نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکرۀ الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت‌نامة تریپس در زمینة حق نسخه‌برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه‌ای نشان می‌دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت‌های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره‌ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة‌ شناسایی پدیدآورنده، محدودیت‌ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's Legislation and TRIPS Agreement: A Comparison in Respect of Copyright and Related Rights

نویسنده [English]

  • vahid Bozorgi

چکیده [English]

After Iran's application for accession to the World Trade Organization was submitted to the WTO Secretariat on 19 July 1996 and accepted by consensus on 26 May 2005, Iran actually entered into the process of accession, the successful completion of which requires taking a number of measures, one of which is to comply with the WTO rules and regulations in terms of, inter alia, intellectual property rights. This compliance requires that the acceding country explores the discrepancies and lacunae in its legislation on the one hand and remove them on the other. This article embarks on the former in respect of copyright and related rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
  • Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
  • copyright
  • Related Rights
  • Iran's Legislation Concerning Literary and Artistic Works