نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چکیده

مقالة حاضر به‌منظور بررسی تطبیقی پوشش خبری سایت فارسی شبکة تلویزیونی العالم در مورد رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه، در مقطع زمانی که به «بیداری اسلامی» شهرت یافته، انجام گرفته است. در این نوشتار از روش تحلیل‌محتوای کیفی استفاده شده، نمونه‌گیری آن هدفمند از نوع روزهای متوالی و واحد تحلیل آن نیز «خبر» است.
یافته‌های به‌دست آمده نشان می‌دهند در دورة مورد بررسی، حوادث بحرین به‌طور معناداری پوشش خبری بیشتری نسبت به حوادث سوریه گرفته است. در عین حال حکومت سوریه به‌طور معناداری پوشش خبری مثبت‌تری نسبت به حکومت بحرین گرفته است. همچنین تعداد اخبار العالم دربارة هر یک از دو کشور، جهت‌گیری و برجسته‌سازی این سایت و استفادة آن از واژگان، پیش‌فرض‌ها، تلقین‌ها، چارچوب‌ها، انگاره‌ها و کلیشه‌ها به‌گونه‌ای است که در مجموع ذهنیت مثبتی از اعتراض‌ها و مخالفان بحرین و همچنین از نظام سوریه و اقدام‌های آن در مخاطبان ایجاد می‌کند و در مقابل تصاویری منفی از اعتراض‌ها و مخالفان سوریه و همچنین نظام بحرین و اقدام‌های آن در ذهن مخاطبان شکل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the News Coverage of Bahrain and Syria’s events in Persian Website of Al-Alam

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Forghani Alireza Nikkhah Abyaneh 1
  • 00 00 2

1

2 00

چکیده [English]

The purpose of this research is to study comparatively the news coverage of Persian website of Al-Alam concerning the events of Bahrain and Syria in the time period which is known as “Arab Spring” or “Islamic Awakening”.
This study has applied qualitative content analysis method and Purposive sampling of consecutive-days, and also “news” as its analysis unit.
Findings of this study display that Bahrain’s events had a significantly more news coverage than Syria’s, yet the Syrian government had a significantly more positive coverage than the government of Bahrain. Moreover, by focusing the news rate of each country, orientation and agenda-setting of the site as well as the use of lexicon, presuppositions, implications, frames, images and stereotypes, this research has come to the point that the above mentioned website provides a positive mindset of Bahraini opposition and protests, and on the other hand forms negative images of Syrian opposition and protests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • news coverage
  • Al-alam
  • Bahrain
  • Syria