نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

انقلاب اسلامی ایران، تجلی قدرت نرم به‌معنای توانایی معنوی و تأثیرگذاری در رفتار دیگران بدون تهدید یا پرداخت هزینة محسوس است. پیام جذاب انقلاب اسلامی در سطح تحلیل منطقه‌ای و بین‌المللی توانست رهگشای ملت‌های مسلمان و ملل جهان سومی و مستضعف شود، راه و رسم و الگوی جدیدی را پیش‌روی آنان قرار دهد و ضمن احیای هویت جهان اسلام، ارتقای بیداری اسلامی بر اساس تکیه برخودباوری فرهنگی و پرچم‌داری انقلاب فرهنگی جهانی را به ارمغان آورد.
روش، آمیخته است؛ در مطالعة اکتشافی از روش اسنادی و در جمع‌آوری نظرهای افراد خبره از روش توصیفی و استنباطی و از تکنیک پرسش‌نامه، در مرحلة تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش توصیفی و آزمایشی و از تکنیک مقطعی و Lizrer و Spss و تدوین و تحلیل سناریوهای فرهنگی جهان و انتخاب سناریوی منتخب از رویکرد عدم قطعیت بحرانی (Schwartz) استفاده شده است. سناریوهای فرهنگی حاکم بر جهان در قرن بیست‌و‌یکم به شناسایی پنج سناریوی اصلی منجر شد و در کنکاش حاضر سناریوی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز بیست‌ساله از میان آنان انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening, Islamic Republic of Iran's Selected Cultural Scenario

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hosseini 1
  • Abdullah Mobini Dehkordi 2

چکیده [English]

Iran's Islamic Revolution of 1979 is still regarded as the manifestation of soft power in the form of spiritual might and influencing other's behavior without threatening or paying a special price. At the regional and international level of analysis, the attractive message of the Islamic Revolution successfully opened the way for Muslim nations and the downtrodden people of the third world and provided them a new methodology and a new model. While reviving the identity of the Islamic world, the Islamic Revolution promoted the Islamic awakening based on cultural self-confidence and playing the leading rolein the global Cultural Revolution.
The methodology used in the study was of mixed nature. The techniques used for exploratory study were documentary method. Descriptive and deductive methods were used in gathering the expert views which was conducted using questioners. Various techniques such as Lizrer, Spss, descriptive and experimental methods were also used to analyze the results of the study. Then the Schwartz method was used to identify the critical uncertainties in various cultural scenarios of the world and to find the selected scenario. Based on this, five different cultural scenarios were identified in the 21st century. At the end, the Islamic Republic of Iran's cultural scenario for the 20-year vision plan was selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scenario building
  • Cultural Invasion
  • cultural opposition
  • cultural exchange
  • Islamic awakening