دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

3 کارشناس‌ارشد مطالعات اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ایران با وجود داشتن ارزش‌ها و انگاره‌های فرهنگی مشترک با دیگر کشورهای خاورمیانه، در دیپلماسی فرهنگی در این منطقه ضعف‌ها و چالش‌هایی دارد. ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی تبلیغ‌شده در کشورهای خاورمیانه، دو چالش مهم کارآمدی دیپلماسی ایران در این منطقه هستند. این مقاله با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی بین مردم و جوامع، همچنین تحول معنا و مفهوم دیپلماسی استدلال می‌کند که دیپلماسی فرهنگی نیازمند ابزارهای نوین غیررسمی‌، عمومی و فراگیر است که مخاطب آنها بیشتر، مردم کشورهای خاورمیانه (و نه دولت‌های آنها) باشند. استفاده از رسانه‌های جمعی و دیپلماسی عمومی، سایبر دیپلماسی، زبان فارسی، شیوه‌های نمادسازی و تصویرسازی مشترک مهم‌ترین روش‌ها و ابزارهای نوینی هستند که برای افزایش کارآمدی دیپلماسی فرهنگی ایران پیشنهاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Diplomacy in the Middle East: Community Evolution and the Need to Use New Tools

نویسندگان [English]

  • Abbas keshavarz shokri 1
  • Mohsen Bayat 2
  • Khatereh Bakhshandeh 3
1
2
3
چکیده [English]

Cultural diplomacy can play an important role in improving the status of a country through imposing influence on perceptions, beliefs and identities of other countries’ people. Iran has some challenges in its cultural diplomacy in Middle East, although it has common cultural values and tenets with other countries in that region. The two important challenges for Iran’s culture diplomacy are the Shiite phobia and Iran phobia which have been propagated in the Middle East countries. In regarding to extension of communication tools between people and societies their communities and also change in the meaning of diplomacy, this paper argues that cultural diplomacy requires new tools and ways that will be informal, public, comprehensive and their audiences will be people , not states, of Middle East; usage of mass media and public diplomacy, cyber diplomacy, Persian language, common symbolization and notation are most modern ways and tools for Iran in order to  increasing the efficiency of its cultural diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural diplomacy
  • Communications
  • Middle East
  • Iranian Cultural Diplomacy