نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

زبان دین چندان‌ که بر اصالت خود بماند، می‌تواند حاوی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و از جمله ظرفیت‌های موسیقایی باشد. موضع «دین» نسبت به «موسیقی» در اغلب موارد با نگاه فقهی بررسی شده و از موضوع‌هایی که چندان بدان پرداخته نشده، نسبت «دین» و «هنر» موسیقی است. تفصیل حرمت و حلّیت موسیقی موکول به کتا‌ب‌های فقهی و نگاه مقالة حاضر، نگاهی تاریخی و هنری به موسیقی آوایی دینی و تغنی و نغمه‌های برآمده از آن است. در این مقاله، عواملی چون اشتیاق مردم به دین و وجود وزن و آهنگ در ادعیه، اوراد و متون دینی و در رأس آنها کلام‌الله مجید، سبب رشد هنرهای آوایی و موسیقایی از درون دستگاه دین شده است. این امر گذشته از حق دستگاه دین بر گردن هنر، نوعی سلامت نسبی را برای هنرهای مزبور به ارمغان آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Religious Singing and its Roe in Supporting of Vocal Arts

نویسنده [English]

  • Abolfazl Khoshmanesh

چکیده [English]

The position of the religion about the musique is one of the  important subjects posed among the passed years. One of questions that merits to be studied in this field, is the relation between religion and music as an promoting and not a corrupting art. Upon this article, the religion can support in some conditions the phonic music and this music can be a source for several services. The article abordes the musical characters of some religious texts, the impacts of religious administration on the art of music, the human vocal ogane, religious music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonic music
  • the musical speech of Quran
  • religion and music
  • religious music