دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

عباس کشاورز شکری؛ محسن بیات؛ خاطره بخشنده

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 7-29

چکیده
  ایران با وجود داشتن ارزش‌ها و انگاره‌های فرهنگی مشترک با دیگر کشورهای خاورمیانه، در دیپلماسی فرهنگی در این منطقه ضعف‌ها و چالش‌هایی دارد. ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی تبلیغ‌شده در کشورهای خاورمیانه، دو چالش مهم کارآمدی دیپلماسی ایران در این منطقه هستند. این مقاله با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی بین مردم و جوامع، همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نغمه‌های دینی به‌مثابه حامی هنرهای آوایی

ابوالفضل خوش‌منش

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 31-56

چکیده
  زبان دین چندان‌ که بر اصالت خود بماند، می‌تواند حاوی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و از جمله ظرفیت‌های موسیقایی باشد. موضع «دین» نسبت به «موسیقی» در اغلب موارد با نگاه فقهی بررسی شده و از موضوع‌هایی که چندان بدان پرداخته نشده، نسبت «دین» و «هنر» موسیقی است. تفصیل حرمت و حلّیت موسیقی موکول به کتا‌ب‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شورای فرهنگ عمومی و تأثیر مصوبه‌های آن بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی

عباس مقتدایی؛ کبری راعی

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 57-93

چکیده
  در این مقاله جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در ساماندهی امور فرهنگی مطالعه‌شده و بررسی وضعیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مصوبه‌های شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان در سال‌های 1372 تا 1389 داده‌های پژوهش را تشکیل می‌دهد. روش بررسی، تحلیل محتوای مصوبه‌های شورای فرهنگ عمومی با استفاده ازآزمون‌های «خی دو» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش‌های رویارویی امام رضا(ع) با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی

یحیی میرحسینی؛ محمود کریمی

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 95-114

چکیده
  دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را به‌عنوان بهترین شیوة رویارویی با مخالفان و منحرفان معرفی کرده است. اهمیت این آموزه را می‌توان در آیه‌های قرآن و یادکرد پربسامدش در روایت‌ها دید. هرچند عمل به این آموزه بر هر مسلمانی واجب است، برای کسانی که از مقام دینی و دنیوی بالاتری برخوردار باشند، ضرورت بیشتری ایجاب می‌کند. از آنجا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فوتبال بر مؤلفه‌های هویت ملی

مسعود اخوان‌کاظمی؛ صفی‌الله شاه‌قلعه

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 115-135

چکیده
  این مقاله ضمن بررسی مفهوم هویت ملی و اشکال و جنبه‌های مختلف آن، به بررسی تأثیر فوتبال بر هویت ملی پرداخته است. ادعای مقالة حاضر این است که فوتبال در دنیای امروز ‌به‌عنوان یکی از عناصر سازندة هویت از جایگاه مهمی برخوردار است؛ بدین معنی که به‌جز کارویژه‌های اساسی و خاص خود، موجد و مقوم نوعی هویت در بعد ملی نیز می‌باشد. موفقیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بیداری اسلامی؛ سناریوی فرهنگی منتخب جمهوری اسلامی ایران

سیدمحمد حسینی؛ عبدالله مبینی‌دهکردی

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 137-170

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران، تجلی قدرت نرم به‌معنای توانایی معنوی و تأثیرگذاری در رفتار دیگران بدون تهدید یا پرداخت هزینة محسوس است. پیام جذاب انقلاب اسلامی در سطح تحلیل منطقه‌ای و بین‌المللی توانست رهگشای ملت‌های مسلمان و ملل جهان سومی و مستضعف شود، راه و رسم و الگوی جدیدی را پیش‌روی آنان قرار دهد و ضمن احیای هویت جهان اسلام، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دریافت دانشجویان دانشگاه‌ها از برنامه‌های شبکة فارسی صدای آمریکا

علی ربیعی؛ رضوانه عرفانی حسین‌پور

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 171-194

چکیده
  آگاهی از خوانش مخاطبان از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی به‌عنوان محتوای رقیب برنامه‌های شبکه‌های داخلی اهمیت بسیاری در سیاست‌گذاری رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای حفظ و افزایش مخاطبان صداوسیما دارد. با این پیش‌فرض، مقالة حاضر به مصرف شبکه‌های ماهواره‌ای سیاسی فارسی‌زبان در ایران و به‌طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب‌های فضای مجازی بین دانش‌آموزان دختر

احمد زندوانیان؛ مریم حیدری؛ ریحانه باقری؛ فاطمه عطارزاده

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 195-216

چکیده
  هدف نوشتار حاضر، شناسایی آسیـب‌های فضای مجازی بیـن دانش‌آموزان دختـر مقطع متـوسطة شهر یـزد است. روش، توصیفی ـ پیمایشی و جامعة آماری شامل کلیة دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهر یزد است که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار شامل پرسش‌نامة «محقق ساخته» می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر الگوی باز

محمدمهدی پرهیزگار؛ ولی‌محمد درینی

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، صفحه 217-240

چکیده
  هدف اصلی مقالة حاضر، طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور در ایران با تکیه بر الگوی باز در صنعت چاپ و نشر کشور است. بر این مبنا از هفت هدف و فرضیة فرعی برای سنجش استفاده شد. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، تحقیقی و توصیفی ـ پیمایشی محسوب می‌شود. جامعة آماری نیز تمامی صاحبان یا مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعة ...  بیشتر