ستاره‌های خرد ایرانی در قاب سلفی: مطالعه نشانه‌شناختی شهرت خرد در اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

این مقاله در صدد مطالعه ستارگان خرد ایرانی و استفاده آنها از رسانه‌های جدید برای ورود به نظام ستارگی است. تلاش بر این بوده است تا با بررسی پنج مورد از کاربران پرمخاطب اینستاگرام، نقش شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی در تعمیق فرهنگ شهرت و ایجاد نوع جدیدی از «ستارگی» مورد تحلیل قرار گیرد. برای بررسی صفحات اینستاگرام نمونه‌های مورد بررسی از روش کیفی نشانه‌شناسی اجتماعی استفاده شده است. تحقیق پیش‌رو نخستین تحقیق مستقل داخلی است که به پدیده ستارگان خرد ایرانی و به‌ویژه نحوه استفاده آنها از سلفی برای ورود به نظام ستارگی می‌پردازد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که با فراگیری شبکه‌های اجتماعی فرهنگ شهرت در ایران نیز دستخوش تغییر شده است. نظام ستارگی سنتی که تا پیش از این مبتنی بر سلسله‌مراتب و هنجارهای خاص رسانه‌های جمعی بود، اکنون دچار تحول شده است. از تبعات این تحول ورود افراد معمولی به جرگۀ ستارگان است. این افراد در کسوت یک ستاره، با ارائه نمایشی مطلوب از خود مخاطبان و هواداران خاص خود را گرد هم می‌آورند. در این میان یک شیوة اصلی برای ارائه یک خودِ مطلوب عکس‌های سلفی است که اغلب بر پایه گفتمانی جنسیتی ارائه می‌شوند. برای مثال هر یک از نمونه‌های این تحقیق از نشانه‌های مختص به جنس خود (مرد به‌مثابه بدن عضلانی و زن به‌مثابه زیبایی) و همچنین تلاقی مذهب، هنر و مد برای همراه کردن ببینده استفاده می­کنند. با انتشار و عمومی شدن عکس‌های سلفی، بیننده به شخصی‌ترین حالات زندگی این ستارگان نوظهور وارد می‌شود. این امر نشان می‌دهد که سازوکارهای گسترش شهرت خرد در شبکه‌های اجتماعی در حال دگرگون کردن جنبه‌هایی مهم از فرهنگ و از جمله جابه‌جایی در مرزهای حریم خصوصی است. تغییر در فرهنگ شهرت را می‌توان با دیگر تغییرات کلان فرهنگی همچون افزایش فردگرایی، تعمیق عرفی‌گرایی و تضعیف بعضی از شاخص‌های دینداری در جامعه ایران همبسته دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian microcelebrities in the Selfie Frame The semiotic study of microcelebrity in Instagram

نویسندگان [English]

  • seyyed jamaledin jahromi 1
  • Masoud Taghiabadi 2
1 Associate Professor of Communication Science faculty of Allameh Tabatabai University, Tehran, IRAN.
2 Ph.D candidate in Communication Science at Allameh Tabataba'i University of Tehran, IRAN (Corresponding Author)
چکیده [English]

This paper seeks to study the Iranian microcelebrities and their use of the new media to entering at the star system. Efforts have been made to examine the role of social networks in deepening the celebrity culture and creating a new kind of "stardom" by examining five of the Instagram users. For study of Instagram pages, the qualitative method of social semantics have been used. This research is the first internal research that addresses the phenomenon of Iranian microcelebrities, and in particular how they use Selfie To enter at the star system.
The findings of this paper show that with the growth of social networks, the celebrity culture in Iran has been changed. The traditional star system, which had hitherto been based on hierarchies and specific norms of the mass media, has now undergone a change. The consequences of this transformation are the entry of ordinary people into the star system. In the meantime, a major way of presenting a desirable self is Selfie images that are often based on gender discourse. By publishing Selfie images, the viewer enters into the most personal moods of life belonging to these emerging stars. This shows that the mechanisms for spread of microcelebrity in social networks are changing the important aspects of the culture and the boundaries of privacy. Changes in the Celebrity culture can be correlated with other Macrocultural changes such as increasing individualism, deepening of the secularism and weakening of some of the indices of religiosity in Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selfie
  • microcelebrity
  • social network
  • semiotics
  • star system
منابع و مأخذ
 
