نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس‏ارشد بازاریابی و تبلیغات بازرگانی، دانشکده صداوسیما

چکیده

تلویزیون و محصولات آن به عنوان یکی از موثرترین وسایل ارتباط جمعی، می‌توانند نقشی دوسویه ایفا کنند، به تقویت و نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی پرداخته یا با عملکرد نادرست خود به تقویت و رواج ضدارزش‌ها بپردازند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارزش‌های اخلاقی ارائه‌شده در تبلیغات بازرگانی)تبلیغاتی که به منظور فروش مواد غذایی به کودکان و نوجوانان تهیه شده(، انجام گرفته و برای نیل به این هدف از روش نشانه‌شناسی استفاده شده است. نمونه‌های مورد بررسی شامل 16 آگهی تجاری پخش‌شده در سال 1388 از شبکه یک سیماست. نتایج نشان می‌دهد که عمده ارزش‌هایی که از طریق آگهی‌های مورد بررسی به مخاطب کودک و نوجوان منتقل شده، ارزش‌های منفی بوده‌اند که سازندگان آن با بهره‌گیری از تمهیدات مختلف همچون تسری معنایی با توسل به شخصیت‌های کارتونی و سخنگو، جهان مبتنی بر رویا، نمایش کالا در کسوت یک ناجی و … ، بر آن بوده‌اند تا با تهییج و تحریک احساسات، ضمیر ناخودآگاه کودک و نوجوان را تحت تأثیر قرار داده و پیام خود را منتقل سازند و در یک کلام توجه و اعتماد مخاطب را به خود جلب کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moral Values in IRIB TV Commercials ( for Selling Nutrients to Children and Adolescents)

نویسندگان [English]

  • 00 00 1
  • 00 00 2

1 00

2 00

چکیده [English]

TV and its products as one of the most effective means of communication , can play an interaction role ; reinforce and institute moral values or promote  negative values by wrong performance.
Research is done with the purpose of "Studying of applying moral values in TV commercials for selling nutrients to children and adolescents". 
The research method is semiotics .
The number of samples were 16 broadcasted  in 1388 by irib tv one .
According the conclusions availed by this investigation , the most values which were conveyed to the audiences through the investigated ads, were negative .
Most of these negative values are conveyed  by using different procedures such as flow of meaning by resorting to cartoon and talking characters, world based on dream, show of good as a messianic intended to affect the unconscious minds of child and adolescents and convey message and briefly attract the attention and reliance of audience to himself by stimulating their emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral value – advertising – advertisment – ads – food stuffs – nutrients – adolescent – teen – teenage – teenager – young boy/girl