نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان - کارشناس‌ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

جهان عرب از سال 2011 دگرگونی‌های سیاسی بنیادی به خود دیده است، به‌طوری‌که موج اعتراض‌ها و انقلاب‌های مردمی تاکنون منجر به برکناری چهار دیکتاتور در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن شده و باعث دگرگونی‌ها و اصلاحات اساسی در سایر کشورهای این منطقه شده است. رسانه‌های جمعی از جمله شبکه‌های خبری ماهواره‌ای با پخش و انعکاس اطلاعات و وقایع به‌صورت شنیداری و دیداری و همچنین از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود، زمینة آگاهی و بسیج سیاسی مردم و جوامع را به ارمغان می‌آورند که این امر در مورد کشورهایی که دارای رسانه‌های دولتی و حکومت‌های تک‌حزبی هستند چشمگیرتر می‌نماید. یکی از این شبکه‌های خبری ماهواره‌ای که نقش چشمگیری در انقلاب‌های کشورهای جهان عرب داشته، شبکة قطری الجزیره است. این شبکه به‌دلیل ماهیت حرفه‌ای و پشتوانة مالی خود توانسته طرف‌داران زیادی نه‌تنها در جهان عرب بلکه در تمام دنیا جذب کند. ولی رویکرد این شبکه در انعکاس اخبار و چارچوب‌سازی رویدادهای سوریه، سوگیرانه و بر اساس اهداف کلی سیاست خارجی قطر است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و به شیوة توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا به بررسی نظری نقش رسانه در بازنمایی و چارچوب‌سازی رویدادها پرداخته و سپس سعی دارد به این سؤال پاسخ مناسب دهد: «رویکرد شبکة خبری الجزیره در بازنمایی و چارچوب‌سازی تحولات سوریه در طی سال‌های 2011 تا 2013 چگونه بوده است؟»

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Aljazeera in Framing of Syrian Crisis (2011-2013)

نویسنده [English]

  • Ali Omidi- Mehrdad Rashidi Alavijeh

چکیده [English]

Arab world has seen fundamental changes since 2011 and the wave of political developments and the so-called Arab Spring revolutions have toppled four dictators in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. Mass media and satellite networks by online, professional and genuine reflection of political developments have made people aware of their rights and have mobilized them politically. This is much true for authoritarian countries that monopolize mass media and have deprived people of true information. Aljazeera is one of the satellite news networks which have had a significant role in the revolutions of the Arab world. Aljazeera by applying a delicate professionalism could attract a lot audience in the Arab World and even globally. But the approach of this network in the coverage of news and events in the Middle East and especially Syria has been biased and are directed along Qatari foreign policy.
This article by analytic-descriptive methodology firstly outlines theoretical deliberation about the mass media’s role in framing of political events; and secondly it analyses the Aljazeera’s role in Syrian crisis since March 2011.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALJazeera
  • Framing
  • Biasing
  • mass media
  • Arab spring
  • Political Mobilization