشان‌دهندۀ تأثیر فنّاوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در روابط خانوادگی‌اند. هدف این تحقیق، بررسی نقش فنّاوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در برقراری صلۀ رحم بین جوانان و اعضای خانواده است. به‌بیان‌دیگر، این پژوهش می‌کوشد نقش استفاده از فنّاوری‌های ارتباطی دیجیتال مانند رایانه، تلفن همراه، اینترنت و نظایر آنها را در ...  بیشتر

اصول اخلاق حرفه‌ای مجری‌گری در صداوسیما

کمال اکبری؛ مجید نقدی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، ، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.132292.2435

چکیده
  مجری از یک سو خواهان موفقیت حرفه‌ای و کسب رضایت مدیران و جذب مخاطب است و از سوی دیگر موفقیت حرفه‌ای او، مرهون چگونگی رفتار ارتباطی و تعامل اخلاق‌مدار او با محیط درونی و بیرونی رسانه خواهد بود. موضوع اخلاق حرفه‌ای مجری از همین تعامل‌های ارتباطی سرچشمه گرفته و بایدها و بایستگی‌های اخلاقی این حرفه، به چگونگی مدیریت رفتار ارتباطی ...  بیشتر

پوشش خبری رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه در سایت فارسی شبکة العالم

محمدمهدی فرقانی؛ علیرضا نیکخواه ابیانه

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، ، صفحه 119-155

چکیده
  مقالة حاضر به‌منظور بررسی تطبیقی پوشش خبری سایت فارسی شبکة تلویزیونی العالم در مورد رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه، در مقطع زمانی که به «بیداری اسلامی» شهرت یافته، انجام گرفته است. در این نوشتار از روش تحلیل‌محتوای کیفی استفاده شده، نمونه‌گیری آن هدفمند از نوع روزهای متوالی و واحد تحلیل آن نیز «خبر» است. یافته‌های ...  بیشتر

تحلیل وضعیت موجود ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگی

غلامرضا گودرزی؛ محمد شیخ زاده

دوره 10، شماره 5 ، اردیبهشت 1388، ، صفحه 119-139

چکیده
  موضوع فرهنگ با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی، سخنان امام عزیز (ره)، تأکید مقام معظم رهبری و همچنین ابعاد و مؤلفه‌های آن در آینده‌ کشور، از حساسیت و جایگاه بالایی برخوردار است. به ‌همین دلیل در مطالعات و تحقیقات گوناگون به فرهنگ، سازمان فرهنگی و اخیراً مهندسی فرهنگی پرداخته شده است. شاید بتوان ادعا کرد که سازمان و نهادهای فرهنگی ...  بیشتر

بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان

توحید علیزاده؛ نریمان محمدی

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 119-144

چکیده
  مطالعة پیشِ‏رو به بررسی نقش رسانه‏های اجتماعی نوین در شکل‏گیری و برساخت هویت نسلی در میان جوانان می‏پردازد. روش پژوهش کیفی می‌باشد و تکنیک پژوهش مصاحبه روایی است. بر این اساس مصاحبه‌های مجازی آنلاین با 29نفر از افرادی که از وایبر استفاده می‌کنند، صورت گرفته است. نمونه‌گیری از نوع هدفمند و معیار نمونه‌گیری، اشباع نظری است. ...  بیشتر

فناوری‌های ارتباطی جدید، هویت و احساس امنیت اجتماعی (دانشجویان دانشگاه کرمان)

سینا امینی زاده؛ منصور طبیعی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.171133.2720

چکیده
  این پژوهش، به بررسی رابطۀ فنّاوری ارتباطی جدید با نقش واسطه‌گری هویت‌های ملی، مذهبی بر متغیر وابسته امنیت پرداخته است. جامعۀ آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه با توجه به ماهیت طبقه‌ای جامعۀ آماری، با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 380 نفر برآورد و داده‌ها به کمک پرسشنامه جمع‌آوری شد. روایی و ...  بیشتر

امواج سیاسی برآمده از مناظره‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران: مطالعه اخبار مطبوعات در بازه زمانی دهم تا بیست و چهارم خردادماه 1392

هادی خانیکی؛ کیوان لطفی

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 119-148

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.235290.3108

چکیده
  در انتخابات سال 1392 برای دومین بار، مناظره هایی ترتیب داده شد که در آن انتقادات جنجالی مطرح گردید؛ ازاین‌رو تحقیق حاضر به بررسی امواج سیاسی- رسانه‌ای ایجادشده از مناظره‌ها این انتخابات پرداخته است. هر مناظره بازتاب خاصی در رسانه‌های خبری دارد و تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی به دسته‌بندی اخبار منبعث از هر مناظره، ...  بیشتر