دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
از فیلم مردم‌نگارانه تا شبه‌مستند (نقدی بر فیلم شهر زنان)

جبار رحمانی؛ یاسمن فرح‌زاد

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 7-30

چکیده
  فیلم شهر زنان(1377) اثر عطاالله حیاتی، در قالب فیلمی داستانی به ‌آیین برف‌چال در روستای آب‌اسک آمل اشاره می‌کند. در این اثر، یک آیین سنّتی به شیوۀ «نمایشی‌شده» بازسازی‌ می‌شود. با توجه به ورود اثر به حوزۀ‌ آیین‌ها و فرهنگ بومی‌ مردم یک منطقۀ واقعی، استفاده از فیلم‌های مستند، تأکید بر واقعی بودن داده‌های فیلم و همچنین طبقه‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین و تحلیل پیامک‌ها در دو نوع غنایی و تعلیمی

مریم صادقی‌گیوی؛ زهرا رامهران

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 31-58

چکیده
  نظر به امکان ارسال پیامک‌های متنوعِ وابسته به ادبیات به‌وسیلۀ تلفن همراه و به جهت وجود طیف گستردۀ آثار ادبی در انواع غنایی و تعلیمی، مقالۀ حاضر می‌کوشد با هدف بررسی چگونگی شکل‌گیری انواع مذکور در پیامک‌های ارسالی، با روش تحلیل محتوا، به این پرسش پاسخ گوید که کمّیت و کیفیت پیامک‌ها در انواع غنایی و تعلیمی چگونه است؟ جامعۀ آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت در حوزة کارآفرینی فرهنگی

سعید پیرو؛ سید حبیب‌الله میرغفوری

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 59-78

چکیده
  در سال‌های اخیر موضوع کارآفرینی فرهنگی به‌دلیل ماهیت فرهنگی، اهمیت مقولۀ فرهنگ و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته است. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامۀ 25 سؤالی، استفاده شده است. جامعۀ مورد بررسی، کارآفرینانی هستند که در حوزۀ کسب و کار‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نیازسنجی برنامة آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس

عباس تقی زاده؛ علی اصغر کیا

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 79-104

چکیده
  سواد رسانه‌ای، مهارتی حیاتی برای زیستن در عصر کنونی است. در این مقاله، ضرورت، اهداف، محتوا، شیوۀ اجرا، تدریس، ارزشیابی و محدودیت‌های ورود  آموزش سواد رسانه‌ای به مدارس کشور با روش مطالعۀ کتابخانه‌ای، اسنادی و دلفی از دیدگاه صاحب‌نظران بررسی شده است. یافته‌ها نشان داد بومی‌سازی و ورود آموزش سواد رسانه‌ای به مدارس، منجر به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرهنگ مردم‌پسند و سیاست بین‌المللی (تحلیل بصری برنامة هسته‌ای ایران در کارتون‌های سیاسی آمریکا از منظر مطالعات فرهنگی)
دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 105-130

چکیده
  کارتون‌های سیاسی به‌عنوان شکلی از گفتمان خبری همانند پنجره‌هایی در دنیای سیاسی عمل می‌کنند و نقش مهمی در روابط متقابل فرهنگ مردم‌پسند و سیاست بین‌المللی دارند. هدف این بررسی تحلیل بصری برنامۀ هسته‌ای ایران در کارتون‌های سیاسی آمریکا از منظر مطالعات فرهنگی است تا سیاست‌های بین‌المللی کنونی و فرایندهای سیاسی و شکل‌گیری موضوع‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی چالش‌های حقوقی حمایت از آثار سینمایی

مصطفی سلطانی؛ حسین بصیریان‌جهرمی

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 131-154

چکیده
  «اثر سینمایی» ازجمله موارد مهم در فهرست آثار قابل حمایت در حقوق مالکیت فکری بوده و از مقررات حمایتی آن بهره‌مند است. بررسی سیر تاریخی پیدایش و حمایت حقوقی از این دسته آثار، بیانگر آن است که شناسایی اثر سینمایی به‌عنوان اثری مجزا و مستقل، بر خلاف سایر آثار قابل حمایت، با موانعی روبرو بوده که عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از: تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی فرهنگ ایران در فیلم‌های ایرانی تحسین‌شده در جشنواره‌های بین‌المللی

غلامرضا محمدی‌مهر؛ عبدالله بیچرانلو

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 155-176

چکیده
  در این مقاله چگونگی تصویرپردازی از مؤلّفه‌های فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در فیلم‌های ایرانی برنده‌شده در جشنواره‌های بین‌المللی بررسی شده است. روش بررسی، تحلیل‌محتواست و جامعۀ آماری، 20 فیلم بلند داستانی را شامل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد در دو فیلم بادکنک سفید و باد ما را خواهد برد، مؤلّفه‌های فرهنگ ایرانی ـ اسلامی پررنگ‌تر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویرپردازی از سیمای پیامبران در سینمای هالیوود

سیده راضیه یاسینی

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 177-208

چکیده
  امروزه شخصیت‌های مقدس در آثار هالیوود به‌نحوی ظاهر می‌شوند که گاهی فاقد تقدس پیشین خود هستند. هدف این مقاله بررسی چگونگی تصویرپردازی از پیامبران در سینمای هالیوود به‌عنوان مهم‌ترین نظام تولید و توزیع فیلم در جهان از منظر تنزیه‌گرایی و تشبیه‌گرایی است. این مقاله به تحلیل نشانه‌شناختی چهار اثر سینمایی هالیوودی می‌پردازد که زندگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطة رسانه‌های جمعی و سرمایة اجتماعی در کلان‌شهر تهران

منصور وثوقی؛ احسان رحمانی‌خلیلی

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، صفحه 209-233

چکیده
  سرمایۀ اجتماعی، دلالت بر مجموعه روابط، شبکه‌ها، تعامل‌ها، انجمن‌ها و مؤسسه‌هایی دارد که به‌واسطۀ هنجارها و ارزش‌های مشترک شکل گرفته و موجب گرمی اجتماع انسانی شده و کنش متقابل اجتماعی را تسهیل می‌کند. برخی از صاحب‌نظران رسانه‌های جمعی، از آن به‌عنوان ابزارهای اشاعۀ «سرمایۀ اجتماعی» یاد می‌کنند. بر این اساس اهداف این ...  بیشتر