نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتر علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی- دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به‌دنبال شناخت نحوة بازنمایی مازنی‌ها در مجموعة تلویزیونی پایتخت و شناسایی رمزگان‌ها و کلیشه‌های مورد استفاده در این بازنمایی است. برای دستیابی به این هدف، 16 سکانس شاخص از مجموع سریال، انتخاب‌شده و مورد تحلیل نشانه‌شناختی قرار گرفتند.
یافته‌ها نشان می‌دهند، سه دسته رمزگان‌های گفتار و گویش، پوشاک و گریم و حالت چهره و کنش، رمزگان‌های اصلی هستند که برای بازنمایی هویت قومی و شهرستانی به‌طور عام و «‌مازنی» و «علی‌آبادی» به‌طور خاص، به‌کار گرفته شده‌اند. علی‌آبادی‌ها در برابر تهرانی‌ها با کلیشه‌هایی چون ساده‌لوح در برابر خردمند، ناتوان در برابر توانا، روستایی در برابر شهری، بی‌توجهی به پوشش در برابر آراستگی ظاهر و ... به تصویر کشیده شده‌اند. در این میان می‌توان کلیشة شهرستانی ناتوان را به‌عنوان مهم‌ترین وجه بازنمایی علی‌آبادی‌های مهاجر تلقی کرد اما آنچه اثر این بازنمایی را تشدید می‌کند، نفی مهاجرت با دست‌مایه قرار دادن کلیشه‌های قومیتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethnic Groups Represented in the Collections of Television Hot

نویسنده [English]

  • Zarrin Zardar- Mohammad Fathinia

چکیده [English]

This paper aims to describe how “Mazani’s” are represented in TV Series Paytakht (Capital) and identify the types of codes and stereotypes that are used in the representation. To achieve this purpose, 16 remarkable sequences selected and analyzed semiotcally.
Findings show that three main codes consists of speech and dialects, clothing and make up and facial expressions used to represent ethnic identity (Mazani) in general and “Aliabadi” in particular. Mazani’s versus Tehrani’s depicted with stereotypes like naïve versus wise, incapable versus capable, rural vs. urban, unkempt appearance vs. appearance adornment. Incapable county was the most important dimension of  representation of immigrant Aliabadi’s. According to results, discourage of migration massage that lurking behind, intensified negative effects of ethnic stereotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television
  • ethnicity
  • Representation
  • Paytakht serial
  • Semiotics