دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
جایگاه قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران (ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی قانون و اقتضاهای برآمده از آنها)

محمدهادی همایون؛ محمدصادق نصراللهی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، صفحه 7-53

چکیده
  در سال‌های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع‌نویسی» در حوزة رسانه‌ها توجه ویژه‌ای صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به ‌جایگاه و اهمیت این قانون در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مصرف فرهنگی اینترنت و شکل‌نگرفتن هویت مجازی (مردم‌نگاری دانشجویان سه دانشکدة ارتباطات، عمران و معماری)

نعمت‌الله فاضلی؛ حامد طالبیان

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، صفحه 55-90

چکیده
  مصرف اینترنت یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مصرف فرهنگی در زندگی روزمره است. مصرف فرهنگی اینترنت در زندگی روزمره، همچنین یکی از مهم‌ترین منابعی است که به هویت‌‌های دانشجویی شکل می‌دهد و از آن‌ شکل می‌پذیرد. با اتکا به یکی از نظریه‌های گفتمانی هویت، در این مقاله، با استفاده از داده‌های گرد‌آوری شدة حاصل از یکسال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرهنگ ایرانی در عصر جهانی شدن (مورد مطالعه فرهنگ نوروز)

حاکم قاسمی؛ زهرا ناظری

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، صفحه 91-112

چکیده
  نوروز از آئین‌های کهن ایرانیان و نماد فرهنگ ایرانی از دورة باستان تا امروز پایدار مانده است. با ظهور فرایند جهانی شدن، شرایط جدیدی برای فرهنگ‌ها رقم خورده است. وضعیتی که می‌تواند به از بین رفتن فرهنگ‌های بومی و آئین‌های کهن منجر شود. پرسش این است که نوروز در مواجهه با فرایند جهانی شدن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ برای پاسخ به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‏های اجتماعی

محمدرضا رسولی؛ مریم مرادی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، صفحه 113-140

چکیده
  رسانه‏های اجتماعی توصیف ابزارهای آنلاین است که مردم از آن برای اشتراک محتوا، پروفایل‏ها، نظرها، دیدگاه‏ها، تجربه‌ها و افکار استفاده می‏کنند. بنابراین رسانة اجتماعی تسهیل‌کنندة گفتگوها و کنش‏های متقابل آنلاین بین گروه‌هایی از مردم است. این ابزارها شامل بلاگ‏ها، تابلوهای پیام، پادکست، میکروبلاگ، نشانه‏گذاری‏ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی دانشجویان

بی‌بی‌عشرت زمانی؛ شهناز شهریاری نیستانی؛ یاسمین عابدینی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، صفحه 141-159

چکیده
  هدف، بررسی رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی در دانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان است. در این بررسی 300 نفر (150 مرد، 150 زن) به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های کاربرد تلفن‌همراه و مقیاس تجدیدنظر شدة نئو( R-FFI-NEO) را تکمیل کردند. در نهایت داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هنر به‌مثابه ارتباط در رویکرد سیستمی نیکلاس لومان

مریم بختیاریان؛ مجید اکبری

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، صفحه 161-190

چکیده
  «نیکلاس لومان» یکی از جامعه‌شناسان برجستة آلمانی است که با رویکردی سیستمی به بررسی ماهیت عملکرد هنر مبادرت ورزید. او در راستای تدوین یک نظریة اجتماعی نوین با رها کردن سنت جامعه‌شناسی غربی و با اهمیت دادن به تغییر ساختار جوامع مدرن بر مبنای تفکیک کارکردی، جامعه را متشکل از خرده‌سیستم‌هایی دانست از قبیل: حقوق، اقتصاد، سیاست، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش ارتباطات انسانی در شکل‌گیری تراژدی ایرج

مریم صادقی‌گیوی؛ منصوره قنبرآبادی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، صفحه 191-209

چکیده
  ارتباطات گسترده در شاهنامه ایجاب می‌کند از وجوه گوناگون به این ارتباطات نگاه کنیم. تراژدی با توجه به تعریف آنکه مرگ انسان ایده‌آل و نیک و مثبت داستان است که از بهروزی به تیره‌روزی می‌افتد، این سؤال را در ذهن می‌آورد که ارتباطات انسانی چگونه پیش می‌رود که مرگ این انسان را موجب می‌شود. از آنجایی که در سرزمین آرمانی ایران ...  بیشتر