دریافت دانشجویان دانشگاه‌ها از برنامه‌های شبکة فارسی صدای آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام‌نور

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد ارتباطات، دانشگاه تهران

چکیده

آگاهی از خوانش مخاطبان از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای برون‌مرزی به‌عنوان محتوای رقیب برنامه‌های شبکه‌های داخلی اهمیت بسیاری در سیاست‌گذاری رسانه‌ای و برنامه‌ریزی برای حفظ و افزایش مخاطبان صداوسیما دارد. با این پیش‌فرض، مقالة حاضر به مصرف شبکه‌های ماهواره‌ای سیاسی فارسی‌زبان در ایران و به‌طور خاص برنامة پارازیت توسط دانشجویان دانشگاه‌های تهران پرداخته و ضمن تحقیق دربارة خوانش‌های آنها از برنامه، کارکردها و رضامندی‌های حاصل از آن‌را مورد پرسش قرار داده است.
این نوشتار در قالب نظریة دریافت به روش کیفی و با تکنیک مصاحبة عمقی با 20 دانشجو صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف شبکه‌های سیاسی ماهواره‌ای دگراندیش، به‌ معنای مخالفت با کلیة مواضع جمهوری اسلامی نیست و جوانان خوانش‌های تخالفی و مذاکره‌ای نسبت به برنامه‌های این شبکه‌ها دارند؛ همچنین رویکرد انتقادی برنامه نسبت به رفتارهای مدنی و اخلاق در جامعة ایرانی، مورد تأکید و محل توجه دانشجویان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian Student's Perception of Voice of America Programs

نویسندگان [English]

  • Ali Rabiee 1
  • Rezvaneh Erfani Hossein Pour 2
1
2
چکیده [English]

Media usage, as a form of cultural consumption, is the process of communicating with the media products and using the content to reach particular goals. The increasing accessibility and consumption of international TV channels in Iran and the competition between these channels and Iranian ones, is important for media studies. Studying the audiences' readings, as well as content and organizational analysis, would be helpful to understand the hidden aspects of this subject.
Present paper is a try to understand Iranian students' readings of one of the programs in Voice of America TV channel: The Parazit. Applying the perception theory, we studied the functions and read the media content in different ways and, therefore, their consumption of political gratifications of their consumption. The results of the deep interviews with 15 students show that the youth opponent channels does not mean disagreement with whole positions of Islamic Republic of Iran. Instead, the critical approach of the Parazit to some public behaviors was interesting for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VoA
  • Parazit
  • Perception Analysis
  • Oppositional Reading
  • polysemy