آلمیدا، دانیل(1393). «کودکان ما به کجا می‌روند؟ بررسی نشانه‌شناسی بصری آگهی‌های تجاری عروسک‌های مد»، ترجمۀ لعیا محبوبی، مجلهترجمان.
حسینی، داورانی(1393). «از خودانگاره تا خود گرفت: عکس سلفی در بافتار تحلیل‌های خرد و کلان»، مجله چیدمان، شماره 7: 45-38.
دباغی، حمیده و معصومه تقی­زادگان(1394). «پدیده پاشایی: نمایش سبک زندگی در یک سوگ»، شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی،
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=31398 تاریخ مراجعه بهمن 1396
رشیدی، صادق و زهرا صبورنژاد(1394). «ستارگان سینما و هویت آنلاین :مطالعه نشانه‌شناختی بازسازی مفهوم ستارگی پس از اینترنت: مطالعه موردی تصاویر منتشر شده در اینستاگرام الناز شاکردوست»، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، شماره 3: 200-165.
سجودی، فرزان(1393). «بررسی بازنمایی پوشاک زنان در مجموعه تلویزیونی سیما: رویکرد نشانه‌شناسی گفتمانی»، مرکز تحقیقات صدا و سیما.
شعیری، حمیدرضا(1392). نشانه، معناشناسی دیداری، تهران: نشر سخن.
صادقی، لیلا(1391). «ادغام نوشتار و تصویر در متون ادبی بر اساس نظریه ادغام مفهومی»، فصلنامه جستارهای زبانی، شماره 15: 103- 75.
کشمور، الیس(1395). فرهنگ شهرت، ترجمۀ احسان شاه­قاسمی، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مولایی، محمدمهدی(۱۳۹۵). «گردش فرهنگ سلبریتی در شبکه‌های اجتماعی: مطالعه فعالیت سلبریتی‌های ایرانی و هوادارنشان در اینستاگرام»، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، شماره ۲۱: 138-111.
میرفخرایی، تژا(1384). مقایسهگفتمان­هایغالبدرحوزهقوانینتبلیغاتتجاریدرایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
یاسمی، کلثوم؛ فردوس آقاگل‌زاده(1395). «تحلیل گفتمان انتقادی کتاب امریکن اینگلیش فایل با استفاده از مدل ون‌دایک»، فصلنامهمطالعاتفرهنگ ـارتباطات،  شماره  34: 205- 185.
 
Baulch, E & Pramiyanti, A (2018), "Hijabers on Instagram: Using Visual Social Media to Construct the Ideal Muslim Woman",  Social Media + Society journal.
Braudy, Leo, (1986). The Frenzy of Renown: Fame and Its History. New York: Oxford University Press
Burgess, J., & Green, J. (2009). "The entrepreneurial vlogger: Participatory culture beyond the professional-amateur divide". In P. Snickars & P. Vonderau (Eds.), The YouTube reader (pp. 89–108). Stockholm, Sweden: National Library
Duffy, B. E., & Hund, E. (2015). “Having it all” on social media: Entrepreneurial femininity and self-branding among fashion bloggers. Social Media + Society journal.
Ferris, Kerry O. (2007). The Sociology of Celebrity. Sociology Compass 1/1 (2007): 371–384.
Gamson, Joshua, (2011). “The Unwatched Life Is Not Worth Living: The Elevation of the Ordinary in Celebrity Culture.” PMLA 126, no. 4: 1061 – 69, doi:10.1632/pmla.2011.126.4.1061.
Gomez Cruz, E & Thornham, H (2015) "Selfies beyond self-representation: the (theoretical) f(r)ictions of a practice", Journal of AESTHETICS & CULTURE
Jerslev ,anne, (2016). "In the Time of the Microcelebrity: Celebrification and the YouTuber Zoella", International Journal of Communication 10(2016), 5233–5251.
Jerslev, A., & Mortensen, M. (2015). "What is the self in the celebrity selfie? Celebrification, phatic communication and performativity". Celebrity Studies. doi:10.1080/19392397.2015.1095644
Jewitt, C. and Oyama, R. (2001) Visual Meaning: A Social Semiotic Approach. A Hand Book of Visual Analysis. In: Van Leeuwen, T. and Jewitt, C., Eds., Sage Publications, London
Kavakci, Elif & Kraeplin, Camille R (2016), "Religious beings in fashionable bodies: the online identity construction of hijabi social media personalities", Media, Culture & Society Vol. 39.
Kress, G, & Van Leeuwen, T. (1996). Reading Images The Grammar of Visual Design. New York Routledge.
Lee, Dong-Ho,(2010). “Digital Cameras, Personal Photography, and the Reconfiguration of Spatial Experiences.Information Society 26, no. 4: 266 – 275.
Madden, Mary, et al. (2013). “Teens, Social Media, and Privacy.” Washington, DC: Pew Research Center, Internet and American Life Project. Retrived in www.pewinternet.or /Reports/2013/Teens-Social-Media And- Privacy/Summary-of-Findings.aspx.
Marwick, A. (2013). Status update: Celebrity, publicity and branding in the social media age. New Haven, CT: Yale University Press
Marwick, A. (2015a). "Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy", Copyright 2015 by Duke University Press, Public Culture journal
Marwick, A. (in press, 2015b). “You May Know Me From YouTube: (Micro)-Celebrity in Social Media". In book: A Companion to Celebrity, Editor(s): P. David Marshall  Sean Redmond, DOI: 10.1002/9781118475089.ch18
Miller, T. (2000), ‘Men of the Game’, in K. Schaffer and S. Smith, eds, The Olympics at the Millennium: Power, Politics and the Games, Piscataway: Rutgers University Press.
Schwarz, Ori. (2010). “On Friendship, Boobs, and the Logic of the  Catalogue Online Self-Portraits as a Means for the Exchange of Capital.” Convergence journal 16, no. 2: 163 – 83.
Senft, Theresa. (2008). Camgirls: Celebrity and Community in the Age of Social Networks. Digital Formations. New York: Peter Lang.
Senft, Theresa. (2013). “Microcelebrity and the Branded Self.” In A Companion to New Media Dynamics, edited by Jean E. Burgess and A. Bruns, 346–54. Malden, MA: Blackwell.
Strauss, A. L. & Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (2nd ed.), London: Sage Pub. Ltd.
Waninger K (2015) "The veiled identity: hijabistas, Instagram and branding in the online Islamic fashion industry". Master’s Thesis, Georgia State University, Atlanta, GA.