نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه تهران - دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به مسئلة عمومی کردن علم در مجله‌های علمی عمومی ایرانی می‌‌پردازد. با آنکه مدت زیادی است این قبیل مجله‌ها در ایران منتشر می‌شوند اما هنوز به‌عنوان مقوله‌ای ارتباطاتی در این حوزه مورد مطالعه واقع نشده‌اند. مقالة حاضر با توجه به نقش مجله‌های مذکور در انتشار اطلاعات و درک علمی در حوزة عمومی بر زبان به‌کاررفته در تولید متون علمی عمومی ایرانی، تمرکز و معیارهایی را برای مناسب کردن زبان این مجله‌ها در راستای افزایش درک عامه از علم شناسایی کرده است. برای دستیابی به این معیارها، از محتوای نظری دو نظریة کنشگر ـ شبکه و علم تعاملی استفاده شده و هفت معیار به دایرة شناخت درآمده است. اهمیت شناخت این معیارها در آن است که ابزاری را برای کاربرد در مجله‌های علمی عمومی به‌منظور ارائة روش‌های ارتباطات مؤثّر محتواهای علمی با عموم فراهم می‌کند. در این مقاله با توضیح معیارهای زبان ایده‌آل یا نگارش متون علمی عمومی، روش برقراری ارتباطات عمومی علم مؤثّر توضیح داده شده تا این معیارها از وضعیت انتزاعی بیرون آمده و عملیاتی و اجرایی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calling to Audience by Science Communication Magazines

نویسنده [English]

  • Hamid Abdollahyan- Zahra Ojagh

چکیده [English]

This paper will examine the problematic of public science that scientific magazines in Iran set it to be their communication agenda.  The problem, however, is that after 140 years of public science there is no solid evidence that can suggest they have been effective.  To solve this problem, this paper will apply and will address the concept of calling to audience by public scientific texts, as a process through which the producers of public scientific contents form the linguistic structure of their messages.  This concept originates from a theoretical synthesis of two theories as follows: actor-network theory and theory of interactive science.  Such concept consists of seven properties that can contribute to its explanatory merits as well as to operationalize measuring effectiveness. The significance of such conceptualization lies in its applicability in providing hard evidence through this research that can support solutions for effective communication when scientific contents are concerned.  This is because such materials should reach the general public for consumption in everyday use.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public science Communication
  • public understanding of science
  • interactive science
  • Iranian Popular Science magazines
  • Actor-network theory