تأثیر فوتبال بر مؤلفه‌های هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم‌سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس‌ارشد علوم‌سیاسی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی دیر

چکیده

این مقاله ضمن بررسی مفهوم هویت ملی و اشکال و جنبه‌های مختلف آن، به بررسی تأثیر فوتبال بر هویت ملی پرداخته است. ادعای مقالة حاضر این است که فوتبال در دنیای امروز ‌به‌عنوان یکی از عناصر سازندة هویت از جایگاه مهمی برخوردار است؛ بدین معنی که به‌جز کارویژه‌های اساسی و خاص خود، موجد و مقوم نوعی هویت در بعد ملی نیز می‌باشد. موفقیت در مسابقه‌های فراملی فوتبال، نوعی هویت و غرور ملی ایجاد کرده و جوامع دیگر را به پذیرش جایگاه برتر و قابل احترام کشور متبوع تیم برنده وادار می‌کند و به همین ترتیب، شکست یک تیم ملی فوتبال نیز باعث نوعی سرخوردگی و جریحه‌دارشدن غرور یک ملت و کشور می‌شود. مقالة حاضر ضمن بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با محور قراردادن سؤا‌ل‌هایی در مورد چرایی و چگونگی تأثیر فوتبال بر هویت ملی، تلاش می‌کند تا روابط علّی بین این دو متغیر را بررسی و تحلیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Regard to Effects of Football on National Identity Components

نویسندگان [English]

  • Massoud Akhavan Kazemi 1
  • Safyallah Shahqlh 2
1
2
چکیده [English]

This paper reviews the concept of national identity and its various forms and aspects , and studies the effects of football on national identity . The paper claims that the football as one of the components of identity  in contemporary world, occupies an important place; which means that, in addition to its basic and specific functions, creates and consolidates a particular form of identity  at the national level. Each success in international football competitions, engenders an identity and national pride, and compels other communities to accept and respect the country 's top place and so on, any defeat of a national football team produces a kind of frustration and hurting  the national pride of a country. This paper using the descriptive-analytical method, and putting the focus on questions considering the effects of football on national identity, attempts to examine and explain causal relationships between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • National Identity
  • Football
  • sports
  • World Cup