میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‏های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

چکیده

رسانه‏های اجتماعی توصیف ابزارهای آنلاین است که مردم از آن برای اشتراک محتوا، پروفایل‏ها، نظرها، دیدگاه‏ها، تجربه‌ها و افکار استفاده می‏کنند. بنابراین رسانة اجتماعی تسهیل‌کنندة گفتگوها و کنش‏های متقابل آنلاین بین گروه‌هایی از مردم است. این ابزارها شامل بلاگ‏ها، تابلوهای پیام، پادکست، میکروبلاگ، نشانه‏گذاری‏ها، شبکه‏ها و ویکی‏ها است.
هدف اصلی این نوشتار، این است که میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات را در تولید محتوای رسانه‏های اجتماعی مورد سنجش قرار دهد. روش، پیمایشی و جامعة آماری تمام دانشجویان رشتة علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه‏های علامه طباطبایی، تهران، آزاد واحد تهران مرکزی و علوم تحقیقات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 1390 می‌باشد.
بررسی‏های انجام‌شده نشان داد که اکثریت افراد، عضو یکی از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی مانند فیس‏بوک هستند، دسترسی اکثریت پاسخگویان به شبکه‏های اجتماعی نظیر فیس‏بوک و غیره از طریق فیلترشکن انجام می‏شود و بیشتر افراد اعتقاد دارند که استفاده از فیلترشکن برای آنها آسان و در دسترس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rate of Communication Students Coordination in Producing Social Media Content

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2
1 00
2 00
چکیده [English]

Social media are the online tools that people use them to share their contents, profiles, options, views, experiences and thought, so social media facilitate online conversations and interactions between groups. These tools include blogs, message boards, podcasts, microblogging, bookmarking, networking and wikis.
The main objective of this article is the assessment of the rate of students participation in producing social media content. Method of study is survey method. Statistic population include all of Communication studise students in Allomeh Tabatabayi University, Tehran University and Azad University in different degree like B.A, M.A And Ph.D.
 Statistical findings showes that most of the students are at least, member of one online social networks like Facebook. Approximatelly most of respondents use from social networks through filtter crusher and most of them believe that using filtter crusher is easy and accessible way for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web 2
  • Social Media
  • Social Networks
  • Content Production