دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی

حمید عبداللهیان - زهرا اجاق

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 7-25

چکیده
  این مقاله به مسئلة عمومی کردن علم در مجله‌های علمی عمومی ایرانی می‌‌پردازد. با آنکه مدت زیادی است این قبیل مجله‌ها در ایران منتشر می‌شوند اما هنوز به‌عنوان مقوله‌ای ارتباطاتی در این حوزه مورد مطالعه واقع نشده‌اند. مقالة حاضر با توجه به نقش مجله‌های مذکور در انتشار اطلاعات و درک علمی در حوزة عمومی بر زبان به‌کاررفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت‌نامة تریپس در زمینة حق نسخه‌برداری و حقوق مرتبط

وحید بزرگی

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 27-40

چکیده
  پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکرۀ الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه‌های پربینندة تلویزیونی

زرین زردار- محمد فتحی‌نیا

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 41-62

چکیده
  این مقاله به‌دنبال شناخت نحوة بازنمایی مازنی‌ها در مجموعة تلویزیونی پایتخت و شناسایی رمزگان‌ها و کلیشه‌های مورد استفاده در این بازنمایی است. برای دستیابی به این هدف، 16 سکانس شاخص از مجموع سریال، انتخاب‌شده و مورد تحلیل نشانه‌شناختی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهند، سه دسته رمزگان‌های گفتار و گویش، پوشاک و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیاست‌گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی

وحید خاشعی- رضا مستمع

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 63-81

چکیده
  در شهرهای در حال توسعه، در پی بالا رفتن تراکم جمعیتی و به‌تبع پیدایش تراکم اخلاقی، بروز آسیب‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌آید. در چنین شرایطی در جامعه، اختلال‌های اخلاقی، ارزشی و عدم تطابق در هنجارها، مجال بروز یافته و تعادل معمول حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد. در این صورت نابسامانی در جامعه حادث می‌شود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان تحقق آموزه‌های اسلامی در روابط‌عمومی‌های تهران

امیدعلی مسعودی- مریم باغانی

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 85-98

چکیده
  در این  مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقای کارایی و نوآوری روابط‌عمومی‌ها سعی شده است تا در یک بررسی توصیفی و اکتشافی با روش پیمایش و استفاده از دیدگاه تمامی مدیران، رؤسای واحدها یا کارشناسان روابط‌عمومی‌ها شامل 92 سازمان، دربارة محقق کردن آموزه‌های اسلامی در روابط‌عمومی سازمان‌ها، روابط‌عمومی اسلامی مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مخاطب در نگاهداشت شبیه‌خوانی

مرضیه پیراوی‌ونک - اقدس نیک‌نفس

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 99-116

چکیده
  شبیه‌خوانی سنتی نمایشی است که مضمون غالب آن‌را نمایش واقعه‌های تاریخی ـ مذهبی زندگی و مصائب خاندان پیامبر و به‌ویژه واقعة کربلا تشکیل می‌دهد. جنبة آیینی این سنت نمایشی به‌گونه‌ای است که مخاطب سنتی در نسبتی خاص با آن قرار می‌گیرد و این ویژگی در برداشت و فهم مخاطب از آن نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. در حالی‌که فهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

علی‌اکبر امین بیدختی- نوید شریفی - یحیی توکلی

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 117-138

چکیده
  امروزه گردشگری در تمامی عرصه‌ها نقش مهمی در توسعة اقتصادی ـ اجتماعی بازی می‌کند. این مقاله با تأکید بر گردشگری فرهنگی و مذهبی همچنین نقش آن بر کارکردهای اجتماعی دانشجویان به بررسی تأثیر این نوع گردشگری بر سرمایة اجتماعی دانشگاه‌ها در قالب مدل مفهومی پرداخته است. روش بررسی حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعة آماری، کلیة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی تحولات سوریه در شبکة الجزیره (2013 ـ 2011)

علی امیدی- مهرداد رشیدی علویجه

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 139-161

چکیده
  جهان عرب از سال 2011 دگرگونی‌های سیاسی بنیادی به خود دیده است، به‌طوری‌که موج اعتراض‌ها و انقلاب‌های مردمی تاکنون منجر به برکناری چهار دیکتاتور در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن شده و باعث دگرگونی‌ها و اصلاحات اساسی در سایر کشورهای این منطقه شده است. رسانه‌های جمعی از جمله شبکه‌های خبری ماهواره‌ای با پخش و انعکاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

ناصر جمالزاده- مهدی امینیان

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، صفحه 163-190

چکیده
  مساجد در صدر اسلام به‌دلیل عهده‌داری کانون اصلی ارتباط مردم به‌ویژه فعالان جامعه، کارکردهای فراوانی در نظام اجتماعی ایفا می‌کردند. در عصر جدید به‌دلیل تفکیک ساختاری و تقسیم کار به برخی از کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن کمتر توجه می‌شود. با این حال در جریان انقلاب اسلامی ایران، مساجد نه‌تنها محلی برای عبادت که محلی برای ...  بیشتر