نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از ویژگی‌های رویکرد ساختارگرایی در تحلیل متن توجه به تقابل‌های دوگانه است. درحقیقت تقابل بین فرهنگ و طبیعت نوعی ساختار محسوب می‌شود، بر این اساس دو سوی این تقابل اغلب در حین اجرا در رابطۀ سیال، تنشی و دیالکتیک قرار دارند که رابطه‏ای سلبی و هم ‏ایجابی است. بنابراین، از این منظر می‌توان گفت که در آیین تعزیه، فرهنگ و طبیعت درهم آمیخته‌اند و پیوسته همدیگر را تعریف می‌کنند.
تعزیه فی‌نفسه پدیده‌ای فرهنگی است، اما در بطن آن (به‌مثابه متن) طبیعت قرار دارد. حال اگر طبیعت را در تحلیل تعزیه در نظر نگیریم، تعزیه هویت متنی خود را از دست می‌دهد، زیرا عناصر طبیعت از جمله لایه‏های درون‏متنی آن محسوب ‏می‏شوند. از این رو، طبیعت و فرهنگ در چارچوب تعزیه به شکلی پویا در حال تعریف و بازتعریف یکدیگر هستند. بدین منظور در این مقاله که با روش توصیفی ـ تحلیلی به نگارش درآمده، تعامل و دیالوگ بین فرهنگ و طبیعت، تطبیق آنها و نوع رابطه و جایگاه آنها با رویکردی ساختارگرایانه بررسی و تحلیل شده است. بنابراین نشان دادن چگونگی کُنش متقابل بین فرهنگ و طبیعت در فرایندی تعاملی و دیالکتیک، هدف این مقاله محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study an Opposition of Culture and Nature in Tazyeh

نویسنده [English]

  • 00 00

00

چکیده [English]

One of the properties of the Structuralistic approach in text analysis is the remark of binary oppositions. In fact, the opposition between culture and nature is considered as a structure, thus both sides of such opposition is involved in a relation of interactive, which is a positive relation. However, it is probable that in Ritual of Tazyeh culture and nature are combined with each other and they define one another constantly. Tazyeh is a cultural phenomenon, per se. But there lies nature in its basis. Now, if we do not regard to the nature in analysis of Tazyeh, it will fail to preserve its textural identity since natural elements make up in-textural layers of Tazyeh. Therefore, nature and culture are engaged in active definition and redefinition of each other in the domain of Tazyeh. For such purpose, in present article which has been composed in an analytical and descriptive method, separation of culture and nature, their adjustment and definition of that has been studied in this textural event. Hence, demonstration of the quality of reciprocal interaction between culture and nature in the process of the separation is the objective of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tazyeh
  • Culture and Nature
  • Structuralism
  • Interactive of Relation