دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
تلویزیون و تأثیر آن بر هویت دینی، گروهی و جنسیتی ایرانیان (مطالعۀ نظریۀ کاشت در ایران)

ناصر باهنر؛ طاهره جعفری

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، صفحه 7-44

چکیده
  در این نوشتار «نظریۀ کاشت»[1] «جرج گربنر»[2] را با این مضمون که تکرار برنامه‏های تلویزیون بر ذهن مخاطبانِ پر مصرف تأثیر کاشتی می‏گذارد، درخصوص مقوله‏های دینی، گروهی و جنسیتی هویت بررسی کرده و محتوای پیام‏های ارائه‌شده از تلویزیون و نگرش مخاطبان به هویت را با بهره‏گیری از روش تحلیل‏محتوای تصویر و پیمایش، تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش رسانه‌های جدید در انقلاب‏های جهان عرب (2012 ـ 2011) 

علی امیدی؛ مهرداد رشیدی علویجه

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، صفحه 45-75

چکیده
  سال‌های 2011 و 2012 شاهد دگرگونی و حوادث بزرگی در جهان عرب بود. موج آزادی‌خواهی، ظلم‌ستیزی و انقلاب، جهان عرب را فراگرفت و این موج با استعفای عبدالله صالح، دیکتاتور یمن به اوج خود رسید. از زمان وقوع انقلاب در کشورهای فوق‌الذکر مطالب گوناگونی درباره نقش رسانه‌های جمعی مانند شبکه‌های تلویزیونی، خبری یا ماهواره‌ای، جراید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دورۀ دفاع مقدس

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ عبدالله بیچرانلو

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، صفحه 76-119

چکیده
  مقالۀ حاضر چگونگی بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی عصر دفاع مقدس را بررسی می‌کند. پرسش اصلی بررسی حاضر این است که مصرف، چگونه در فیلم‌های سینمایی عصر دفاع مقدس (1367- 1359)، بازنمایی شده و با هویت‌های اجتماعی کنشگران فیلم‌ها گره خورده است؟ روش این مطالعه، تحلیل نشانه‌شناختی است که با به‌کارگیری آن، پنج فیلم سینمایی منتخب ساخته‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی گفتمانی فرایندهای ارتباطی و بیانیه‌های تبلیغاتی در بمب‌گذاری‌های سیستان و بلوچستان

سبحان رضایی؛ حسام‌الدین آشنا؛ محمود شهابی؛ ابوتراب طالبی

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، صفحه 121-162

چکیده
  خشونت سیاسی، کنشی جمعی است که هدف و بهانه‌های دستاویز آن به لحاظ نمادین، اجتماعی و نه شخصی می‌باشد و در این میان، بمب‌گذاری، نمادین‌ترین گونة ممکن است. در همین راستا، این مقاله به دنبال آن است که با ارائه مدلی ارتباط‌شناختی، فرایند بمب‌گذاری را به‌مثابه یک واقعه رسانه‌ای مورد مطالعه قرار دهد و این نوع نگاه را در بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تقابل فرهنگ و طبیعت در آیین تعزیه

صادق رشیدی

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، صفحه 163-180

چکیده
  یکی از ویژگی‌های رویکرد ساختارگرایی در تحلیل متن توجه به تقابل‌های دوگانه است. درحقیقت تقابل بین فرهنگ و طبیعت نوعی ساختار محسوب می‌شود، بر این اساس دو سوی این تقابل اغلب در حین اجرا در رابطۀ سیال، تنشی و دیالکتیک قرار دارند که رابطه‏ای سلبی و هم ‏ایجابی است. بنابراین، از این منظر می‌توان گفت که در آیین تعزیه، فرهنگ و طبیعت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک» (بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا)

علی‏اصغر کیا؛ یونس نوری مرادآبادی

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، صفحه 181-212

چکیده
  این مقاله در گام نخست با استفاده از روش ‌کتابخانه‌ای و اسنادی و در نهایت با استفاده از روش پیمایش به بررسی تطبیقی علل گرایش و همچنین نحوۀ استفادۀ دانشجویان ایرانی و آمریکایی از شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک» می‏پردازد. مقوله‌بندی پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‏دهد که معتبر‌ترین آنها درخصوص فیس‌بوک که جامعۀ آماری آنها دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزش‌های اخلاقی ارائه‌شده در تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (برای فروش مواد غذایی به کودکان و نوجوانان)

مهدخت بروجردی‌علوی؛ نسرین حداد

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، صفحه 213-254

چکیده
  تلویزیون و محصولات آن به عنوان یکی از موثرترین وسایل ارتباط جمعی، می‌توانند نقشی دوسویه ایفا کنند، به تقویت و نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی پرداخته یا با عملکرد نادرست خود به تقویت و رواج ضدارزش‌ها بپردازند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارزش‌های اخلاقی ارائه‌شده در تبلیغات بازرگانی)تبلیغاتی که به منظور فروش مواد غذایی به کودکان ...  بیشتر