نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان - کارشنا‌س‌ارشد پژوهش هنر

چکیده

شبیه‌خوانی سنتی نمایشی است که مضمون غالب آن‌را نمایش واقعه‌های تاریخی ـ مذهبی زندگی و مصائب خاندان پیامبر و به‌ویژه واقعة کربلا تشکیل می‌دهد. جنبة آیینی این سنت نمایشی به‌گونه‌ای است که مخاطب سنتی در نسبتی خاص با آن قرار می‌گیرد و این ویژگی در برداشت و فهم مخاطب از آن نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. در حالی‌که فهم مخاطب نیز شکل نخواهد گرفت مگر به‌واسطة تماشا کردن قدسیانه و فهم پیشین برآمده از متن سنت. از سویی دیگر به‌دلیل ارتباط دو سویه بین مخاطب و این نمایش، شبیه‌خوانی نیز جز با وجود مخاطبانی که به فهم آن نائل آیند تداوم نخواهد یافت.
این نوشته بر آن است تا بر اساس رویکرد پدیدارشناختی ـ هرمنوتیکی، تفاوت مخاطب با تماشاگر صرف را در شبیه‌خوانی مشخص کرده و نشان دهد که مخاطب در شبیه‌خوانی نقش نگاهبان کار هنری را ایفا کرده و در نهایت در این نمایش، چهار وجه مخاطب ـ بازیگر ـ نگاهبان ـ شاعر شکل می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Role of Audience in Guarding of Tazieh

نویسنده [English]

  • Marzieh Piravivanak- Aqdas Niknafas

چکیده [English]

Tazieh is a traditional theater whose common theme is historical and religious events and  tragedy of Prophet Muhammad and his family, in particular the battle of Karbala. Ritual aspect of this theatrical tradition is in a way that traditional audiences have a particular relationship with it and this characteristic plays an important role in view devotees comprehension and conclusion and this will not form except from holy seeing and preceding comprehension from context of tradition
The purpose of this paper is to recognize the difference between audiences and mere viewers by hermeneutic phenomenological attitude and to clarify the role of audiences who participate in Tazieh, as guardsman of the artwork and finally the tetrahedron of audience, performer, guardsman, poet forms in this theater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tazieh
  • audience
  • hermeneutic phenomenological
  • holy seeing
  • guarding