دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
مصرف موسیقیایی

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 7-36

چکیده
  مقالة حاضر، حاصل یافته‌های نظرسنجی تلفنی با هدف بررسی گرایش شهروندان 15 تا 45 سال تهرانی با تمرکز بر انواع موسیقی در دسترس است. حجم نمونه‌، 804 نفر بوده و برای تحلیل داده‏ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد 78/2درصد شهروندان 15 تا 45سال تهرانی، شنوندة انواع موسیقی هستند. شنوندگان موسیقی، 72/1درصد به «موسیقی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیشبرد حقوق‌بشر در عرصة نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی(رویکرد فرهنگی)

جلال درخشه؛ بهنام سرخیل

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 37-72

چکیده
  حقوق‌بشر در حوزة مباحث بین‌المللی اغلب از منظر سیاسی و بازتاب‌های آن مورد اعتنا قرار می‌گیرد. این درحالی‌ است که سنگ بنای حقوق‌بشر معاصر بر پایة رفع نابرابری‌ها و آلام اجتماعی- اقتصادی گسترده‌ای شکل گرفته که در پی جنگ‌های جهانی و متعاقب آن تعارض‌ها و بحران‌های گوناگون به یک معضل پایدار بین‌المللی مبدل شده است. لذا در چارچوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارکرد و جایگاه نظریة ناهماهنگی شناختی در بین روزنامه‌نگاران وبلاگ‌نویس

محمدمهدی فرقانی؛ آتنا ابراهیمی‌معیر

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 73-88

چکیده
  مقالة حاضر به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا از طریق وبلاگ‌های روزنامه‌نگاران وبلاگ‌نویس می‌توان به ناهماهنگی شناختی آنها پی برد. آیا روزنامه‌نگاران وبلاگ‌نویس دچار ناهماهنگی شناختی هستند. در این نوشتار، نظریة ناهماهنگی شناختی فستینگر و نظریة تعادل شناختی به‌کار رفته است. پیگیری این مسائل، متضمن شناخت محتوای وبلاگ‌هاست، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل آثار صادق چوبک بر اساس جامعه‌شناسی ساخت‌گرا

فاطمه کاسی؛ یحیی طالبیان؛ رحیمه سیاهی‌پور

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 89-114

چکیده
  ساخت‌گرایی یکی از شیوه‌های نقد ادبی است که به بررسی ساختار‌های اجتماعی در آثار ادبی می‌پردازد. ایدئولوژی، از مهم‌ترین مباحث مورد توجه منتقدان ساخت‌گرا و ازجمله مباحث مهم داستان‌نویسی عصر صادق چوبک است. چوبک در داستان‌های خود به انحاء و روش‌های مختلف، ایدئولوژی‌های گوناگون حاکم در جامعة وقت، ازجمله ایدئولوژی اجتماعی(مرد‌سالاری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکردی رسانه‌ای به تحلیل ارتباطی امر به معروف و نهی از منکر

ناصر باهنر؛ محمدرضا روحانی

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 115-147

چکیده
  امروزه حضور گستردة رسانه‌های جمعی در جهت‌دهی به افکار عمومی جهان از واقعیت‌های انکارناپذیر بوده که دنیای معاصر را تحت تأثیر قرار داده است. این معنا تا بدانجا پیش رفته که عصر حاضر را عصر رسانه‌ها نامیده‌اند. در این میان پرداختن به فریضة امر به معروف و نهی از منکر با توجه به جایگاه ممتاز آن در دین مبین اسلام و همچنین در بین سایر فرایض ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
همزیستی فرهنگی در فرایند جهانی‌شدن و تقویت فرهنگ ملی ـ قومی جوامع

رضا اسماعیلی؛ نسرین قلانی؛ مینا جلالی

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 149-169

چکیده
  جهانی شدن به‌عنوان فرایند تحول نسبتاً عمیق و با دامنة گسترده ، تقریباً همة ساخت‌های زندگی بشر به‌خصوص فرهنگ‌های ملی را که پایة تمدن و هویّت ملت‌هاست در معرض تغییر و تحول و در بیشتر مواقع مورد تضعیف قرار می‌دهد. این مقاله در پی تبیین مفهوم همزیستی فرهنگی در بین جوامع چندفرهنگی، قومی است و همچنین در پی پاسخ به این سؤال است: جامعه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر مؤلفه‌های‌ واژگانی بر میزان صراحت یا پوشیده‌گویی در متون مطبوعاتی

زهرا حامدی شیروان؛ شهلا شریفی

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 171-196

چکیده
  چکیده اهمیت و نقش چشمگیر گفتمان رسانه‌ها به‌طور عام و مطبوعات به‌طور خاص بر آگاهی‌بخشی و همچنین جهت‌دهی و شکل‌دهی به افکارعمومی بر کسی پوشیده نیست. در فصل دوم قانون مطبوعات که به رسالت مطبوعات مربوط است، یکی از آن رسالت‌ها عبارت است از «روشن ساختن افکارعمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم». در این مقاله به بررسی میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنّت

علی سروری‌مجد

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 197-216

چکیده
  چکیده فرهنگ احسان از موضوعاتی است که هم شناخت ابعاد آن و هم راه‌های تحقق آن از نیازهای ضروری بشر است. هیچ جامعه‌ای بدون فهم و گسترش این فرهنگ به تعالی نمی‌رسد. ضرورت امروز و فردای جوامع بشری نهادینه کردن فرهنگ احسان است. آموزه‌های قرآن و عترت که ناظر به تعالی فرد و جامعه بوده، درصدد گسترش این فرهنگ در تمام زوایای زندگی مردم است. لذا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ‌ا. ا. و بی‌بی‌سی فارسی

سیدمحمد مهدی‌زاده؛ عبدالرحمان علیزاده

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، صفحه 217-242

چکیده
  روایت رسانه‌ها از رویدادها، روایت عینی نیست، بلکه بازنمایی آن در چارچوب‌های گفتمانی و ایدئولوژیکی است. این مقاله به‌دنبال آن است تا ببیند یکی از مهم‌ترین رویدادهای خاورمیانه (برکناری مرسی) چگونه توسط رسانه‌هایی با چارچوب‌های گفتمانی مختلف (شبکة یک صداوسیمای ج. ا. ا و بی‌بی‌سی فارسی) بازنمایی می‌شود. روش بررسی این نوشتار تحلیل ...  بیشتر